Opgelet!: Wees aandachtig voor phisingberichten via WhatsApp of SMS over de uitbetaling van de Covid-19-toeslag. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfel je over de juistheid van de communicatie? Neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur

Mijn baby is geboren. Wat moet ik doen vanaf de geboorte?

Hoe ontvang ik startbedrag?

Hoe ontvang ik het startbedrag?

Elk kindje dat geboren wordt heeft recht op de Kinderbijslag of het Groeipakket. Dat bestaat uit 2 vaste bedragen, namelijk het eenmalige Kraamgeld of Startbedrag en het maandelijkse basisbedrag.

Woon je in Vlaanderen dan heb je recht op een Startbedrag van 1144,44 Euro per geboorte, het vroegere Kraamgeld of de geboortepremie

Woon je in Brussel dan heb je recht op het Kraamgeld per geboorte. Als het gaat om het eerste kind van de vader (of meeouder) en/of de moeder dan heb je recht op 1100 Euro. Gaat het niet om het eerste kind van de vader (of meeouder) en de moeder dan heb je recht een bedrag Kraamgeld van 500 Euro

Woon je in Wallonië dan krijg je bij elke geboorte een bedrag Kraamgeld van 1100 Euro.

Alles over het Startbedrag en Kraamgeld


Wanneer vraag je het Startbedrag of Kraamgeld aan?

Je hoeft niet te wachten op de geboorte van je kindje: je kan de aanvraag al indienen tijdens de zwangerschap. Je ontvangt het Kraamgeld of Startbedrag dan al 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. Is de aanvraag aan je aandacht ontglipt voor de geboorte? Geen probleem: ook na de geboorte kan je het Startbedrag perfect aanvragen.


Wat breng je allemaal in orde na de geboorte van je kindje?

Proficiat, mama en papa! Nieuw leven maakt jullie gezinsgeluk compleet, maar vergeet niet dat je ook een paar administratieve zaken in orde moet maken na de geboorte voor je in alle rust – op die nachtelijke onderbrekingen na – kan genieten van het ouderschap.

Inschrijven bij de burgerlijke stand

Binnen de 15 na de geboorte moet een van ouders of iemand die aanwezig was bij de geboorte het kindje aangeven bij de burgerlijke stand van de stad of gemeente waar het kindje geboren werd. Je kan dan meteen ook de familienaam kiezen die je spruit zal dragen.

Wees voorbereid en zorg dat je deze documenten op zak hebt voor de aangifte:

  • De identiteitskaart van mama én papa
  • het geboorteattest van je baby
  • de verklaring ‘vaststelling van geboorte’
  • als je getrouwd bent: je trouwboekje
  • als je niet getrouwd bent: een afschrift van de erkenningsakte (tenzij het kindje nog niet officieel erkend is door de vader of meeouder)

Aangeven bij je kinderbijslagfonds

Heb je je Startbedrag of Kraamgeld van KidsLife al ontvangen? Sit back and relax: je hoeft verder niets te doen. Wij zorgen er automatisch voor dat je Groeipakket (het maandelijkse basisbedrag) wordt uitbetaald.

Heb je het Startbedrag of Kraamgeld nog niet ontvangen (en dus nog niet aangevraagd)? Vraag het gewoon aan en wij brengen alles in orde.

Vraag hier je Startbedrag aan

Ziekenfonds op de hoogte brengen

Laat je ziekenfonds weten dat je er een kindje bij hebt – ook al wordt dat na de aangifte bij de burgerlijke stand via de kruispuntbank automatisch op de hoogte gebracht. Zo kan het alles in orde brengen voor de ziekteverzekering.

Bezorg hen daarvoor het uittreksel van de geboorteakte – dat krijg je mee als je zoon of dochter bent gaan aangeven bij de gemeente. Je ziekenfonds kan je kindje dan inschrijven als persoon ten laste. Even later krijg je gele klevers en een isi-kaart op naam van je kleintje.

Je werkgever inlichten

Vergeet ook je werkgever niet op de hoogte te brengen van het heuglijke nieuws. Zo kan je als partner van de moeder ook je geboorteverlof van 10 dagen aanvragen.


Verschil Groeipakket en Kinderbijslag

Verschil voor en na 2019

Op 1 januari 2019 veranderde het systeem van de Kinderbijslag in Vlaanderen grondig. We spreken niet langer over kraamgeld en kinderbijslag of kindergeld, maar wel over het Groeipakket.

Concreet wil het zeggen dat kinderen die geboren worden na 1 januari 2019 vallen onder de ‘nieuwe kinderbijslagregeling’. Voor kinderen die geboren werden vóór 1 januari 2019 verandert er niets: zij blijven het ‘ouder kindergeld’ ontvangen – gekoppeld aan een rangbedrag (in functie van verschillende kinderen binnen één gezin) en leeftijdstoeslag (extra bijslag op 6, 12 en 18 jaar).

Maar wees gerust: geen enkel gezin ontvangt vanaf 1 januari 2019 minder dan het kreeg voor het Groeipakket van start ging.

Kies zelf je Kinderbijslagfonds!

Sinds 1 januari 2019 kan je ook zelf je kinderbijslagfonds kiezen voor elk nieuwgeboren kindje. Voor kindjes die geboren werden voor die datum, blijft het kinderbijslagfonds dat al betaalde verder instaan voor de uitbetaling van het kindergeld.

Nieuwe Kinderbijslag Brussel en Wallonië vanaf 2020

Ook Wallonië en Brussel onderging het kinderbijslagsysteem een verandering: vanaf 2020 gelden ook daar nieuwe bepalingen. Lees alles over het systeem in Brussel en Wallonië.

Ontdek de nieuwe Kinderbijslag in Brussel

Ondek de nieuwe Kinderbijslag in Wallonië


Ouderschapsverlof: geniet je nog meer van je kindergeluk

Voor je het weet, zit je kleine baby in de kleuterklas. En wanneer je dochter of zoon afzwaait aan het middelbaar, vraag je je af hoe die speelse kapoen ongemerkt een jongvolwassene geworden is. Kortom: ze worden zo snel groot! Wil je maximaal genieten van de kindertijd van je kroost of is het soms moeilijk om opvang te vinden? Dan kan je als mama of papa gebruik maken van het ouderschapsverlof.

Je kan ouderschapsverlof in 1 keer opnemen, maar je kan het ook spreiden over verschillende periodes. Zolang je het maar gebruikt voor de 12de verjaardag van je kind.

Tip: sinds 01/06/2019 is de regelgeving rond ouderschapsverlof flexibler. Zo kan je het verlof per week of in halve dagen opnemen. Nog makkelijker voor jou om qualiltyitime met je kids in te plannen dus.

Alles over ouderschapsverlof

Nog geen klant bij KidsLife en wil je graag Kraamgeld, Groeipakket of Kinderbijslag aanvragen?

Ik wil klant worden bij KidsLife