Wezentoeslag: zorgpremie bij verlies van ouder(s)

Kinderen die een ouder verliezen hebben recht op verhoogd Groeipakket. De Wezentoeslag wordt automatisch maandelijks betaald als je daar recht op hebt. We zetten alles over deze Wezentoeslag op een rij.
Wat is Wezentoeslag?

Wat is Wezentoeslag?

Wezentoeslag is het verhoogd Groeipakket als een of beide ouders overleden zijn.

 • Maandelijks bedrag bovenop (of als vervanging van) je Groeipakket
 • Je krijgt dit automatisch als je er recht op hebt.
 • Bedrag hangt af van je woonplaats en de gezinssituatie
1

Ouder is overleden

2

KidsLife ontvangt de melding via het Rijksregister

3

Wij betalen de wezentoeslag uit

Praktische informatie over de wezentoeslag

Praktische informatie over de wezentoeslag

Kinderen die 1 of beide ouders verliezen, krijgen een extra ondersteuning. Ze hebben recht op een wezentoeslag (ook wel gekend als ‘zorgtoeslag voor wezen’ of ‘wezenbijslag’) zolang ze recht hebben op het Groeipakket.

Wanneer een kind (half)wees wordt, worden wij als Kinderbijslagfonds automatisch op de hoogte gebracht via het Rijksregister. Deze periode is al moeilijk genoeg, jij hoeft zelf niets in orde te brengen.Tenzij het om een overlijden in het buitenland gaat, dan moet je ons het overlijdensbericht bezorgen. 

Ontvang je niet automatisch de verhoogde wezentoeslag?

Hoeveel wezentoeslag ontvang je?

1 Ouder overleden
Beide ouders overleden
141,33 Euro 176,65 Euro

Enkele tips om kinderen te helpen bij het rouwen

 • Verberg niets, vertel de waarheid 

Praat met het kind. Hoe klein ze ook zijn, kinderen betrek je het best zoveel mogelijk. Want vergis je niet, ze voelen het als je iets verbergt. Niet praten zal het verwerkingsproces uiteindelijk moeilijker maken. Leg uit wat er aan de hand is en wees zo eerlijk mogelijk. Creëer een veilige sfeer als je het droeve nieuws brengt. Probeer de boodschap concreet en kort te verwoorden, maar gebruik wel woorden die het kind begrijpt. Hoe hard het ook is, maak duidelijk dat degene die dood is niet meer terugkeert. Een uitdrukking zoals “Papa slaapt nu voor altijd” kan bij een kind de indruk wekken dat hij misschien toch nog ooit wakker wordt. Of het kan het kind bang maken om te gaan slapen en zelf niet meer wakker te worden.  

 • Ga de overledene groeten  

Geef het kind de kans om de overledene nog eens te zien en afscheid te nemen. Doe dit enkel als het kind er klaar voor is. Misschien is er een angst om de overledene te zien. Erover praten kan die angst weg nemen. Laat het kind ook meekomen naar de begrafenis of de uitvaartdienst. Verdriet en afscheid nemen zijn een deel van het leven. Zorg wel voor een goede, warme opvang.

 • Hou de herinnering levend 

Het is erg belangrijk dat kinderen onthouden en blijven beseffen dat mama en/of papa heel veel van hen hield. Een doos met herinneringen (foto’s, een boek, een kaartje of brief, souvenirs …) maken is een goed idee. Zo hebben ze iets tastbaars als houvast. Als je als mama of papa weet dat je gaat sterven, kan je die herinneringsdoos nog zelf maken. Blijf nadien praten over de overleden ouder, zeker bij belangrijke gebeurtenissen.

 • Luister 

Maak het kind duidelijk dat er over het gemis en het verlies gepraat mag worden. Het is oké om vragen te stellen over de dood van mama of papa. Te vaak denken we dat je beter niet over zware onderwerpen spreekt met kinderen. Maar ook zij moeten hun verdriet verwerken. En dat verdwijnt niet door te zwijgen. Vaak willen ze praten over wat ze voelen, alleen op een andere manier dan volwassenen. Geef het kind de nodige ruimte als het wat aarzelt of weigert. Misschien kan je kind zijn gevoelens beter uiten via een tekening, in plaats van het uit te spreken. Luister dus heel aandachtig naar de taal die het kind spreekt. 

 • Vertrouw op de veerkracht van kinderen 

Heb vertrouwen in het kind: het kan soms beter tegen een stootje dan je denkt. Maar waak er tegelijk over dat er na het verlies van een ouder nog altijd genoeg nestwarmte en liefde is. Toon gerust dat jij zelf verdrietig bent en de overleden persoon mist. Huil, knuffel, troost … wees er voor elkaar.  

Veelgestelde vragen

Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

Bijvoorbeeld:
Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

Kinderbijslag aanvragen

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
 • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
 • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
 • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
 • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

Vragen over de wezentoeslag? Neem dan zeker contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Contacteer Ons