Mijn inkomen is gedaald: waar heb ik (eventueel) recht op?

Deeltijds werken, werkloos of ziekte? Het heeft allemaal een impact op jouw gezinsbudget. Gelukkig zijn er in sommige situaties een aantal andere financiële voordelen om het verlies te compenseren. KidsLife zorgt er alvast voor dat je geen enkel voordeel moet missen.

1. Sociale Toeslag bovenop de Kinderbijslag en Groeipakket.

Een sociale toeslag is een extra maandelijkse toeslag die je ontvangt bovenop de Kinderbijslag en het Groeipakket. Heb je een laag inkomen, dan kom je in aanmerking voor deze toeslag. De andere voorwaarden om recht te hebben op deze sociale toeslag zijn afhankelijk van de regio waar je woont.

 • In Vlaanderen hangt de Sociale toeslag bovenop het Groeipakket af van je inkomsten en de gezinsgrootte.
 • Het bedrag is vanaf 54,12 Euro tot 86,59 per kind ieder maand.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 34.526,91 Euro - 64.945,93 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • *kind geboren na 01/01/2019
 • Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2019
 • Bijzondere gezinssituatie (kind geboren vóór 01/01/2019): eenoudergezin, ouder werkloos of langdurig ziek en als er een nieuw kind na 01/01/2019 in het gezin wordt opgenomen

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag. 

 • In Brussel hangt het recht op Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.
 • Het bedrag van de Sociale Toeslag in Brussel loopt van 29,29 Euro tot 164,04 per kind elke maand.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 37.126,55 Euro - 53.893,39 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • * minimum 2 kinderen in het gezin
 • Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020. Door de regels van het ‘fotobedrag’ ontvang je altijd het hoogste bedrag.
 • Bijzondere gezinssituatie: eenoudergezin, gezin met 2 kinderen, gezin met 3 of meer kinderen

Inkomstengebonden toeslag in Brussel

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag. 

 • In Wallonië hangt de Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten.
 • Het bedrag van deze toeslag varieert tussen de 6,22 Euro en 122,95 Euro per maand voor elk kind.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 31.603,68 Euro - 51.000 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • * kind geboren na 01/01/2020
 • ​​​​​​​​​​​​​​Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020
 • Bijzondere gezinssituatie: alleenstaande ouder, groot gezin (kind geboren na 2020), ouder met een handicap of BIM

Sociale Toeslag in Wallonië

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag.  

2. Schooltoeslag: extra toeslag bovenop het Groeipakket in Vlaanderen voor gezinnen met een laag inkomen.

Ik woon in Vlaanderen: de schooltoeslag

Als je Groeipakket ontvangt dan ontvang je automatisch de Schooltoeslag als je daar recht op hebt. Heb je dus een inkomensverlies of -daling, dan kan het zijn dat je het komende (of afgelopen) schooljaar recht hebt op de Schooltoeslag.

In elke situatie ontvang je dit automatisch van KidsLife en moet je dus geen aanvraag indienen.
Woon je niet in Vlaanderen? In sommige situaties kan je ook recht hebben op deze toeslag. Bekijk het hier

We onderzoeken dit recht ieder schooljaar opnieuw. Dus ook als je vorig jaar niet in aanmerking kwam, onderzoeken we of je het volgend schooljaar misschien wel aan alle voorwaarden voldoet.

Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

En wat met kinderen in het Hoger onderwijs?

Een inkomensdaling kan ook betekenen dat je recht hebt op een studiebeurs of studietoelage. De studiebeurs voor kinderen in het Hoger Onderwijs moet je zelf aanvragen bij de Vlaamse Overheid.
Alle voorwaarden voor de studiebeurs voor jongeren in het Hoger Onderwijs kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Ik woon in Brussel of Wallonië: de studietoelage

Door een inkomensdaling is het mogelijk dat je nu wel recht hebt op de studiebeurs of studietoelage. Deze studietoelage moet je zelf aanvragen bij de dienst onderwijs van de overheid. Zij onderzoeken het recht op deze studietoelage.

Gaan de kinderen naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel? En heeft jouw gezin een laag inkomen? Dan heb je eventueel recht op de Schooltoeslag van een Kinderbijslagfonds. KidsLife Kinderbijslagfonds betaalt deze Schooltoeslag uit. Als je niet in Vlaanderen woont moet je deze toeslag aanvragen bij ons.

Bekijk hier alles over deze Schooltoeslag

3. Maximumfactuur voor alle medische kosten

De maximumfactuur zorgt ervoor dat je jaarlijkse medische kosten beperkt zijn tot een bepaald plafondbedrag. Zodra de kosten voor geneeskundige zorg voor jouw gezin binnen het jaar het plafond bereiken, krijg je een volledige terugbetaling van alle toekomstige kosten.

Je hoeft hiervoor niets te doen. De ziekenfondsen gaan deze maximumfactuur zelf activeren als je in aanmerking komt.

De jaarlijkse factuur van zorgverzekering kan ook verlaagd worden als je aan de voorwaarden van een maximumfactuur voldoet.

Het gezondheidsfonds CM zet alle voorwaarden op een rij voor deze maximumfactuur

4. Recht op maatschappelijke hulp via het OCMW

Het OCMW is er ook voor gezinnen die geen leefloon ontvangen. Ze helpen jouw gezin waar nodig: het kan bijvoorbeeld gaan om financiële steun, voedselbonnen en advies over alle voordelen waar je recht op hebt.

Vind hier een OCMW in jouw buurt

Tip: check de website van jouw gemeente !

Veel steden en gemeentes voorzien extra steunmaatregelen voor gezinnen met een laag inkomen. In sommige gemeenten heb je bijvoorbeeld recht op een rol gratis vuilniszakken per jaar, onderwijscheques voor jouw kinderen of een verlaging van de stadsbelastingen.

Controleer de website van jouw gemeente of stad voor een laatste update over de voordelen.

5. Sociaal tarief voor water, gas en elektriciteit

In sommige situaties kom je in aanmerking voor een sociaal tarief op de kosten van jouw water, gas en elektriciteit thuis. In dat geval krijg je een voordeeltarief en moet je alvast niet meer betalen voor de huur van jouw tellers.

Je ontvangt dit ook automatisch als je daar recht op hebt. Je moet dus in meeste situaties geen aanvraag indienen.

Om in aanmerking te komen moet je je wel in een van de situaties uitgebreid beschreven op de website van de Belgische overheid bevinden.

Ook voor de internetaansluiting en abonnementen zoals je mobiele telefoon kan je in aanmerking komen voor een sociaal tarief. De voorwaarden zijn dezelfde als voor een sociaal tarief voor de energie-aansluitingen.

Hiervoor moet je wel zelf een aanvraag indienen bij jouw provider, zij doen de rest.

6. Korting op het openbaar vervoer

De Lijn, MIVB en NMBS hanteren allemaal kortingstarieven voor leden van een gezin met een laag inkomen.

Je kan dit nakijken op de website van de vervoersmaatschappij. Om een effectieve aanvraag te doen ga je langs bij een loket van deze vervoersmaatschappij. Aan de hand van jouw identiteitskaart kunnen ze nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.  

7. Opnieuw gaan studeren aan volwassenonderwijs?

Wil je je graag smijten in een nieuwe carrière? Of graag worden wat je echt wil? Dan is volwassenonderwijs misschien iets voor jou.

Volwassenonderwijs volgen als je een laag inkomen hebt kan een stuk goedkoper of zelf helemaal gratis. De vrijstelling voor het inschrijvingsgeld kan je aanvragen bij jouw onderwijsinstelling. Informeer je goed op voorhand (zoals bv. over kost van studiemateriaal), zo vermijd je onnodige kosten achteraf.

Bij KidsLife Kinderbijslagfonds zorgen wij dat jouw gezin geen enkel voordeel meer moet missen. Je ontvang altijd het maximumbedrag aan Kinderbijslag en Groeipakket en we gaan steeds op zoek naar alle mogelijke toeslagen.

Daarnaast ontvang je van ons ook nog eens handige tips op maat van jouw gezin.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Stap nu over naar KidsLife Kinderbijslagfonds voor de betalingen van je Kinderbijslag en Groeipakket.

Ik stap over

Veelgestelde vragen

Beide brieven dienen om het recht op je sociale toeslag te onderzoeken. Je ontving de brief omdat:

 • De gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen onvolledig zijn. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf je inkomsten door te geven, zodat wij het recht op je sociale toeslag alsnog kunnen onderzoeken.

OF

 • Omdat je ons zelf een aanvraagformulier hebt opgevraagd omdat je werkelijke inkomsten lager liggen dan de gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen.

Het is de bedoeling dat je ons manueel je inkomsten doorstuurt met alle relevante bewijsstukken.

Als je het BIM- of OMNIO-statuut hebt, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming in de vergoeding van je medische kosten. Afhankelijk van je specifieke situatie kunnen er ook nog andere voordelen zijn, zoals een verlaagd tarief bij het openbaar vervoer, tussenkomst in je verwarmingsfactuur en andere gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen. 

Het BIM- of OMNIO-statuut is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken, … met een moeilijke financiële gezinssituatie. Je kan het statuut aanvragen bij je ziekenfonds.
Heb je een BIM-statuut dan heb je mogelijk recht op een sociale toeslag.

Bekijk alle voorwaarden hier

Je kan een vervangingsinkomen krijgen bij loonverlies. Het gaat om werkloosheid, pensionering of arbeidsongeschiktheid (ziekte). De ontvangen Kinderbijslag of Groeipakket is geen vervangingsinkomen.

In sommige gevallen kan het ontvangen van een vervangingsinkomen ervoor zorgen dat je recht hebt op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket.

Bereken hier waarop je recht hebt

Ja. Het recht op de Schoolbonus of Schoolpremie hangt niet af van studies. Elk kind dat recht heeft op Belgische kinderbijslag of Groeipakket ontvangt begin augustus samen met de Kinderbijslag of Groeipakket van de maand juli de Schoolbonus.

Elke gezinswijziging krijgen wij automatisch door van de gemeente via de Kruispuntbank.

Heeft deze gezinswijziging een impact op de betaling van je Kinderbijslag of Groeipakket? Dan doet jouw KidsLife-adviseur de nodige aanpassingen om de betalingen correct uit te voeren. 

Wil je graag berekenen waarop je recht hebt?

Maak dan gebruik van onze handige simulatietool

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten