Kinderbijslag en Groeipakket als schoolverlater

Groeipakket voor schoolverlaters

Woon je in Vlaanderen en heeft je zoon of dochter de studies beëindigd? Dan kan er nog steeds recht op Groeipakket zijn als schoolverlater. We leggen je graag uit wat de voorwaarden zijn:

Schoolverlater in Brussel

Schoolverlater in Wallonië


Wanneer is er recht op Groeipakket als schoolverlater?

Na het einde van de studies, kan er nog 12 maanden recht zijn op Groeipakket. De aanvang van deze periode kan verschillen. Ze start:

  • Op de eerste dag van de maand na de 18de verjaardag, als je op dat moment niet meer studeert.
  • Op de eerste dag van de maand na de 21ste verjaardag, als je een zorgtoeslag wegens een medische aandoening van de FOD Sociale zekerheid of van Kind&Gezin kreeg en op dat moment niet meer studeert.
  • Op de eerste dag van de maand na de vakantieperiode als je na het einde van het school- of academiejaar niet verder studeert. Deze dag valt op 1 september als je niet-hoger onderwijs hebt gevolgd of op 1 oktober als je hoger onderwijs hebt gevolgd.
  • Op de eerste dag van de maand na het einde van je studies, als je deze stop zet in de loop van het school- of academiejaar.
  • Op de eerste dag van de maand nadat je je thesis of stageverslag hebt ingediend als je een diplomajaar of thesisjaar volgde van minder dan 27 studiepunten.
  • Op de eerste dag van de maand na het einde van je stage in het kader van een openbaar ambt of na een onderbreking van die stage.

Opgelet: Als de jongere de leeftijd van 25 jaar bereikt eindigt het recht op Groeipakket op het einde van de maand, ook al zou de periode van 12 maanden als schoolverlater nog niet ten einde zijn.


Is een inschrijving bij de VDAB nodig?

Een inschrijving bij de VDAB is niet verplicht om je 12 maanden als schoolverlater te kunnen laten starten. We raden nochtans wel aan om je zeker in te schrijven!

De inschrijving bij de VDAB kan via de website of via het gratis nummer 0800 30 700

Je kan bij de VDAB terecht voor hulp bij je zoektocht naar werk. Na een periode van een jaar beroepsinschakelingstijd kan je recht hebben op een inschakelingsuitkering wanneer je jonger dan 25 jaar bent.


Werken als Schoolverlater

Werken tijdens de periode als schoolverlater

Werken tijdens de periode als schoolverlater mag zeker, maar in sommige gevallen kan dat het recht op Groeipakket schorsen:

- Als je meer dan 600 uur werkt als student (verminderde sociale bijdragen). In België is dit trouwens het maximaal aantal uren dat je als student kan werken. Daarna wordt elk gewerkt uur aan de gewone sociale bijdragen gerekend.
- Als je meer dan 80 uren per maand werkt als werknemer of arbeider (gewone sociale bijdragen)
- Als je werkt als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige waarbij sociale bijdragen als voor een hoofdberoep van toepassing zijn.
- Als je een sociale uitkering ontvangt die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking.

Voorbeeld:

Hamza heeft tijdens het jaar 600 uren gewerkt als jobstudent. Voor alle volgende uren die Hamza presteert, gelden automatisch de gewone sociale bijdragen. In de maand november werkt Hamza nog 79 uren als interim werknemer. Voor de maand november is er recht op Groeipakket.

Krijgt je kind een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dit zorgt niet voor een stopzetting van het recht op Groeipakket.

Als je zoon of dochter tijdens deze periode vrijwilligerswerk doet of een stage of een niet-erkende opleiding volgt in het buitenland, dan is er enkel recht op een Groeipakket als je een attest kunt voorleggen van de betrokken vrijwilligersorganisatie en de RVA of de VDAB. Uit dit attest moet blijken dat de periode in het buitenland meetelt als beroepsinschakelingstijd.

Indien je vermoedt dat je zoon of dochter geen recht meer kan openen op Groeipakket omdat hij/zij niet (langer) voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, gelieve ons hiervan in te lichten.


Wat als de jongere opnieuw wil studeren?

Als de jongere tijdens de periode van 12 maanden als schoolverlater opnieuw gaat studeren, wordt de periode van schoolverlater stopgezet en is er opnieuw recht op Groeipakket op basis van de studies. Nadien loopt het resterende saldo dat nog over is van de rugzak van 12 maanden gewoon verder.

Voorbeeld:
Lisa stopt met studeren op 15 maart 2019. Haar periode als schoolverlater voor 12 maanden start op 1 april 2019. Ze heeft recht tot 31 maart 2020 als schoolverlater.

Op 1 september 2019 herbegint ze haar studies en ze heeft vanaf dan recht op Groeipakket als student. Op dat moment zijn al 5 van de 12 maanden opgebruikt (april t.e.m. augustus). Ze behoudt dus nog recht op 7 maanden Groeipakket als schoolverlater bij het einde van de nieuwe studies.


Moet je zoon of dochter zich aansluiten bij een mutualiteit?

Na je 25ste verjaardag, bij de start van je nieuwe job of wanneer je beroepsinschakelingstijd bij de VDAB voorbij is, dan is het tijd om je in te schrijven bij een mutualiteit of gezondsheidsfonds (ziekenfonds).

Een mutualiteit biedt diensten en voordelen aan om je te helpen gezond te blijven of om je te steunen indien je gezondheid je in de steek laat.

In België kan je kiezen tussen 5 verschillende mutualiteiten, waaronder bijvoorbeeld CM.


De jongere start met werken, is er dan recht op verlof?

In het eerste jaar van de tewerkstelling heb je nog geen vakantiedagen kunnen opbouwen. Betekent dit dan dat er geen recht is op vakantie? Toch wel! Als je bij de overheid aan de slag gaat, krijg je wel onmiddellijk een aantal vakantiedagen. Werk je niet bij de overheid en ben je jonger dan 25? Dan kan je 4 weken jeugdvakantie aanvragen. In dit geval bezorg je na de eerst opgenomen week van jouw jeugdvakantie het formulier C103-jeugdvakantie werknemeraan jouw uitbetalingsinstelling (de hulpkas of de vakbond).

Ben je ouder dan 25? Dan kan je eventueel Europees verlof of de aanvullende vakantie aanvragen.


Wil je graag een wijziging in de (studie)situatie doorgeven? Of heb je nog vragen over Groeipakket voor Schoolverlaters?

Bekijk jouw online dossier Groeipakket