Onze kantoren zijn gesloten op maandag 29/5 en uitzonderlijk op vrijdag 2/6.

Mijn inkomen is gedaald: waar heb ik (eventueel) recht op?

Deeltijds werken, werkloos of ziekte? Het heeft allemaal een impact op jouw gezinsbudget. Gelukkig zijn er in sommige situaties een aantal andere financiële voordelen om het verlies te compenseren. KidsLife zorgt er alvast voor dat je geen enkel voordeel moet missen.

1. Sociale Toeslag bovenop de Kinderbijslag en Groeipakket.

Een sociale toeslag is een extra maandelijkse toeslag die je ontvangt bovenop de Kinderbijslag en het Groeipakket. Heb je een laag inkomen, dan kom je in aanmerking voor deze toeslag. De andere voorwaarden om recht te hebben op deze sociale toeslag zijn afhankelijk van de regio waar je woont.

 • In Vlaanderen hangt de Sociale toeslag bovenop het Groeipakket af van je inkomsten en de gezinsgrootte.
 • Het bedrag is vanaf 69,12 Euro tot 101,59 per kind ieder maand.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 34.526,91 Euro - 64.945,93 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • *kind geboren na 01/01/2019
 • Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2019
 • Bijzondere gezinssituatie (kind geboren vóór 01/01/2019): eenoudergezin, ouder werkloos of langdurig ziek en als er een nieuw kind na 01/01/2019 in het gezin wordt opgenomen

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag. 

 • In Brussel hangt het recht op Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.
 • Het bedrag van de Sociale Toeslag in Brussel loopt van 29,29 Euro tot 164,04 per kind elke maand.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 37.126,55 Euro - 53.893,39 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • * minimum 2 kinderen in het gezin
 • Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020. Door de regels van het ‘fotobedrag’ ontvang je altijd het hoogste bedrag.
 • Bijzondere gezinssituatie: eenoudergezin, gezin met 2 kinderen, gezin met 3 of meer kinderen

Inkomstengebonden toeslag in Brussel

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag. 

 • In Wallonië hangt de Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten.
 • Het bedrag van deze toeslag varieert tussen de 6,22 Euro en 122,95 Euro per maand voor elk kind.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 31.603,68 Euro - 51.000 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • * kind geboren na 01/01/2020
 • ​​​​​​​​​​​​​​Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020
 • Bijzondere gezinssituatie: alleenstaande ouder, groot gezin (kind geboren na 2020), ouder met een handicap of BIM

Sociale Toeslag in Wallonië

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag.  

2. Schooltoeslag: extra toeslag bovenop het Groeipakket in Vlaanderen voor gezinnen met een laag inkomen.

Ik woon in Vlaanderen: de schooltoeslag

Als je Groeipakket ontvangt dan ontvang je automatisch de Schooltoeslag als je daar recht op hebt. Heb je dus een inkomensverlies of -daling, dan kan het zijn dat je het komende (of afgelopen) schooljaar recht hebt op de Schooltoeslag.

In elke situatie ontvang je dit automatisch van KidsLife en moet je dus geen aanvraag indienen.
Woon je niet in Vlaanderen? In sommige situaties kan je ook recht hebben op deze toeslag. Bekijk het hier

We onderzoeken dit recht ieder schooljaar opnieuw. Dus ook als je vorig jaar niet in aanmerking kwam, onderzoeken we of je het volgend schooljaar misschien wel aan alle voorwaarden voldoet.

Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

En wat met kinderen in het Hoger onderwijs?

Een inkomensdaling kan ook betekenen dat je recht hebt op een studiebeurs of studietoelage. De studiebeurs voor kinderen in het Hoger Onderwijs moet je zelf aanvragen bij de Vlaamse Overheid.
Alle voorwaarden voor de studiebeurs voor jongeren in het Hoger Onderwijs kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Ik woon in Brussel of Wallonië: de studietoelage

Door een inkomensdaling is het mogelijk dat je nu wel recht hebt op de studiebeurs of studietoelage. Deze studietoelage moet je zelf aanvragen bij de dienst onderwijs van de overheid. Zij onderzoeken het recht op deze studietoelage.

Gaan de kinderen naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel? En heeft jouw gezin een laag inkomen? Dan heb je eventueel recht op de Schooltoeslag van een Kinderbijslagfonds. KidsLife Kinderbijslagfonds betaalt deze Schooltoeslag uit. Als je niet in Vlaanderen woont moet je deze toeslag aanvragen bij ons.

Bekijk hier alles over deze Schooltoeslag

3. Maximumfactuur voor alle medische kosten

De maximumfactuur zorgt ervoor dat je jaarlijkse medische kosten beperkt zijn tot een bepaald plafondbedrag. Zodra de kosten voor geneeskundige zorg voor jouw gezin binnen het jaar het plafond bereiken, krijg je een volledige terugbetaling van alle toekomstige kosten.

Je hoeft hiervoor niets te doen. De ziekenfondsen gaan deze maximumfactuur zelf activeren als je in aanmerking komt.

De jaarlijkse factuur van zorgverzekering kan ook verlaagd worden als je aan de voorwaarden van een maximumfactuur voldoet.

Het gezondheidsfonds CM zet alle voorwaarden op een rij voor deze maximumfactuur

4. Recht op maatschappelijke hulp via het OCMW

Het OCMW is er ook voor gezinnen die geen leefloon ontvangen. Ze helpen jouw gezin waar nodig: het kan bijvoorbeeld gaan om financiële steun, voedselbonnen en advies over alle voordelen waar je recht op hebt.

Vind hier een OCMW in jouw buurt

Tip: check de website van jouw gemeente !

Veel steden en gemeentes voorzien extra steunmaatregelen voor gezinnen met een laag inkomen. In sommige gemeenten heb je bijvoorbeeld recht op een rol gratis vuilniszakken per jaar, onderwijscheques voor jouw kinderen of een verlaging van de stadsbelastingen.

Controleer de website van jouw gemeente of stad voor een laatste update over de voordelen.

5. Sociaal tarief voor water, gas en elektriciteit

In sommige situaties kom je in aanmerking voor een sociaal tarief op de kosten van jouw water, gas en elektriciteit thuis. In dat geval krijg je een voordeeltarief en moet je alvast niet meer betalen voor de huur van jouw tellers.

Je ontvangt dit ook automatisch als je daar recht op hebt. Je moet dus in meeste situaties geen aanvraag indienen.

Om in aanmerking te komen moet je je wel in een van de situaties uitgebreid beschreven op de website van de Belgische overheid bevinden.

Ook voor de internetaansluiting en abonnementen zoals je mobiele telefoon kan je in aanmerking komen voor een sociaal tarief. De voorwaarden zijn dezelfde als voor een sociaal tarief voor de energie-aansluitingen.

Hiervoor moet je wel zelf een aanvraag indienen bij jouw provider, zij doen de rest.

6. Korting op het openbaar vervoer

De Lijn, MIVB en NMBS hanteren allemaal kortingstarieven voor leden van een gezin met een laag inkomen.

Je kan dit nakijken op de website van de vervoersmaatschappij. Om een effectieve aanvraag te doen ga je langs bij een loket van deze vervoersmaatschappij. Aan de hand van jouw identiteitskaart kunnen ze nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.  

7. Opnieuw gaan studeren aan volwassenonderwijs?

Wil je je graag smijten in een nieuwe carrière? Of graag worden wat je echt wil? Dan is volwassenonderwijs misschien iets voor jou.

Volwassenonderwijs volgen als je een laag inkomen hebt kan een stuk goedkoper of zelf helemaal gratis. De vrijstelling voor het inschrijvingsgeld kan je aanvragen bij jouw onderwijsinstelling. Informeer je goed op voorhand (zoals bv. over kost van studiemateriaal), zo vermijd je onnodige kosten achteraf.

Bij KidsLife Kinderbijslagfonds zorgen wij dat jouw gezin geen enkel voordeel meer moet missen. Je ontvang altijd het maximumbedrag aan Kinderbijslag en Groeipakket en we gaan steeds op zoek naar alle mogelijke toeslagen.

Daarnaast ontvang je van ons ook nog eens handige tips op maat van jouw gezin.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Stap nu over naar KidsLife Kinderbijslagfonds voor de betalingen van je Kinderbijslag en Groeipakket.

Ik stap over

Veelgestelde vragen

Woon je niet meer samen met de andere ouder van je kind(eren)?

Dan kan elke ouder op basis van zijn of haar gezinsinkomen slechts recht hebben op de helft van de premie. Elke ouder apart kan dus recht hebben op 50 EUR per kind in plaats van 100 EUR.

Is de verblijfsregeling van de kinderen niet gelijk verdeeld? Stuur ons dan zeker een kopie op van het vonnis van de rechtbank. Daarna kunnen we je dossier aanpassen.

Gezinsinkomens zijn altijd jouw inkomsten als je alleen woont of de inkomsten van jou en je partner als je samenwoont. 
Je hoeft niet wettelijk samenwonend of gehuwd te zijn om samenwonend te zijn, het kan ook feitelijk zijn. 

Wat telt mee als gezinsinkomsten in Vlaanderen? 

Het belastbaar inkomen, voor aftrek:

 • beroepsinkomsten:
  • loontrekkende: vóór de aftrek van beroepskosten 
  • zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd met 100/80
 • uitkeringen van de ziekteverzekering
 • werkloosheidsuitkeringen of pensioenen
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden
 • inkomsten uit onroerende goederen volgens jouw kadastraal inkomen:
  • één keer het kadastraal inkomen van de eigendommen die je voor je beroep gebruikt. 
  • drie keer het kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’. Dit is alles wat je niet gebruikt voor je beroep. 
  • het kadastraal inkomen van je eigen woning telt niet mee
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap;
 • het leefloon
 • de inkomsten toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van socialezekerheidsrisico's.

Het gezinsinkomen verminderen we met 80% van de betaalde onderhoudsgelden.

Wat valt niet onder de gezinsinkomsten in Vlaanderen?

 • Toeslagen en premies vanuit de Kinderbijslag of Groeipakket;
 • Alimentatie
 • Loon en vakantiegeld bij een  flexi-job;
 • Afzonderlijk belastbare inkomsten. 
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Bekijk hier alle voorwaarden voor een sociale toeslag

Met het Groeipakket kun je in de volgende situaties zitten.

 • Jouw inkomen (bruto jaar) ligt tussen 34.526,91 euros en 40.281,40 euros:

  Gezinnen met een inkomen tussen deze grensbedragen hebben recht op 35 EUR sociale toeslag per kind. Maar, dit is enkel van toepassing op gezinnen met maximaal 2 rechtgevende kinderen.
   

 • Jouw inkomen (bruto jaar) ligt tussen 34.526,91 euros et 64.945,93 euros:

  Enkel als je minstens 3 rechtgevende kinderen hebt, is deze inkomenscategorie van toepassing. Bovendien moet minstens 1 van je kinderen recht hebben op de nieuwe bedragen Groeipakket. De nieuwe bedragen zijn van toepassing voor kinderen die pas voor de eerste keer recht hebben op Groeipakket vanaf 1 januari 2019.

Beide brieven dienen om het recht op je sociale toeslag te onderzoeken. Je ontving de brief omdat:

 • De gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen onvolledig zijn. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf je inkomsten door te geven, zodat wij het recht op je sociale toeslag alsnog kunnen onderzoeken.

OF

 • Omdat je ons zelf een aanvraagformulier hebt opgevraagd omdat je werkelijke inkomsten lager liggen dan de gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen.

Het is de bedoeling dat je ons manueel je inkomsten doorstuurt met alle relevante bewijsstukken.

Je kan een vervangingsinkomen krijgen bij loonverlies. Het gaat om werkloosheid, pensionering of arbeidsongeschiktheid (ziekte). De ontvangen Kinderbijslag of Groeipakket is geen vervangingsinkomen.

In sommige gevallen kan het ontvangen van een vervangingsinkomen ervoor zorgen dat je recht hebt op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket.

Bereken hier waarop je recht hebt

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Ik ben zwanger

Ik ben zwanger

Je bent zwanger! Proficiat! Je hebt mogelijk al kinderen en weet wat je te wachten staat, of het is je eerste kindje. In beide gevallen staan er 9 emotionele maanden op de planning. KidsLife is er al graag vanaf het prille begin met deze handige tips. Zo mis je geen enkel voordeel tijdens het project baby.
Ik ben zwanger