Over KidsLife

KidsLife  vzw, opgericht door de HR-dienstengroepen LiantisGroup S en EASYPAY GROUP, is door Kind&Gezin erkend om sinds 2019 in Vlaanderen actief te zijn als uitbetaler van het Groeipakket. In Brussel en Wallonië zijn wij actief als Kinderbijslagfonds.

Onze ambitie met KidsLife reikt verder dan de correcte en stipte uitbetaling van de gezinsbijslag aan de aangesloten gezinnen. We willen uitgroeien tot een echte partner in het gezinsbeleid door de huidige en toekomstige gezinnen met kinderen optimaal te ondersteunen en te informeren. Dit doen we door een proactief onderzoek van het recht op toelagen via allerlei beschikbare data, een vlotte samenwerking met andere actoren in het gezinsbeleid en eenvoudige online en fysieke contacten met de gezinnen.  

Ik wil klant worden bij KidsLife


Waarom kiezen voor KidsLife?

KidsLife scoort zeer goed op kwaliteit. We halen de allerhoogste kwaliteitsnormen voor correcte én stipte uitbetaling

KidsLife biedt een persoonlijke service en hulp op maat aan de meer dan 250.000 gezinnen die al vertrouwen op KidsLife voor de uitbetaling van hun kinderbijslag.

KidsLife is het meest sociaal geëngageerde kinderbijslagfonds. We willen dat niemand uit de boot valt en verdedigen de rechten van alle kinderen in België.


KidsLife is het nieuwe kinderbijslagfonds van 3 sterke HR Dienstengroepen die actief zijn in heel België: Group S, Liantis en EASYPAY GROUP.

KidsLife is één van de vijf uitbetalers die erkend zijn door Kind & Gezin.

KidsLife maakt zijn naam waar: alles draait om een gelukkig leven voor jouw kind, in elke ontwikkelingsfase. Want elk kind verdient geluk.

Wil je graag dat KidsLife je Groeipakket of Kinderbijslag beheert?

Word klant Neem contact met ons op