Startbedrag adoptie in Vlaanderen

Een adoptieprocedure is vaak ingewikkeld en lang. Een aanvraag voor Groeipakket of Startbedrag adoptie doen bij KidsLife is dat zeker niet!
We leggen je graag uit hoe je het Startbedrag adoptie (vroeger gekend als Adoptiepremie) aanvraagt!
Wat is het Startbedrag adoptie?

Wat is het Startbedrag adoptie?

Net zoals je een startbedrag kan ontvangen bij de geboorte van een kindje, kan je bij de adoptie van een kind een Startbedrag Adoptie krijgen.

 • Het Startbedrag adoptie is een financiële tegemoetkoming die vroeger ook wel ‘adoptiepremie’ werd genoemd.
 • Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden om recht te hebben op de adoptiepremie.
 • Er mag nooit eerder een Startbedrag of Startbedrag adoptie uitbetaald zijn voor hetzelfde kind aan de adoptieouder of aan een samenwonende partner.

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

1214,49 Euro per kind

Wat zijn de voorwaarden om een Startbedrag adoptie aan te vragen?

Wat zijn de voorwaarden om een Startbedrag adoptie aan te vragen?

Startbedrag adoptie voor een adoptie binnen België

Om recht te kunnen hebben op het Startbedrag adoptie in Vlaanderen, moet je voldoen aan 3 voorwaarden:  

 1. Het moet gaan om een adoptie van een kind dat een mogelijk recht kan hebben op Groeipakket in Vlaanderen. Het adoptiekind moet dus voldoen aan de voorwaarden net zoals de andere kinderen waarvoor er maandelijks Groeipakket gestort wordt.  
   
 2. Bij de Jeugdrechtbank of bij de Familierechtbank moet er een verzoekschrift ingediend zijn. Als het gaat om een buitenlandse adoptie dan moet er ook een bijkomende adoptieakte voorgelegd worden. 
   
 3. Het adoptiekind moet deel uitmaken van het gezin van de aanvragers.  

Opgelet: Er mag nog nooit een Startbedrag of Startbedrag Adoptie uitbetaald zijn voor hetzelfde adoptiekind aan de adoptieouder of aan de partner waar hij of zij mee samen woont of een feitelijk gezin mee vormt. 

Voorbeeld 1:  

John wil zijn stiefzoon Nick adopteren. Hij zal echter geen aanspraak kunnen maken op een Startbedrag Adoptie, aangezien Silvia, de moeder van Nick waar John mee getrouwd is, bij zijn geboorte al een Startbedrag ontvangen heeft.  

Voorbeeld 2:

Nina en Stef adopteren de 2-jarige Silke, die in een tehuis woonde. De biologische moeder van Silke ontving bij haar geboorte het Startbedrag voor Silke. Nina en Stef kunnen wel aanspraak maken op een Startbedrag Adoptie.  

Voorbeeld 3:

Peter en Ivo hebben in 2015 Abel geadopteerd en een Startbedrag Adoptie voor hem ontvangen. In 2020 adopteren ze Suzy. Ook voor Suzy kunnen Peter en Ivo nog een Startbedrag Adoptie krijgen als alle voorwaarden vervuld zijn. 

Startbedrag adoptie voor een adoptie vanuit het buitenland

Een buitenlandse adoptie heeft grotendeels dezelfde voorwaarden als een adoptie in België. Er zijn echter wel nog een paar bijkomende aandachtspunten:  

 1. Het moet gaan om een adoptie van een kind dat een mogelijk recht kan hebben op Groeipakket in Vlaanderen. Het moet dus voldoen aan de voorwaarden net zoals de andere kinderen waarvoor er maandelijks Groeipakket gestort wordt.  
   
 2. Bij de Jeugdrechtbank of bij de Familierechtbank moet er een verzoekschrift ingediend zijn. Als het gaat om een buitenlandse adoptie dan moet er ook een bijkomende adoptieakte voorgelegd worden. Voor het Vlaamse Startbedrag Adoptie moet ook een beëdigde vertaling aanwezig zijn.  
   
 3. Het adoptiekind moet deel uitmaken van het gezin van de aanvragers of binnen de 2 maanden na adoptie op het adres van de adoptieouders staan ingeschreven.  
   
 4. De adopterende ouder of zijn/haar partner moet gedomicilieerd zijn in België.  
   
 5. Er mag geen recht op een adoptiepremie bestaan volgens een buitenlandse regelgeving of een regelgeving van een andere regio. 

 
Voorbeeld 1: 

Lies en Sanne adopteren Sidi uit Ghana. Sidi is 3 jaar. Op 5 november 2020 komt Sidi in België wonen in het gezin van Lies en Sanne. Sidi is minderjarig en heeft dus een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag in België. Er kan een Startbedrag Adoptie betaald worden. 

Voorbeeld 2:  

Marie adopteert Lucy. Lucy is afkomstig uit Korea, en is in de loop van de maand oktober 2020 in België komen wonen bij Marie. Lucy is echter al 21 jaar en studeert niet meer sinds ze meerderjarig is. Lucy heeft daardoor geen recht meer.

Voorbeeld 3:  

Dries en David adopteren op 10 oktober Leon uit Frankrijk. Leon is 3 jaar. Op 5 november 2020 komt Leon in België wonen in het gezin van Dries en David. Leon is minderjarig en heeft dus een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag in België. In Frankrijk bestaat er echter een recht op adoptiepremies, waardoor er in België geen Startbedrag Adoptie betaald kan worden.  

Voorbeeld 4:

Leen adopteert Camille op 20 september 2020. Camille is afkomstig uit Roemenië, en is in de loop van de maand oktober 2020 in België komen wonen bij Leen. Camille is echter al 21 jaar en studeert niet meer sinds ze meerderjarig is. Camille heeft daardoor geen recht meer op Groeipakket in Vlaanderen en Leen heeft bijgevolg ook geen recht op het Startbedrag Adoptie. 

Hoe moet je een Startbedrag adoptie aanvragen?

Je aanvraag om een adoptiepremie kan snel en eenvoudig online. Vul je contactgegevens in en voeg een kopie bij van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie dat je ingediend hebt bij de bevoegde rechtbank.  

Voor adoptiekinderen uit het buitenland stuur je ook een kopie van de buitenlandse adoptieakte mee of bij gebrek daaraan de buitenlandse beslissing tot plaatsing met oog op adoptie. 

Vraag nu de Startbedrag adoptie aan
Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info
Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info