Sociale Toeslag in Brussel: extra Kinderbijslag voor gezinnen

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen.
De sociale toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.  


De Sociale Toeslag? Je ontvangt het automatisch!

KidsLife zorgt ervoor dat je automatisch krijgt waar je recht op hebt.  Wij onderzoeken het recht op deze toeslag voor elk gezin in Brussel waardoor je zelf geen aanvraag moet indienen, handig toch? 

De automatische toekenning van de Sociale toeslag doen wij op basis van de gegevens die wij ontvangen van FOD Financiën. Voor de definitieve toekenning van de Sociale Toeslag ontvangen wij van FOD Financiën de inkomsten 2 jaar na datum. Deze gegevens worden getoetst aan de 2 grensbedragen om het bedrag uit te betalen van de Sociale Toeslag (zie hieronder).

Voorbeeld: Voor de toekenning van de sociale toeslag voor het jaar 2020 krijgen we de belastinggegevens in 2022 (belastingaangifte in 2021 over het inkomen van 2020) 

Wij zullen ook voorlopig en zonder specifieke aanvraag de Sociale Toeslag betalen aan alleenstaande ouders die gedurende ten minste 6 maanden alleen een vervangingsinkomen hebben.

Voor alle andere situaties kan je zelf een Sociale Toeslag aanvragen bij je KidsLife adviseur. Hiervoor moet je ons de nodige bewijsstukken bezorgen:

  • voor Belgische werknemers en (internationale) ambtenaren: een kopie van een recente loonfiche
  • voor de uitkeringsgerechtigden: een kopie van het uitkeringsattest (attest van de uitbetalingdiensten van de RVA, het RIZIV, de Federale Pensioendienst, de vakbonden of de ziekenfondsen);
  • voor zelfstandigen: een attest van het socialeverzekeringsfonds met vermelding van het bedrag waarover de socialezekerheidsbijdragen zijn berekend of het geraamde inkomen

Let op! Dit is telkens een voorlopige betaling. Het recht op Sociale toeslag zal altijd gecontroleerd worden aan de hand van de fiscale gegevens van FOD Financiën. 
Gezinnen die niet in België wonen ontvangen een jaarlijkse vragenlijst om deze inkomsten te bewijzen. 

Denk je toch in aanmerkingen te komen en wil je graag dat wij het recht op de toeslag onderzoeken? Neem dan contact met ons op.

Contacteer een KidsLife adviseur


Bedragen Sociale Toeslag

Je jaarlijks gezinsinkomen ligt lager dan € 35.296,58

Dan heb je recht op een Sociale Toeslag! Hoeveel je per kind per maand ontvangt is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de rang van de kinderen. Bekijk hieronder de maandelijkse bedragen die in je deze situatie ontvangt samen met de Kinderbijslag:

Leeftijd 

Kinderen in het gezin 

Bedrag per kind

Eenoudergezin

0 tot 11 jaar 

1ste kind 

45,05 Euro 

 

 

2de kind 

78,83 Euro 

10,61 Euro per kind

 

Vanaf 3de kind 

123,88 Euro 

21,22 Euro per kind

12 tot 24 jaar 

1ste kind 

56,31 Euro 

 

 

2de kind 

90,10  Euro 

10,61 Euro per kind

 

Vanaf 3de kind 

135,14  Euro 

10,61 Euro per kind

Je jaarlijkse gezinsinkomen ligt tussen € 35.296,58 en € 51.236,98

Dan val je in een tussencategorie. Vanaf 2 kinderen in jouw gezin die recht hebben op de Kinderbijslag heb je recht op de Sociale Toeslag. Bekijk hier de bedragen:

Kind 

Bedrag 

1 kind 

geen recht 

vanaf 2 kinderen 

28,16 Euro per kind 

vanaf 3 kinderen 

81,09 Euro 


Sociale Toeslag in Wallonië

Woon je in Vlaanderen of Wallonië?  

Elk gezin in België met een laag inkomen heeft mogelijk recht op een Sociale Toeslag. De voorwaarden en bedragen verschillen per regio. Bekijk hier de Sociale Toeslag per regio: 

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Sociale Toeslag in Wallonië


Vragen over de Sociale Toeslag?

Neem contact met ons op