Opgelet!: Wees aandachtig voor phishing via WhatsApp, SMS en e-mail over Kinderbijslag, Schoolbonus en Groeipakket. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfels over de juistheid van communicatie? Contacteer je KidsLife-adviseur

Zorgpremie - Zorgtoeslag voor kinderen met speciale behoeftes

Sommige gezinnen kunnen extra steun gebruiken. Wanneer een kind bijvoorbeeld langdurig ziek is of wanneer een kind meer begeleiding vraagt omdat het een geestelijke of lichamelijke handicap heeft. Om die zorg financieel wat lichter te maken, is er een Zorgtoeslag.


Recht op de Zorgtoeslag

Hoe vraag je de zorgtoeslag aan?

Neem contact op met KidsLife. Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van het Agentschap Opgroeien (Vlaanderen) of naar het FOD Sociale Zekerheid (Brussel & Wallonië). Zij zullen je contacteren en een onderzoek starten. Het recht op de zorgtoeslag kan met 5 jaar terugwerkende kracht onderzocht worden.

Bijvoorbeeld: Je neemt op 16/04/2021 contact op met KidsLife om het recht op de zorgtoeslag te laten onderzoeken. KidsLife zal je aanvraag aan Agentschap Opgroeien doorsturen met als startdatum 01/04/2016.

Via jouw online dossier my KidsLife kan je makkelijk een aanvraag indienen

Hoe weet je of je kind in aanmerking komt?

De dienst Zoë van het Agentschap Opgroeien (in Vlaanderen) of FOD Sociale zekerheid (in Brussel & Wallonië) zal je contacteren en vragen naar de medische gegevens. Daarvoor moet je langsgaan bij een controlearts. Die bepaalt de ernst van de medische aandoening van de jongere op basis van 3 pijlers:

  • de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van de handicap of ziekte van het kind,
  • de invloed van de handicap of ziekte op het dagelijkse leven van het kind,
  • de impact van de handicap of de ziekte op het gezin waarin de jongere verblijft.

Elke pijler krijgt een aantal punten toegekend. Vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen heeft je kind recht op een zorgtoeslag. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de zorgtoeslag.

Wat na 21 jaar?

Wanneer de jongere 21 jaar wordt, stopt de zorgtoeslag. Je ontvangt dan enkel nog het basisbedrag van de kinderbijslag of het Groeipakket als de jongere voldoet aan de voorwaarden i.v.m. studies en tewerkstelling. Je kan echter wel een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) aanvragen voor personen met een handicap.  Alle details hierover kan je hier nalezen.  


Bijna meerderjarig? 

Vanaf nu kan je vanaf 18-jarige leeftijd recht hebben op IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming) of IT (integratietegemoetkoming) als je een aanvraag indiende bij FOD Sociale zekerheid.

Bekijk hier hoe je altijd het hoogste bedrag kan ontvangen.

Alles over IVT, IT en Zorgtoeslag


Zorgtoeslag in Vlaanderen

De zorgtoeslag ontvang je maandelijks bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Afhankelijk van het aantal punten in 1 of meerdere pijlers ligt het bedrag tussen 85,70 Euro en 571,30 Euro

  Geen 4 punten in pijler 1 Minstens 4 punten in pijler 1
Totaal 0 - 5 punten  geen toeslag 85,70 Euro
Totaal 6 - 8 punten 114,13 Euro 439,63  Euro
Totaal 9 - 11 punten 266,33  Euro 439,63 Euro
Totaal 12 - 14 punten 439,63 Euro 439,63 Euro
Totaal 15 - 17 punten 499,89 Euro 499,89 Euro
Totaal 18 - 20 punten 535,60 Euro 535,60 Euro
Totaal + 20 punten 571,30 Euro 571,30 Euro

Dit zijn de bedragen van na de indexering op 01/09/2021

Hoe vraag je de zorgtoeslag aan?

Neem contact op met ons. KidsLife stuurt je vraag dan door naar de bevoegde instantie. Aanvragen vóór 2019 worden onderzocht door FOD Sociale Zekerheid. Doe je een aanvraag vanaf 2019 dan bekijkt de 'Dienst Opgroeien' of je recht hebt op deze Zorgtoeslag.

Via jouw online dossier my KidsLife kan je makkelijk een aanvraag indienen.

Veelgestelde vragen

Mijn kind heeft autisme, kan ik een extra toeslag krijgen?

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
  • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Kind en Gezin of FOD Sociale Zekerheid.
  • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
  • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
  • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLIfe-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

De beslissing loopt af en de ambtshalve herziening heeft vertraging. Zal ik mijn Zorgtoeslag verder krijgen?

Als je de ingevulde documenten (inlichtingenformulieren met psychosociale en met medische gegevens) terugstuurde en Team Zoë ze kon registreren voor het einde van de laatste beslissing, zal je de zorgtoeslag bovenop je Groeipakket verder blijven ontvangen in afwachting van een nieuwe, definitieve beslissing. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, de doorbetaling gebeurt automatisch.

Hoelang wordt de Zorgtoeslag doorbetaald door de vertraging van de nieuwe beslissing?

Heb je jouw aanvraag (het psychosociaal inlichtingenformulier en het medisch inlichtingenformulier) op tijd gedaan bij Agentschap Opgroeien zodat ze de documenten kon registreren voor het einde van de laatste beslissing? Maar kon Agentschap Opgroeien je aanvraag nog niet registeren?

Dan betalen we de Zorgtoeslag door tot de arts van Opgroeien een nieuwe medische beslissing heeft genomen of tot aan de uiterste leeftijd waarin we de zorgtoeslag kunnen uitbetalen (dat is 21 jaar en zolang er recht is op Groeipakket)

Hoeveel Zorgtoeslag ontvang ik na een nieuwe (laattijdige) medische beslissing

Ontving je de Zorgtoeslag in Vlaanderen verder op basis van je vorige beslissing omdat Agentschap Opgroeien nog geen nieuwe beslissing genomen heeft? Zodra er een nieuwe medische beslissing is, ontvang je het bedrag dat hoort bij die nieuwe beslissing.

  • De nieuwe beslissing heeft een hoger aantal punten?

Wanneer je hierdoor recht hebt op een hoger bedrag Zorgtoeslag, betalen we je het verschilbedrag met terugwerkende kracht tot de einddatum van de vorige medische beslissing.

  • De nieuwe beslissing heeft een lager aantal punten?

Hierdoor kun je recht hebben op een lager bedrag Zorgtoeslag. Heb je een te hoog bedrag ontvangen in de periode dat er nog geen nieuwe medische beslissing werd genomen, dan moet je dat niet terugbetalen.

Wanneer wordt een ambtshalve herziening van de Zorgtoeslag opgestart?

Een ambtshalve herziening van de Zorgtoeslag wordt bij Team Zoë van Agentschap Opgroeien opgestart 6 maanden vóór het verstrijken van de einddatum van de vorige medische evaluatie beslissing.


Zorgtoeslag in Brussel en Wallonië

De zorgtoeslag ontvang je maandelijks bovenop het basisbedrag van jouw Kinderbijslag. Afhankelijk van het aantal punten in 1 of meerdere pijlers varieert het bedrag tussen 87,41 euro en 582,72 euro.

  Geen 4 punten in pijler 1 Minstens 4 punten in pijler 1
Totaal 0 - 5 punten  geen toeslag 87,41 Euro
Totaal 6 - 8 punten 116,41 Euro 448,42  Euro
Totaal 9 - 11 punten 271,65  Euro 448,42 Euro
Totaal 12 - 14 punten 448,42 Euro 448,42 Euro
Totaal 15 - 17 punten 509,88 Euro 509,88 Euro
Totaal 18 - 20 punten 546,30 Euro 546,30 Euro
Totaal + 20 punten 582,72 Euro 582,72 Euro

Dit zijn de bedragen na de indexering van 01/09/2021. Bekijk hier de oude bedragen


Wij betalen al voor 400.000 kinderen telkens het hoogst mogelijke bedrag. Ontvang je nog geen Groeipakket of Kinderbijslag van KidsLife?

Doe hier je aanvraag