Onze kantoren zijn gesloten op maandag 29/5 en uitzonderlijk op vrijdag 2/6.

Wezentoeslag: zorgpremie bij verlies van ouder(s)

Kinderen die een ouder verliezen hebben recht op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket. De Wezentoeslag wordt automatisch maandelijks betaald als je daar recht op hebt. We zetten alles over deze Wezentoeslag op een rij.
Wat is Wezentoeslag?

Wat is Wezentoeslag?

Wezentoeslag is de verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket als een of beide ouders overleden zijn.

 • Maandelijks bedrag bovenop (of als vervanging van) je Groeipakket
 • Je krijgt dit automatisch als je er recht op hebt.
 • Bedrag hangt af van je woonplaats en de gezinssituatie
1

Ouder is overleden

2

KidsLife ontvangt de melding via het Rijksregister

3

Wij betalen de wezentoeslag uit

Praktische informatie over de wezentoeslag

Praktische informatie over de wezentoeslag

Kinderen die 1 of beide ouders verliezen, krijgen een extra ondersteuning. Ze hebben recht op een wezentoeslag (ook wel gekend als ‘zorgtoeslag voor wezen’ of ‘wezenbijslag’) zolang ze recht hebben op de Kinderbijslag of het Groeipakket.

Wanneer een kind (half)wees wordt, worden wij als Kinderbijslagfonds automatisch op de hoogte gebracht via het Rijksregister. Deze periode is al moeilijk genoeg, jij hoeft zelf niets in orde te brengen.Tenzij het om een overlijden in het buitenland gaat, dan moet je ons het overlijdensbericht bezorgen. 

Ontvang je niet automatisch de verhoogde wezentoeslag?

Hoeveel wezentoeslag ontvang je?

1 ouder overleden

138,56 Euro

Beide ouders overleden

173,19 Euro

1 ouder overleden

Basisbedrag + 50% basisbedrag

Beide ouders overleden

Basisbedrag x 2

Kinderen geboren voor 01/01/2020

 

1 ouder overleden

431,22 Euro

Beide ouders overleden

431,22 Euro

Kinderen geboren na 01/01/2020

 

0-17 jaar

18-24 jaar

1 ouder overleden

261,84 Euro

278,73 Euro

Beide ouders overleden

357 Euro

357 Euro

Enkele tips om kinderen te helpen bij het rouwen

 • Verberg niets, vertel de waarheid 

Praat met het kind. Hoe klein ze ook zijn, kinderen betrek je het best zoveel mogelijk. Vergis je niet, ze voelen het echt wel als je iets verbergt. Bovendien bewijs je ze geen dienst door er niet over te spreken: het zal het verwerkingsproces uiteindelijk moeilijker maken. Leg uit wat er aan de hand is en wees zo eerlijk mogelijk. Creëer een veilige sfeer als je het droeve nieuws brengt. Probeer de boodschap concreet en kort te verwoorden, maar gebruik wel woorden die het kind verstaat. Hoe hard het ook is, maak duidelijk dat degene die dood is niet meer terugkeert. “Papa slaapt nu voor altijd” kan bij een kind de indruk wekken dat hij misschien toch nog ooit wakker wordt. Of het kan het kind bang maken om te gaan slapen, want ‘wie weet wordt het zelf ook niet meer wakker’.  

 • Ga de overledene groeten  

Geef het kind de kans om de overledene nog eens te zien en afscheid te nemen. Je hoeft het natuurlijk niet te dwingen, als hij of zij daar niet klaar voor is of niet wil. Maar praat erover. Misschien is het kind bang en kan je die angst wegnemen. Laat een kind ook meekomen naar begrafenis of uitvaartdienst. Het zal het kind niet tekenen, het leert dat verdriet ook een deel van het leven is. Zorg wel voor een goede, warme opvang.

 • Houd de herinnering levend 

Het is erg belangrijk dat kinderen onthouden en blijven beseffen dat mama en/of papa heel veel van hen hield. Een doos met herinneringen (foto’s, een boek, een kaartje of brief, souvenirs …) maken is een goed idee. Zo hebben ze iets tastbaars. Als je als mama of papa weet dat je gaat sterven, kan je die herinneringsdoos nog zelf maken. Blijf nadien praten over de overleden ouder, zeker bij belangrijke gebeurtenissen.

 • Luister 

Laat het kind duidelijk voelen dat het mag praten over zijn of haar verlies. En dat het oké is om vragen te stellen over de dood van mama of papa. Te vaak denken we dat we over zo’n zware onderwerpen beter niet spreken met kinderen. Maar ook zij moeten hun verdriet verwerken. En dat verdwijnt niet door te zwijgen. Vaak willen ze praten over wat ze voelen, alleen op een andere manier dan volwassenen. Geef het kind de nodige ruimte als het wat aarzelt of weigert. Misschien kan je kind zijn gevoelens beter uiten via een tekening, in plaats van het uit te spreken. Luister dus heel aandachtig naar de taal die het kind spreekt. 

 • Vertrouw op de veerkracht van kinderen 

Heb vertrouwen in het kind: het kan soms beter tegen een stootje dan je denkt. Maar waak er tegelijk over dat het na het verlies van een ouder nog altijd genoeg nestwarmte en liefde krijgt. Toon het ook gerust als jij zelf verdrietig bent en de overleden persoon mist. Huil, knuffel, troost … wees er voor elkaar.  

Veelgestelde vragen

Woon je niet meer samen met de andere ouder van je kind(eren)?

Dan kan elke ouder op basis van zijn of haar gezinsinkomen slechts recht hebben op de helft van de premie. Elke ouder apart kan dus recht hebben op 50 EUR per kind in plaats van 100 EUR.

Is de verblijfsregeling van de kinderen niet gelijk verdeeld? Stuur ons dan zeker een kopie op van het vonnis van de rechtbank. Daarna kunnen we je dossier aanpassen.

Gezinsinkomens zijn altijd jouw inkomsten als je alleen woont of de inkomsten van jou en je partner als je samenwoont. 
Je hoeft niet wettelijk samenwonend of gehuwd te zijn om samenwonend te zijn, het kan ook feitelijk zijn. 

Wat telt mee als gezinsinkomsten in Vlaanderen? 

Het belastbaar inkomen, voor aftrek:

 • beroepsinkomsten:
  • loontrekkende: vóór de aftrek van beroepskosten 
  • zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd met 100/80
 • uitkeringen van de ziekteverzekering
 • werkloosheidsuitkeringen of pensioenen
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden
 • inkomsten uit onroerende goederen volgens jouw kadastraal inkomen:
  • één keer het kadastraal inkomen van de eigendommen die je voor je beroep gebruikt. 
  • drie keer het kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’. Dit is alles wat je niet gebruikt voor je beroep. 
  • het kadastraal inkomen van je eigen woning telt niet mee
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap;
 • het leefloon
 • de inkomsten toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van socialezekerheidsrisico's.

Het gezinsinkomen verminderen we met 80% van de betaalde onderhoudsgelden.

Wat valt niet onder de gezinsinkomsten in Vlaanderen?

 • Toeslagen en premies vanuit de Kinderbijslag of Groeipakket;
 • Alimentatie
 • Loon en vakantiegeld bij een  flexi-job;
 • Afzonderlijk belastbare inkomsten. 
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Bekijk hier alle voorwaarden voor een sociale toeslag

Met het Groeipakket kun je in de volgende situaties zitten.

 • Jouw inkomen (bruto jaar) ligt tussen 34.526,91 euros en 40.281,40 euros:

  Gezinnen met een inkomen tussen deze grensbedragen hebben recht op 35 EUR sociale toeslag per kind. Maar, dit is enkel van toepassing op gezinnen met maximaal 2 rechtgevende kinderen.
   

 • Jouw inkomen (bruto jaar) ligt tussen 34.526,91 euros et 64.945,93 euros:

  Enkel als je minstens 3 rechtgevende kinderen hebt, is deze inkomenscategorie van toepassing. Bovendien moet minstens 1 van je kinderen recht hebben op de nieuwe bedragen Groeipakket. De nieuwe bedragen zijn van toepassing voor kinderen die pas voor de eerste keer recht hebben op Groeipakket vanaf 1 januari 2019.

Beide brieven dienen om het recht op je sociale toeslag te onderzoeken. Je ontving de brief omdat:

 • De gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen onvolledig zijn. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf je inkomsten door te geven, zodat wij het recht op je sociale toeslag alsnog kunnen onderzoeken.

OF

 • Omdat je ons zelf een aanvraagformulier hebt opgevraagd omdat je werkelijke inkomsten lager liggen dan de gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen.

Het is de bedoeling dat je ons manueel je inkomsten doorstuurt met alle relevante bewijsstukken.

Je kan een vervangingsinkomen krijgen bij loonverlies. Het gaat om werkloosheid, pensionering of arbeidsongeschiktheid (ziekte). De ontvangen Kinderbijslag of Groeipakket is geen vervangingsinkomen.

In sommige gevallen kan het ontvangen van een vervangingsinkomen ervoor zorgen dat je recht hebt op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket.

Bereken hier waarop je recht hebt

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Ik ben zwanger

Ik ben zwanger

Je bent zwanger! Proficiat! Je hebt mogelijk al kinderen en weet wat je te wachten staat, of het is je eerste kindje. In beide gevallen staan er 9 emotionele maanden op de planning. KidsLife is er al graag vanaf het prille begin met deze handige tips. Zo mis je geen enkel voordeel tijdens het project baby.
Ik ben zwanger

Vragen over de wezentoeslag? Neem dan zeker contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Contacteer Ons