Mijn kind gaat alleen wonen

Ooit gebeurt het, je kind verlaat het ouderlijke nest om in zijn of haar eigen stekje te gaan wonen. Er moet heel wat geregeld worden bij een verhuis, maar hieronder leggen we je alvast uit wat de gevolgen zijn voor de Kinderbijslag.
Mijn kind gaat alleen wonen – hoe zit het met de Kinderbijslag en het Groeipakket?

Mijn kind gaat alleen wonen – hoe zit het met de Kinderbijslag en het Groeipakket?

In een aantal gevallen kan een kind zelf de Kinderbijslag of het Groeipakket ontvangen:

 • Als het gehuwd is
 • Als het zelf een kindje krijgt
 • Als het ontvoogd is
 • Als het ouder dan 16 jaar is en alleen gaat wonen

In de meeste gevallen ontvangt jouw KidsLife-adviseur een automatische melding van deze gebeurtenissen en hoef je dus zelf niets te doen. 

Mijn kind gaat op kot – gevolgen voor de Kinderbijslag en het Groeipakket

Als je kind op kot gaat wonen om te studeren, is er normaalgezien geen wijziging van domicilie. Dat betekent dat de Kinderbijslag voor jouw zoon of dochter gewoon verder wordt betaald zoals voorheen.

Hier kan je trouwens nog eens alle informatie vinden over Kinderbijslag en Groeipakket voor studenten.

Mijn kind wijzigt zijn domicilieadres

Pas als het domicilie van je kind niet langer op het adres van de ouders of de opvoeders staat, spreken we van alleen wonen voor de wetgeving Kinderbijslag en Groeipakket. De manier van uitbetalen van de Kinderbijslag zal wijzigen.

Een domiciliewijziging moet aangevraagd worden bij de dienst bevolking van de gemeente waar je woont. Zij zullen je inschrijven op je nieuwe adres na een bezoek van de wijkagent.

Een domiciliewijziging hoef je niet aan ons door te geven. Het dossier Kinderbijslag en Groeipakket is gekoppeld aan het Rijksregister, waardoor wij domiciliewijzigingen en adreswijzigingen automatisch ontvangen. Als wij een wijziging ontvangen hebben, doen wij de aanpassingen aan jouw dossier. In ieder geval zorgen wij ervoor dat je geen voordeel moet missen.

Mijn kind woont helemaal alleen

Een kind van 16 jaar of ouder dat helemaal alleen op een ander adres dan dat van de ouders gedomicilieerd is, zal zelf de Kinderbijslag ontvangen vanaf de maand volgend op de verhuis.

We maken een nieuw dossier aan op naam van het kind in plaats van de ouders.

 • We betalen standaard via circulaire cheque maar sturen steeds onmiddellijk een document op om het rekeningnummer van de jongere op te vragen.
 • Toeslagen op de Kinderbijslag en het Groeipakket die gerelateerd zijn aan het inkomen worden berekend op basis van het inkomen van de jongere zelf.
 • Alle post en informatie die wij versturen worden naar het thuisadres van de jongere gestuurd. Gelukkig kan je je dossier ook online beheren via My KidsLife

Benieuwd hoeveel je gaat ontvangen bij verhuis van een jongere? Via onze handig simulatietool heb je onmiddellijk een inschatting van het bedrag.

Bereken hier zelf je Groeipakket / Kinderbijslag

Mijn kind woont samen met 1 of meer personen

Mijn kind woont samen met 1 andere persoon

Als een kind van 16 jaar of ouder bij zijn of haar partner of bij een vriend of vriendin gaat wonen, dan zullen we het Groeipakket aan die partner of die vriend(in) betalen vanaf de maand volgend op de verhuis tenzij:

 • Die andere persoon zelf ook nog Groeipakket ontvangt. In dat geval betalen we toch aan de jongere zelf.
 • Die andere persoon verklaart dat hij of zij niet instaat voor de opvoeding van je kind. Hiervoor sturen wij onmiddellijk een in te vullen verklaring op. Als wij deze ondertekende verklaring ontvangen, kunnen we toch aan de jongere zelf betalen.

We betalen standaard via circulaire cheque maar sturen steeds onmiddellijk een document op om het rekeningnummer op te vragen. Toeslagen bovenop het Groeipakket die gerelateerd zijn aan het inkomen zoals de Sociale Toeslag en de Schooltoeslag worden berekend op basis van het gezamenlijke inkomen van de partner of vriend(in) en van de jongere zelf.

Alle post en informatie die wij versturen worden naar het thuisadres van de partner of vriend(in) gestuurd.

Mijn kind woont bij meerdere personen – Co-housing

Als je kind ouder dan 16 jaar bij 2 of meerdere andere mensen gaat wonen of aan gemeenschappelijk wonen of co-housing doet, dan zullen we het Groeipakket betalen aan 2 begunstigden (ontvangers van het Groeipakket).

Als er meer dan 2 mensen bij de jongere wonen, dan zijn de 2 begunstigden het gezinshoofd zoals gekend in het Rijksregister en nog een 2e persoon. Deze 2e persoon kan niet het kind zelf zijn.

We betalen standaard via circulaire cheque maar sturen steeds onmiddellijk een document op om het rekeningnummer op te vragen. De 2 begunstigden moeten samen overeenkomen op welk rekeningnummer er gestort mag worden. Toeslagen bovenop het Groeipakket die gerelateerd zijn aan het inkomen zoals de Sociale Toeslag en de Schooltoeslag worden berekend op basis van het inkomen van de 2 begunstigden.

Alle post en informatie die wij versturen worden naar het thuisadres van de ontvangers van het Groeipakket.

Opgelet: Indien alle andere personen die samenwonen zelf ook nog gerechtigd zijn op Groeipakket, zullen we toch aan de jongere zelf betalen. Ook in het geval dat alle samenwonende personen verklaren dat zij niet instaan voor de opvoeding van de jongere, zullen wij aan de jongere zelf betalen.

Zit je in bovenstaande situatie? Dan neem je beter contact op met je KidsLife-adviseur. Zij kunnen je tot in detail uitleggen over hoe de betaling van het Groeipakket zal verlopen.

Als een kind van 16 jaar of ouder bij zijn of haar partner of bij vrienden gaat wonen, dan zullen we de Kinderbijslag aan de jongere zelf betalen vanaf de maand volgend op de verhuis tenzij we een verklaring ontvangen dat iemand van de mensen op hetzelfde adres instaat voor de opvoeding van de jongere.

Wat met de Kinderbijslag en Groeipakket bij begeleid zelfstandig wonen

Bij begeleid zelfstandig wonen helpt een begeleider de jongere bij alle soorten praktische zaken: het zoeken naar een woning, een opleiding of werk, inschrijven bij het OCMW of de werkloosheidsdienst, begeleiding bij de bank, omgaan met geld en papieren en het structureren van huishoudelijke taken. Ook bij het invullen van de vrije tijd en het onderhouden van contacten met familie en vrienden helpt de begeleider de jongere op weg.

Neem in deze situatie best ook contact op met je KidsLife-adviseur. We helpen je graag verder.

Kind ten laste en de Kinderbijslag of Groeipakket

Kind ten laste en de Kinderbijslag of Groeipakket

Kinderen ten laste heeft eigenlijk niets te maken met de Kinderbijslag en het Groeipakket.
Als je kind alleen gaat wonen, kan dit een invloed hebben op je belastingaangifte. Wanneer je kind niet meer onder hetzelfde dak leeft, zal het niet meer ten laste zijn. Lees alles na op
de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

5 handige tips die je wil weten voor je alleen gaat wonen

Alleen wonen, eindelijk vrij! Zelf je meubels kopen, je huis inrichten zoals je wil en vooral je eigen eten maken en schaamteloos opeten in de zetel tijdens je Netflixmarathon: zalig!
Maar met deze gewonnen vrijheid gaan ook een aantal verantwoordelijkheden gepaard. We zetten er een aantal voor je op een rijtje:

 • Contracten telefonie, internet en tv

Zorg ervoor dat je contracten voor telefonie, internet, tv, gas en elektriciteit afgesloten zijn voor je in je nieuwe huis gaat wonen. Soms moeten installateurs langskomen, dus maak op tijd je afspraak. Als je een huis huurt, moet de oude huurder eerst de meterstanden van gas en elektriciteit bij zijn energiemaatschappij doorgeven en zijn of haar contract afsluiten.

 • Verzekeringen

Ga zeker langs bij je verzekeraar om te spreken over een inboedel- of brandverzekering en over een aansprakelijkheidsverzekering. Die laatste vergoedt schade die jij per ongeluk veroorzaakt bij andere personen of aan hun spullen. In sommige gevallen kan je voor aansprakelijkheid verzekerd blijven bij je ouders.

Let zeker op voor het oververzekeren. Bekijk hier onze tips om je verzekeringsbudget binnen de perken te houden.

 • Neem je huurcontract grondig door

De kleine lettertjes lezen is zeer belangrijk. Bekijk goed de voorwaarden zoals ze beschreven zijn in je huurcontract. Welke kosten zijn inbegrepen in de huurprijs en welke niet? Moet de septische put bijvoorbeeld geleegd worden of moeten de bomen in je tuin gesnoeid worden? Calculeer deze kosten dan zeker mee in je budgetplan! Kijk ook zeker even naar de contractduur en de opzegtermijn. Zo vermijd je onaangename verrassingen.

 • Aansluiten bij een ziekenfonds

Bekijk zeker eens of het nodig is om apart aan te sluiten bij een mutualiteit. Tot de leeftijd van 25 jaar kun je als student aangesloten blijven als ‘kind ten laste’ bij een van de ouders.

Als je naast je studies ook werkt, moet je in sommige gevallen wel zelf een aansluiting hebben bij de mutualiteit.

Bekijk alle informatie op de website van CM of van de Mutualité Neutre.

 • Kinderbijslag en Groeipakket voor meerderjarige studenten en schoolverlaters

Er is zonder voorwaarden recht op Kinderbijslag en Groeipakket tot en met de maand waarin je 18 wordt in Vlaanderen en tot en met de maand augustus van het jaar waarin je 18 wordt in Wallonië en Brussel. Daarna hangt het recht op kinderbijslag af van voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de studies. Verwittig je KidsLife-adviseur tijdig als je stopt met studeren of als je begint te werken!

Alle voorwaarden voor Kinderbijslag voor Studenten

Alle voorwaarden voor Kinderbijslag voor Schoolverlaters

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info
Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info

Ontvang je nog geen Groeipakket of Kinderbijslag van KidsLife? Mis vanaf nu geen enkel voordeel meer en vraag je overstap aan. 

Ik wil overstappen