Schooltoeslag

De Schooltoeslag is een participatietoeslag voor gezinnen met een lager inkomen. In bepaalde gevallen hebben kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan, recht op deze Schooltoeslag. Ontdek hieronder alle voorwaarden.

Wat is de Schooltoeslag?

In bepaalde gevallen hebben kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan, recht op de Schooltoeslag of Studietoelage.

Deze toeslag wordt ook wel selectieve participatietoeslag genoemd en is bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen.

Belangrijk: woon je in Vlaanderen, dan ontvang je deze Studietoelage of Schooltoeslag automatisch als je daar recht op hebt. Je moet en kan dus geen aanvraag indienen.

Woon je in Brussel of Wallonië?

Woon je in Brussel of Wallonië, maar jouw kind volgt onderwijs in een Nederlandstalige school en jouw gezin heeft een laag inkomen, dan heb je misschien recht op de Schooltoeslag. Je hoeft alleen maar een aanvraag in te dienen en wij controleren de voorwaarden om jou de premie te betalen.

 

Schooltoeslag aanvragen
Wat zijn de voorwaarden voor de Schooltoeslag?

Wat zijn de voorwaarden voor de Schooltoeslag?

  • Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap.
  • Je zoon of dochter is ingeschreven en voldoende aanwezig op school.
  • Je gezinsinkomen ligt tussen een bepaald grensbedrag. Deze grensbedragen zijn volledig afhankelijk van jouw gezinssituatie. (zie verder op deze pagina)
  • Je kind voldoet op 31 augustus aan de nationaliteits- of verblijfsvoorwaarde.

Hoeveel Schooltoeslag of Schooltoelage ontvang je?

Dat hangt af van je gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs.

Wij ontvangen deze officiële gegevens van de Vlaamse Overheid. Dus jij hoeft geen aanvraag te doen. KidsLife doet nu automatisch de betaling in plaats van de overheid. Hieronder zie je een overzicht. 

bedragen van het schooljaar 2023-2024

Volledige toeslag
€113,17
Volledige toeslag
€205,38
Minimum toeslag
€132,06
Uitzonderlijke toeslag
€266,68
Volledige toeslag

Intern

€1.692,42
Volledige toeslag

Extern

€1.029,41
Minimum toeslag

Intern

€659,46
Minimum toeslag

Extern

€255,08
Uitzonderlijke toeslag
€1.208,68

Andere soorten onderwijzen

Volledige toeslag

Intern

€2.030,97
Volledige toeslag

Extern

€1.235,42
Minimum toeslag

Intern

€791,35
Minimum toeslag

Extern

€306,21
Uitzonderlijke toeslag
€1.450,57
Volledige toeslag
€586,50
Minimum toeslag
€214,50
Uitzonderlijke toeslag
€756,62
Volledige toeslag

Intern

€3.973,00
Volledige toeslag

Extern

€1.322,93
Minimum toeslag
€905,56
Ouder dan 25 jaar?

Dan heb je geen recht meer op Kinderbijslag maar mogelijks wel nog op de Schooltoeslag. In deze situatie onderzoeken wij het recht pas als je hiervoor een aanvraag indiende.

Schooltoeslag aanvragen

Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen

€3.567,11
 €778,07
Wanneer ontvang je je Schooltoeslag?

Wanneer ontvang je je Schooltoeslag?

KidsLife betaalt de Schooltoeslag automatisch uit op basis van informatie die we krijgen van de Vlaamse Overheid.

Niet iedereen ontvangt de Schooltoeslag op hetzelfde moment. Wanneer jij de toeslag ontvangt hangt af van wanneer wij alle nodige informatie van de Vlaamse Overheid ontvangen hebben.

De betaling van de Schooltoeslag kan gebeuren vanaf ten vroegste eind augustus tot maximaal eind december

Hoeveel mag een gezin verdienen om recht te hebben op de Schooltoeslag?

Hoeveel mag een gezin verdienen om recht te hebben op de Schooltoeslag?

De gezinsinkomsten worden berekend door de Vlaamse Overheid en bestaan uit 3 onderdelen:

  • Het bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin. Dit zijn onder andere lonen en uitkeringen maar ook de inkomsten uit vastgoed.
    Omdat alle gegevens over de inkomsten door de overheid dit jaar nog niet verwerkt zijn,  bekijken we de situatie 2 jaar terug. Voor de Schooltoeslag in 2023 houden we dus rekening met de inkomsten van 2021. 
  • Hoe je gezinssituatie op 31 augustus van het huidige schooljaar is speelt eveneens een rol tijdens de berekening van de gezinsinkomsten. 
  • Als je een eigendom hebt die je niet gebruikt als gezinswoning of voor jouw beroep, dan voert de overheid een kadastraal inkomen-toets uit.

Je merkt dat dit voor elk gezin een andere situatie kan zijn. Wij ontvangen deze berekening van de Vlaamse Overheid waarna wij onderzoeken of jouw gezin recht heeft op deze Schooltoeslag of Schooltoelage. 

En wat voor studenten Hoger Onderwijs?

Vanaf studies aan het Hoger Onderwijs behoort de uitbetaling van de Schooltoeslag niet langer tot het Groeipakket. Je kan hier zelf een aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid. De voorwaarden zijn doorgaans dezelfde als voor kinderen tot en met het secundair onderwijs. 

Wat is het verschil tussen de Schooltoeslag, Schooltoelage en de Schoolbonus?

De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald begin augustus, samen met het Groeipakket van de maand juli.

De Schooltoeslag of Schooltoelage is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife.

Groeipakket aanvragen bij KidsLife?

Goed idee! KidsLife zorgt ervoor dat je maximaal krijgt waarop je recht hebt. Doe vandaag nog een aanvraag en ontvang jouw Groeipakket van KidsLife.

Groeipakket aanvragen

Veelgestelde Vragen

Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Vooraleer wij de Schooltoeslag (de vroegere Studietoelage) kunnen betalen, dienen wij alle gegevens ontvangen te hebben van de overheid. 
Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf wanneer ook de gegevens van de andere kinderen binnenzijn, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

KidsLife ontvangt alle informatie van de Vlaamse Overheid. Op basis van deze informatie betalen wij automatisch de Schooltoeslag of Selectieve Participatietoeslag (SEPAR) uit. Wanneer je deze toeslag ontvangt hangt dus af van verschillende factoren. De betaling van deze Schooltoeslag kan vanaf eind augustus tot december

De uitbetaling van de Schooltoeslag is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens die wij ontvangen van de Vlaamse Overheid

Opgelet: In elke situatie moet je geen aanvraag indienen! Ontvang je reeds Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Wij zorgen dat alle gezinnen die recht hebben op de Schooltoeslag, dit automatisch ontvangen. Handig toch?

Als je een Schooltoeslag ontving en je zoon of dochter stopt de studies voor 30/06 van het schooljaar, dan zul je de Schooltoeslag in de meeste gevallen moeten terugbetalen. Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur, we helpen je graag verder. 

De Schooltoeslag (de vroegere studietoelage) wordt uitbetaald aan diegene die de Kinderbijslag of Groeipakket ontvangt, maar wordt berekend op basis van de gezinsinkomsten van de ouder(s) of de werkelijke opvoeder(s) bij wie het kind gedomicilieerd (situatie op 31/08/2023 bepaalt de gezinsgrootte) is. Als het kind gehuwd is, zelfstandig is of alleen woont, wordt de Schooltoeslag berekend op basis van de inkomsten van het kind zelf en zijn of haar eventuele samenwonende partner. 

Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

Als je kind op internaat (min 5 maanden of langer) zit, contacteer ons en bezorg ons een bewijs van interne leerling. Dit kan een positieve impact hebben op het bedrag dat je ontvangt.

Ontdek alles over de Schooltoeslag

Om recht te kunnen hebben op de Schooltoeslag moet je kind voldoen aan de nationaliteits- of verblijfsvoorwaarde. Bekijk meer voorwaarden hier.

Let op: De Schooltoeslag wordt berekend op basis van je situatie op 31 augustus, vlak voor de start van het schooljaar. Je moet dus aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoen op 31 augustus.
 

Jazeker, ook deze opleiding opent recht op Schooltoeslag.

Je ontvangt dit automatisch als je daar recht op hebt. Je kan zelfs als je zelf ouder dan 25 jaar bent en geen recht meer hebt op Groeipakket deze Schooltoeslag ontvangen.. In deze situatie onderzoeken wij het recht pas als je hiervoor een aanvraag indient. 

Vraag hier je Schooltoeslag aan

Sinds schooljaar 2019/2020 wordt de schooltoeslag uitbetaald door de uitbetalers van Groeipakket. Voor alle voorgaande schooljaren werd de schooltoeslag betaald door de Vlaamse Overheid. 

Vraag je nu voor de eerste keer de schooltoeslag aan bij KidsLife? Of ben je een nieuwe klant? KidsLife onderzoekt steeds met 5 jaar terugwerkende kracht je recht op de studietoelages uit het verleden. We gaan maximaal terug tot schooljaar 2019/2020.

Het is echter niet meer mogelijk om bij de Vlaamse Overheid nog studietoelages aan te vragen van vóór schooljaar 2019/2020. Die periode is afgesloten.

Bij de Vlaamse Overheid kan je wel nog terecht voor je nieuwe aanvraag voor de studietoelage in het hoger onderwijs. Dien hier je aanvraag in. 

Heb je nog vragen over de Schooltoeslag?

Neem contact met ons op