Kinderbijslag in Brussel

Woon je in Brussel met de kinderen? Dan heb je recht op de Brusselse Kinderbijslag. KidsLife Kinderbijslagfonds zorgt ervoor dat je geen enkel voordeel mist voor jouw gezin. Bekijk hier alles over de Brusselse Kinderbijslag. 
Belangrijk! Alle Brusselse gezinnen die minder Kinderbijslag zouden krijgen in het nieuw systeem vanaf 2020, blijven verder Kinderbijslag ontvangen volgens de regeling van vóór 2020!

Geboortepremie of Kraamgeld 

Kindje op komst? Dan heb je recht op een eenmalige geboortepremie of Kraamgeld. Ook bij een adoptie ontvang je nog altijd hetzelfde bedrag maar onder de naam adoptiepremie.

1263,57 Euro
574,35 Euro

Basisbedrag Kinderbijslag 

Vanaf 2020 spreken we niet meer van rangbetaling, maar gaan we kijken naar de leeftijd van jouw kinderen. Op deze eerlijke manier krijgt elk kind waar het recht op heeft, want elk kind verdient geluk.  
De bedragen zijn afhankelijk van jouw gezinssituatie en gezinsinkomen. 

Dit zijn de bedragen na de indexering van 01/11/2022:

0 tot 11 jaar 
€ 172,31
12 tot 17 jaar 
€ 183,79
18 tot 24 jaar (geen hoger onderwijs)
€ 183,79
18 tot 24 jaar (hoger onderwijs)
€195,28
0 tot 11 jaar 
€ 160,82
12 tot 17 jaar
€ 172,30
18 tot 24 jaar (geen hoger onderwijs)
€ 172,30
18 tot 24 jaar (hoger onderwijs)
€ 183,79
Leeftijd Geboren na 01/01/2020 Geboren voor 01/01/2020
Uitzondering! Gezinnen met  slechts 1 kind en inkomen meer dan 31.620 Euro bruto per jaar ongeacht de leeftijd.  172,31 per maand 160,82 per maand

Bereken hier zelf hoeveel Kinderbijslag je krijgt voor jouw kind:

Bereken jouw Kinderbijslag

Kindgebonden toeslag

Wezenbijslag

Kinderen waarvan één of beide ouders overleden zijn, hebben recht op een extra tegemoetkoming.  
 
Indien één van beide ouders overleden is, wordt het basisbedrag verhoogd met nog eens de helft van het basisbedrag. Indien beide ouders overleden zijn, wordt het basisbedrag verdubbeld.
De wezenbijslag hangt vanaf 2020 niet meer af van samenwoonst van een van de ouders.  

Schoolpremie

Deze toeslag is er voor elk gezin vanaf de geboorte. Tussen de leeftijd van 3 en 5 jaar kan er alleen recht zijn op deze toeslag als jouw zoon of dochter regelmatig naar de kleuterschool gaat. Vanaf de leeftijd van 18 jaar ontvang je deze premie enkel indien er hogere studies gevolgd worden.  
Deze Schoolpremie is een jaarlijkse toeslag die je ontvangt in de maand augustus. Hieronder kan je terugvinden hoeveel je zal ontvangen: 

Leeftijd Toeslag
0 tot 5 jaar 22,08 Euro
6 tot 11 jaar 33,12 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt geen

hoger onderwijs)

55,21 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt hoger

onderwijs)

88,33  Euro

Mindervaliditeitstoeslag

Kinderen met een erkende aandoening blijven het recht behouden op deze toeslag.  

Lees hier alles over kinderen met aandoening

Kies nu zelf je Kinderbijslagfonds als Brusselaar! KidsLife Kinderbijslagfonds zorgt ervoor dat je geen enkel voordeel meer moet missen als Brusselaar. Vraag vandaag nog je overstap aan. Het is makkelijk en snel en zonder onderbreking van betaling. 

Sluit je aan bij KidsLife Brussel

Sociale toeslag in Brussel

Elk kind verdient geluk! Om de gezinnen dan ook maximaal te ondersteunen voorzien we een extra toeslag op basis van jouw gezinsgrootte en gezinsinkomen. Bekijk hieronder of je in aanmerking komt voor deze toeslag.

Bereken zelf jouw toeslag hier

Je jaarlijks gezinsinkomen ligt lager dan € 36.001,76  (bedragen per maand per kind)

Leeftijd Kind Bedrag
0 tot 11 jaar 1ste kind € 45,95
  2de kind 80,41
  Vanaf 3de kind 126,36
12 tot 24 jaar 1ste kind 57,44
  2de kind 91,90
  Vanaf 3de kind 137,84

Zit je in de situatie zoals hierboven en ben je eenoudergezin? Dan heb je mogelijks recht op een extra toeslag:

  • 1 kind: geen recht extra toeslag
  • vanaf 2 kinderen: € 10,61 extra toeslag per kind
  • vanaf 3 kinderen:  € 21,22 extra per kind

Je jaarlijkse gezinsinkomen ligt tussen € 36.001,76 en € 52.260,62 (bedragen per maand per kind) 

Kind Bedrag
1 kind geen recht
vanaf 2 kinderen 28,72 per kind
vanaf 3 kinderen 82,71 per kind

Dit zijn de bedragen na de indexering van 01/11/2022.

Alles over de inkomsten gebonden toeslag in Brussel

Specifieke Situaties

Specifieke Situaties

Zit je in een specifieke situatie. Of is er een wijziging in het gezin? Dat kan invloed hebben op jouw Kinderbijslag. Bekijk hier de verschillende situaties.

Verschillende situaties in jouw gezin

Specifieke situaties voor jouw kind

Veelgestelde vragen

Het Groeipakket (of de Kinderbijslag) wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Kinderen die verblijven in een pleeggezin hebben ook recht op Kinderbijslag of Groeipakket. De uitbetaling hiervan gebeurt aan de pleegouders of aan de persoon die als ontvanger werd aangeduid door de plaatsende overheid.

Indien je kind in een pleeggezin verblijft, en het gaat om een perspectiefzoekende (niet-perspectiefbiedende) plaatsing, kan je een pleegzorgtoeslag ontvangen. Indien dit het geval is, zal KidsLife  automatisch het noodzakelijke doen om dit maandelijks op jouw rekening te kunnen storten. 

Het basisbedrag dat je ontvangt per kind hangt af van de leeftijd van je kind en de regio waarin je woont (Vlaanderen, Brussel of Wallonië).

Ontdek hier de basisbedragen per regio

Daarnaast kunnen op basis van je gezins- en/of financiële situatie bepaalde toeslagen worden toegekend.

Lees hier alles over de soorten toeslagen en supplementen

Ook als jouw gezin niet in België woont kan er een recht zijn op Belgische Kinderbijslag of Groeipakket indien een ouder/werkelijke opvoeder werkt of andere rechtgevende prestaties heeft in België.

KidsLife Kinderbijslagfonds onderzoekt het recht na jouw aanvraag.

Ben je zwanger of kindje op komst? 

Proficiat! Vergeet zeker niet om je Kraamgeld of Startbedrag aan te vragen. Na de geboorte van jouw kind krijg je automatisch Groeipakket (als je in Vlaanderen woont) of Kinderbijslag (als je in Brussel of Wallonië woont).

  • Je woont in Vlaanderen: je hebt recht op Groeipakket vanaf de maand van geboorte. 

voorbeeld: Georges is geboren op 13 maart 2021, er is recht op Groeipakket vanaf maart 2021 en dat wordt betaalt op 8 april 2021. 

 

  • Je woont in Brussel of Wallonië: je hebt recht op Kinderbijslag vanaf de maand volgend op de geboorte.

voorbeeld: Jules is geboren op 24 maart 2021, er is recht op Kinderbijslag vanaf april 2021 en dat wordt betaalt op 8 mei 2021. 

Wil je graag weten hoeveel je maandelijks zal ontvangen van KidsLife? Bereken hier zelf  jouw bedrag

Je bent nieuw in België of doet een eerste aanvraag Kinderbijslag of Groeipakket?

Na jouw aanvraag bij KidsLife gaat jouw KidsLife-adviseur onmiddellijk aan de slag. Vanaf jouw aanvraag gaan wij aan de slag om te onderzoeken hoe we jouw maximaal Kinderbijslag of Groeipakket kunnen toekennen (eventueel met terugwerkende kracht).

Voor dit onderzoek hebben we een aantal specifieke (maar soms ook ingewikkelde) documenten nodig en moeten we meestal ook contact opnemen met buitenlandse instellingen. Dit onderzoek kan dus een tijdje duren, maar we doen er alles aan zodat jij als gezin geen enkel voordeel mist.

Doe hier je aanvraag Groeipakket of Kinderbijslag*

*deed je al een aanvraag Startbedrag of Kraamgeld? Dan moet je geen aanvraag Groeipakket of Kinderbijslag indienen. Dit ontvang je automatisch na de geboorte van je kind. 

Septemberverklaring Groeipakket

Septemberverklaring Groeipakket

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Alles over de Septemberverklaring
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten
Ik wil zwanger worden

Ik wil zwanger worden

De kogel is door de kerk: je begint aan een gezinnetje. Of je breidt je kroost nog wat uit. Alleszins, je wil zo snel mogelijk (weer) een kleine spruit verwelkomen. En eens je je zinnen erop hebt gezet, kan het niet snel genoeg gaan. Plan baby: start!
Ik wil zwanger worden