Mijn inkomen is gedaald: waar heb ik (eventueel) recht op?

Deeltijds werken, werkloos of ziekte? Het heeft allemaal een impact op jouw gezinsbudget. Gelukkig zijn er in sommige situaties een aantal andere financiële voordelen om het verlies te compenseren. KidsLife zorgt er alvast voor dat je geen enkel voordeel moet missen.

1. Sociale Toeslag bovenop de Kinderbijslag en Groeipakket.

Een sociale toeslag is een extra maandelijkse toeslag die je ontvangt bovenop de Kinderbijslag en het Groeipakket. Heb je een laag inkomen, dan kom je in aanmerking voor deze toeslag. De andere voorwaarden om recht te hebben op deze sociale toeslag zijn afhankelijk van de regio waar je woont.

 • In Vlaanderen hangt de Sociale toeslag bovenop het Groeipakket af van je inkomsten en de gezinsgrootte.
 • Het bedrag is vanaf 70,50 Euro tot 103,62 per kind ieder maand.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 36.325,76 Euro - 68.329,61 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • *kind geboren na 01/01/2019
 • Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2019
 • Bijzondere gezinssituatie (kind geboren vóór 01/01/2019): eenoudergezin, ouder werkloos of langdurig ziek en als er een nieuw kind na 01/01/2019 in het gezin wordt opgenomen

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag. 

 • In Brussel hangt het recht op Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.
 • Het bedrag van de Sociale Toeslag in Brussel loopt van 30,48 Euro tot 170,66 per kind elke maand.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 38.625,31 Euro - 56.068,99 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • * minimum 2 kinderen in het gezin
 • Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020. Door de regels van het ‘fotobedrag’ ontvang je altijd het hoogste bedrag.
 • Bijzondere gezinssituatie: eenoudergezin, gezin met 2 kinderen, gezin met 3 of meer kinderen

Inkomstengebonden toeslag in Brussel

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag. 

 • In Wallonië hangt de Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten.
 • Het bedrag van deze toeslag varieert tussen de 6,47 Euro en 127,92 Euro per maand voor elk kind.
 • Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:
  • 31.814,37 Euro - 51.340 Euro*
  • Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.
  • * kind geboren na 01/01/2020
 • ​​​​​​​​​​​​​​Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020
 • Bijzondere gezinssituatie: alleenstaande ouder, groot gezin (kind geboren na 2020), ouder met een handicap of BIM

Sociale Toeslag in Wallonië

Opgelet! We houden telkens rekening met de gezinsinkomsten. Ben je dus samenwonend met iemand die geen familie is, dan worden ook de inkomsten van deze persoon meegeteld bij het totaalbedrag.  

2. Schooltoeslag: extra toeslag bovenop het Groeipakket in Vlaanderen voor gezinnen met een laag inkomen.

Ik woon in Vlaanderen: de schooltoeslag

Als je Groeipakket ontvangt dan ontvang je automatisch de Schooltoeslag als je daar recht op hebt. Heb je dus een inkomensverlies of -daling, dan kan het zijn dat je het komende (of afgelopen) schooljaar recht hebt op de Schooltoeslag.

In elke situatie ontvang je dit automatisch van KidsLife en moet je dus geen aanvraag indienen.
Woon je niet in Vlaanderen? In sommige situaties kan je ook recht hebben op deze toeslag. Bekijk het hier

We onderzoeken dit recht ieder schooljaar opnieuw. Dus ook als je vorig jaar niet in aanmerking kwam, onderzoeken we of je het volgend schooljaar misschien wel aan alle voorwaarden voldoet.

Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

En wat met kinderen in het Hoger onderwijs?

Een inkomensdaling kan ook betekenen dat je recht hebt op een studiebeurs of studietoelage. De studiebeurs voor kinderen in het Hoger Onderwijs moet je zelf aanvragen bij de Vlaamse Overheid.
Alle voorwaarden voor de studiebeurs voor jongeren in het Hoger Onderwijs kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Ik woon in Brussel of Wallonië: de studietoelage

Door een inkomensdaling is het mogelijk dat je nu wel recht hebt op de studiebeurs of studietoelage. Deze studietoelage moet je zelf aanvragen bij de dienst onderwijs van de overheid. Zij onderzoeken het recht op deze studietoelage.

Gaan de kinderen naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel? En heeft jouw gezin een laag inkomen? Dan heb je eventueel recht op de Schooltoeslag van een Kinderbijslagfonds. KidsLife Kinderbijslagfonds betaalt deze Schooltoeslag uit. Als je niet in Vlaanderen woont moet je deze toeslag aanvragen bij ons.

Bekijk hier alles over deze Schooltoeslag

3. Maximumfactuur voor alle medische kosten

De maximumfactuur zorgt ervoor dat je jaarlijkse medische kosten beperkt zijn tot een bepaald plafondbedrag. Zodra de kosten voor geneeskundige zorg voor jouw gezin binnen het jaar het plafond bereiken, krijg je een volledige terugbetaling van alle toekomstige kosten.

Je hoeft hiervoor niets te doen. De ziekenfondsen gaan deze maximumfactuur zelf activeren als je in aanmerking komt.

De jaarlijkse factuur van zorgverzekering kan ook verlaagd worden als je aan de voorwaarden van een maximumfactuur voldoet.

Het gezondheidsfonds CM zet alle voorwaarden op een rij voor deze maximumfactuur

4. Recht op maatschappelijke hulp via het OCMW

Het OCMW is er ook voor gezinnen die geen leefloon ontvangen. Ze helpen jouw gezin waar nodig: het kan bijvoorbeeld gaan om financiële steun, voedselbonnen en advies over alle voordelen waar je recht op hebt.

Vind hier een OCMW in jouw buurt

Tip: check de website van jouw gemeente !

Veel steden en gemeentes voorzien extra steunmaatregelen voor gezinnen met een laag inkomen. In sommige gemeenten heb je bijvoorbeeld recht op een rol gratis vuilniszakken per jaar, onderwijscheques voor jouw kinderen of een verlaging van de stadsbelastingen.

Controleer de website van jouw gemeente of stad voor een laatste update over de voordelen.

5. Sociaal tarief voor water, gas en elektriciteit

In sommige situaties kom je in aanmerking voor een sociaal tarief op de kosten van jouw water, gas en elektriciteit thuis. In dat geval krijg je een voordeeltarief en moet je alvast niet meer betalen voor de huur van jouw tellers.

Je ontvangt dit ook automatisch als je daar recht op hebt. Je moet dus in meeste situaties geen aanvraag indienen.

Om in aanmerking te komen moet je je wel in een van de situaties uitgebreid beschreven op de website van de Belgische overheid bevinden.

Ook voor de internetaansluiting en abonnementen zoals je mobiele telefoon kan je in aanmerking komen voor een sociaal tarief. De voorwaarden zijn dezelfde als voor een sociaal tarief voor de energie-aansluitingen.

Hiervoor moet je wel zelf een aanvraag indienen bij jouw provider, zij doen de rest.

6. Korting op het openbaar vervoer

De Lijn, MIVB en NMBS hanteren allemaal kortingstarieven voor leden van een gezin met een laag inkomen.

Je kan dit nakijken op de website van de vervoersmaatschappij. Om een effectieve aanvraag te doen ga je langs bij een loket van deze vervoersmaatschappij. Aan de hand van jouw identiteitskaart kunnen ze nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.  

7. Opnieuw gaan studeren aan volwassenonderwijs?

Wil je je graag smijten in een nieuwe carrière? Of graag worden wat je echt wil? Dan is volwassenonderwijs misschien iets voor jou.

Volwassenonderwijs volgen als je een laag inkomen hebt kan een stuk goedkoper of zelf helemaal gratis. De vrijstelling voor het inschrijvingsgeld kan je aanvragen bij jouw onderwijsinstelling. Informeer je goed op voorhand (zoals bv. over kost van studiemateriaal), zo vermijd je onnodige kosten achteraf.

Bij KidsLife Kinderbijslagfonds zorgen wij dat jouw gezin geen enkel voordeel meer moet missen. Je ontvang altijd het maximumbedrag aan Kinderbijslag en Groeipakket en we gaan steeds op zoek naar alle mogelijke toeslagen.

Daarnaast ontvang je van ons ook nog eens handige tips op maat van jouw gezin.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Stap nu over naar KidsLife Kinderbijslagfonds voor de betalingen van je Kinderbijslag en Groeipakket.

Ik stap over

Veelgestelde vragen

Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

Bijvoorbeeld:
Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

Kinderbijslag aanvragen

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
 • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
 • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
 • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
 • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

Een naam kiezen voor je baby? Niet zo simpel als het lijkt. Het is een beslissing voor het leven! Maar hoe kom je tot een consensus met je partner? Laat ons de lijst met tips doornemen en bekijken hoe we de perfecte naam voor je toekomstige baby kunnen vinden.
naar meer info
Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info