Groeipakket berekenen? Ontdek hier waarop je recht hebt!

Geboortepremie

Startbedrag berekenen

Bereken je Startbedrag
Gezinsbijslagen

Groeipakket berekenen

Bereken je Groeipakket
Berekening van de Groeipakket: hoeveel Kindergeld krijg je?

Berekening van de Groeipakket: hoeveel Kindergeld krijg je?

De gegevens die je ingeeft zorgen ervoor dat we het bedrag kunnen simuleren waarop jouw gezin recht heeft.

Het start met een Basisbedrag. Maar we houden ook rekening met andere toeslagen en premies afhankelijk van jouw gezinssituatie.

Het resultaat van deze berekening krijg je onmiddellijk te zien. Het is een simulatie van het Groeipakket die je kan ontvangen. Er bestaat een mogelijkheid dat het werkelijk bedrag verschilt van het door jou gesimuleerde bedrag. Ben je reeds klant bij KidsLife, dan kun je exact zien hoeveel je maandelijks ontvangt voor elk van je kinderen via My KidsLife, jouw online dossier Groeipakket.

Ga aan de slag en bereken jouw Groeipakket hier.

Groeipakket aanvragen?

Ontvang je nog geen Groeipakket van KidsLife? Vraag dan vandaag nog je overstap aan naar KidsLife. Wij zorgen naast een stipte en correcte uitbetaling van jouw Groeipakket ook dat jouw gezin geen enkel financieel voordeel meer moet missen.

Ik wil Groeipakket ontvangen van KidsLife
Betalingen Groeipakket raadplegen

Betalingen Groeipakket raadplegen

Ontvang je Groeipakket van KidsLife? Dan kan je altijd terecht op My KidsLife: jouw online dossier!  
Hier kan je niet alleen de uitbetaalde bedragen raadplegen, kan je ook een wijziging in je situatie doorgeven.

Wil je graag weten wanneer je jouw Groeipakket op jouw rekening mag verwachten?

Veelgestelde vragen

Via My KidsLife, jouw online dossier Kinderbijslag en Groeipakket bij KidsLife kan je makkelijk de uitbetaalde bedragen opvragen. 
Via onze betalingshistoriek bekijk je welk bedrag je ontvangen hebt voor een bepaalde storting. 
Je kan zelf een attest opvragen waarop de bedragen staan vermeld. Dit attest kan je gebruiken voor verschillende officiële instanties. 

Bekijk je online dossier hier

Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

Ontvang je Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Of heb je net een aanvraag gedaan? 
Onze KidsLife-adviseurs staan voor je klaar. Je kan hen bereiken via: 

 1. Contactformulier: op deze manier hebben we onmiddellijk al jouw gegevens en kunnen wij jou snel verder helpen om jouw vraag op te lossen.
   
 2. Telefonisch: de KidsLife-adviseurs helpen je graag telefonisch verder. Om je snel te kunnen helpen hou je best je Rijksregisternummer bij de hand. 
   
 3. My KidsLife: jouw online dossier Kinderbijslag en Groeipakket is 24/24 beschikbaar voor jou. Een wijziging in jouw situatie doorgeven of een attest downloaden? Het kan allemaal.  
   
 4. Kantoor in jouw buurt: waar je ook woont er is altijd een KidsLife kantoor in de buurt. Vind hier het kantoor dicht bij jou. In veel gevallen is langskomen naar een kantoor niet nodig en kunnen we je verder helpen zonder de verplaatsing te maken. 

En dan hebben wij uiteraard een uitgebreid overzicht van veelgestelde vragen waarbij we de vragen van de gezinnen beantwoorden. 

Contacteer jouw KidsLife-adviseur

Gezinsinkomens zijn altijd jouw inkomsten als je alleen woont of de inkomsten van jou en je partner als je samenwoont. 
Je hoeft niet wettelijk samenwonend of gehuwd te zijn om samenwonend te zijn, het kan ook feitelijk zijn. 

Wat telt mee als gezinsinkomsten in Vlaanderen? 

Het belastbaar inkomen, voor aftrek:

 • beroepsinkomsten:
  • loontrekkende: vóór de aftrek van beroepskosten 
  • zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd met 100/80
 • uitkeringen van de ziekteverzekering
 • werkloosheidsuitkeringen of pensioenen
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden
 • inkomsten uit onroerende goederen volgens jouw kadastraal inkomen:
  • één keer het kadastraal inkomen van de eigendommen die je voor je beroep gebruikt. 
  • drie keer het kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’. Dit is alles wat je niet gebruikt voor je beroep. 
  • het kadastraal inkomen van je eigen woning telt niet mee
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap;
 • het leefloon
 • de inkomsten toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van socialezekerheidsrisico's.

Het gezinsinkomen verminderen we met 80% van de betaalde onderhoudsgelden.

Wat valt niet onder de gezinsinkomsten in Vlaanderen?

 • Toeslagen en premies vanuit de Kinderbijslag of Groeipakket;
 • Alimentatie
 • Loon en vakantiegeld bij een  flexi-job;
 • Afzonderlijk belastbare inkomsten. 
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Bekijk hier alle voorwaarden voor een sociale toeslag

Het basisbedrag dat je ontvangt per kind hangt af van de leeftijd van je kind en de regio waarin je woont (Vlaanderen, Brussel of Wallonië).

Ontdek hier de basisbedragen per regio

Daarnaast kunnen op basis van je gezins- en/of financiële situatie bepaalde toeslagen worden toegekend.

Lees hier alles over de soorten toeslagen en supplementen