Kinderbijslag in Brussel

Woon je in Brussel met de kinderen? Dan heb je recht op de Brusselse Kinderbijslag. KidsLife Kinderbijslagfonds zorgt ervoor dat je geen enkel voordeel mist voor jouw gezin. Bekijk hier alles over de Brusselse Kinderbijslag. 
Belangrijk! Alle Brusselse gezinnen die minder Kinderbijslag zouden krijgen in het nieuw systeem vanaf 2020, blijven verder Kinderbijslag ontvangen volgens de regeling van vóór 2020!

Geboortepremie of Kraamgeld 

Kindje op komst? Dan heb je recht op een eenmalige geboortepremie of Kraamgeld. Ook bij een adoptie ontvang je nog altijd hetzelfde bedrag maar onder de naam adoptiepremie.

1.340,90 Euro
609,50 Euro

Basisbedrag Kinderbijslag 

Vanaf 2020 spreken we niet meer van rangbetaling, maar gaan we kijken naar de leeftijd van jouw kinderen. Op deze eerlijke manier krijgt elk kind waar het recht op heeft, want elk kind verdient geluk.  
De bedragen zijn afhankelijk van jouw gezinssituatie en gezinsinkomen. 

Dit zijn de bedragen na de indexering van 01/05/2024:

0 tot 11 jaar 
€ 182,85
12 tot 17 jaar 
€ 195,04
18 tot 24 jaar (geen hoger onderwijs)
€ 195,04
18 tot 24 jaar (hoger onderwijs)
€207,23
0 tot 11 jaar 
€ 170,66
12 tot 17 jaar
€ 182,85
18 tot 24 jaar (geen hoger onderwijs)
€ 182,85
18 tot 24 jaar (hoger onderwijs)
€ 195,04
Leeftijd Geboren na 01/01/2020 Geboren voor 01/01/2020
Uitzondering! Gezinnen met  slechts 1 kind en inkomen meer dan 31.620 Euro bruto per jaar ongeacht de leeftijd.  182,85 per maand 170,66 per maand

Bereken hier zelf hoeveel Kinderbijslag je krijgt voor jouw kind:

Bereken jouw Kinderbijslag

Kindgebonden toeslag

Wezenbijslag

Kinderen waarvan één of beide ouders overleden zijn, hebben recht op een extra tegemoetkoming.  
 
Indien één van beide ouders overleden is, wordt het basisbedrag verhoogd met nog eens de helft van het basisbedrag. Indien beide ouders overleden zijn, wordt het basisbedrag verdubbeld.
De wezenbijslag hangt vanaf 2020 niet meer af van samenwoonst van een van de ouders.  

Schoolpremie

Deze toeslag is er voor elk gezin vanaf de geboorte. Tussen de leeftijd van 3 en 5 jaar kan er alleen recht zijn op deze toeslag als jouw zoon of dochter regelmatig naar de kleuterschool gaat. Vanaf de leeftijd van 18 jaar ontvang je deze premie enkel indien er hogere studies gevolgd worden.  
Deze Schoolpremie is een jaarlijkse toeslag die je ontvangt in de maand augustus. Hieronder kan je terugvinden hoeveel je zal ontvangen: 

Leeftijd Toeslag
0 tot 5 jaar 24,38 Euro
6 tot 11 jaar 36,57 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt geen

hoger onderwijs)

60,95 Euro

12 tot 25 jaar (kind volgt hoger

onderwijs)

97,52  Euro

Mindervaliditeitstoeslag

Kinderen met een erkende aandoening blijven het recht behouden op deze toeslag.  

Lees hier alles over kinderen met aandoening

Kies nu zelf je Kinderbijslagfonds als Brusselaar! KidsLife Kinderbijslagfonds zorgt ervoor dat je geen enkel voordeel meer moet missen als Brusselaar. Vraag vandaag nog je overstap aan. Het is makkelijk en snel en zonder onderbreking van betaling. 

Sluit je aan bij KidsLife Brussel

Sociale toeslag in Brussel

Elk kind verdient geluk! Om de gezinnen dan ook maximaal te ondersteunen voorzien we een extra toeslag op basis van jouw gezinsgrootte en gezinsinkomen. Bekijk hieronder of je in aanmerking komt voor deze toeslag.

Bereken zelf jouw toeslag hier

Je jaarlijks gezinsinkomen ligt lager dan € 38.625,31  (bedragen per maand per kind)

Leeftijd Kind Bedrag
0 tot 11 jaar 1ste kind € 48,76
  2de kind 85,33
  Vanaf 3de kind 134,09
12 tot 24 jaar 1ste kind 60,95
  2de kind 97,52
  Vanaf 3de kind 146,28

Zit je in de situatie zoals hierboven en ben je eenoudergezin? Dan heb je mogelijks recht op een extra toeslag:

  • 1 kind: geen recht extra toeslag
  • vanaf 2 kinderen: € 12,19 extra toeslag per kind
  • vanaf 3 kinderen:  € 24,38 extra per kind

Je jaarlijkse gezinsinkomen ligt tussen € 38.625,31 en € 56.068,99 (bedragen per maand per kind) 

Kind Bedrag
1 kind geen recht
vanaf 2 kinderen 30,48 per kind
vanaf 3 kinderen 87,77 per kind

Dit zijn de bedragen na de indexering van 01/05/2024.

Alles over de inkomsten gebonden toeslag in Brussel

Specifieke Situaties

Specifieke Situaties

Zit je in een specifieke situatie. Of is er een wijziging in het gezin? Dat kan invloed hebben op jouw Kinderbijslag. Bekijk hier de verschillende situaties.

Verschillende situaties in jouw gezin

Specifieke situaties voor jouw kind

Veelgestelde vragen

Het Groeipakket (of de Kinderbijslag) wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Grootouders kunnen het Groeipakket of de Kinderbijslag krijgen voor hun kleinkinderen als deze kinderen op hun adres staat ingeschreven. De voorwaarde is dat de ouders zelf niet op dit adres staan ingeschreven.

Tot en met de leeftijd van 18 jaar is er zonder voorwaarden recht op kinderbijslag of Groeipakket. In Wallonië is er in sommige gevallen zelfs een automatisch recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna kan er nog tot de leeftijd van 25 jaar recht zijn onder bepaalde voorwaarden.

Recht op kinderbijslag of Groeipakket na de leeftijd van 18 jaar

Na de leeftijd van 18 jaar hangt het verder recht af van gevolgde studies. Ook als de jongere niet verder studeert, kan er nog recht zijn op Groeipakket of kinderbijslag:

  • In Vlaanderen voor een beperkte periode van 12 maanden als schoolverlater.
  • In Wallonië en Brussel voor een periode van 1 jaar bij inschrijving als werkzoekende bij Actiris (Brussel) of de FOREM (Wallonië)

25 jaar: einde van het recht op Groeipakket of Kinderbijslag

Er is maximum recht op Groeipakket en Kinderbijslag  tot en met de maand van de 25ste verjaardag. De laatste storting zal dus plaatsvinden aan het begin van de maand volgend op de 25ste verjaardag. Ook als de jongere nog verder studeert of als de periode van schoolverlater of werkzoekende nog niet voorbij is, is het recht op Groeipakket of Kinderbijslag onherroepelijk voorbij.

KidsLife betaalt graag tot het einde van het recht jouw Kinderbijslag of Groeipakket! Ontvang je dit nog niet van KidsLife? Vraag de betaling dan nu aan! 

Ik wil overstappen naar KidsLife

 

Verhuizen op zich is al een grote gebeurtenis, daarom maakt KidsLife het je gemakkelijk. Wanneer jij je adres aanpast bij de dienst bevolking van de gemeente, doen wij het nodige.
Verhuis je naar het buitenland? Laat je dit dan even weten?

De begunstigden kern is een term die alleen wordt gebruikt voor gezinnen in Vlaanderen. Het geeft de ontvanger aan van het Groeipakket. Dit zijn in eerste plaats de ouders, die beiden begunstigden worden genoemd. Zij beslissen gezamenlijk en ontvangen in samenspraak het Groeipakket en alle toeslagen. Ontvang je reeds Kinderbijslag voor 2019 en is er ondertussen niets gewijzigd in jouw situatie, dan blijft de situatie zoals voor 01/01/2019 geldig. In veel situaties is het dan maar 1 persoon die het Groeipakket (de nieuwe naam voor de Kinderbijslag) ontvangt, meestal de moeder. 
Voor jouw specifieke situatie kan je jouw online dossier My KidsLife raadplegen of contact opnemen met jouw KidsLife-adviseur

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info
Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info