Zorgpremie - Zorgtoeslag voor kinderen met speciale behoeftes

Sommige gezinnen kunnen extra steun gebruiken. Wanneer een kind langdurig ziek is bijvoorbeeld. Of wanneer een kind meer begeleiding vraagt, omdat het een geestelijke of lichamelijke handicap heeft. Om die zorg financieel wat lichter te maken, is er een zorgtoeslag.


Zorgtoeslag bij Groeipakket of Kinderbijslag

Recht op de Zorgtoeslag

Hoe weet je of je kind in aanmerking komt?  

Daarvoor moet je langsgaan bij een controlearts. Die gaat 3 pijlers na: de (lichamelijke en/of geestelijke) gevolgen van de handicap of ziekte van het kind, de invloed op het dagelijkse leven van het kind en de invloed op het gezin. 

Elke pijler krijgt een aantal punten toegekend. Vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen, heeft je kind recht op een zorgtoeslag. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de zorgtoeslag. 

Wat na 21 jaar?  

Op 21 jaar stopt de zorgtoeslag voor je kind. Dan ontvang je enkel nog het basisbedrag van het Groeipakket. Maar je kan wel een tegemoetkoming aanvragen voor personen met een handicap 

Wil je graag dat KidsLife jouw Zorgtoeslag betaalt?

Ik wil klant worden bij KidsLife


Zorgtoeslag in Vlaanderen

De zorgtoeslag ontvang je maandelijks bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Afhankelijk van het aantal punten in 1 of meerdere pijlers ligt het bedrag tussen 82,37 euro en 549,12 euro

Hoe vraag je de zorgtoeslag aan?

Neem contact op met ons. Kidslife stuurt je vraag dan door naar de bevoegde instantie. Aanvragen vóór 2019 worden onderzocht door FOD Sociale Zekerheid. Doe je een aanvraag vanaf 2019 dan bekijkt de Dienst Eva van Kind & Gezin of je recht hebt op deze Zorgtoeslag.

Via jouw online dossier my KidsLife kan je makkelijk een aanvraag indienen.


Zorgtoeslag in Brussel en Wallonië

De zorgtoeslag ontvang je maandelijks bovenop het basisbedrag van jouw Kinderbijslag. Afhankelijk van het aantal punten in 1 of meerdere pijlers varieert het bedrag tussen 84,01 euro en 560,08 euro

  Geen 4 punten in pijler 1 Minstens 4 punten in pijler 1
Totaal 0 - 5 punten   84,01 Euro
Totaal 6 - 8 punten 111,89 Euro 431,00 Euro
Totaal 9 - 11 punten 261,10 Euro 431,00 Euro
Totaal 12 - 14 punten 431,00 Euro 431,00 Euro
Totaal 15 - 17 punten 490,07 Euro 490,07 Euro
Totaal 18 - 20 punten 525,08 Euro 525,08 Euro
Totaal + 20 punten 560,08 Euro 560,08 Euro

Hoe vraag je de zorgtoeslag aan?

Neem contact op met ons. Kidslife stuurt je vraag dan door naar de FOD sociale zekerheid en die stuurt je de documenten op de arts moet invullen. De arts van de FOD bepaalt dan het aantal punten in de verschillende pijlers.

Via jouw online dossier my KidsLife kan je makkelijk een aanvraag indienen.


Vragen over de Zorgtoeslag? Wil je graag klant worden bij KidsLife?

Neem contact met ons op Ik wil klant worden