Wat is een Begunstigden kern?

De begunstigden kern is een term die alleen wordt gebruikt voor gezinnen in Vlaanderen. Het geeft de ontvanger aan van de Kinderbijslag en het Groeipakket. Dit zijn in eerste plaats de ouders, die beiden begunstigden worden genoemd. Zij beslissen gezamenlijk en ontvangen in samenspraak de Kinderbijslag en alle toeslagen. Ontvang je reeds Kinderbijslag voor 2019 en is er ondertussen niets gewijzigd in jouw situatie, dan blijft de situatie zoals voor 01/01/2019 geldig. In veel situaties is het dan maar 1 persoon die de Kinderbijslag ontvangt, meestal de moeder. 
Voor jouw specifieke situatie kan je jouw online dossier My KidsLife raadplegen of contact opnemen met jouw KidsLife-adviseur

Ontvang je nog geen Groeipakket van KidsLife? 

Stap nu over naar KidsLife! 

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of Kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Wat is er na de Kinderbijslag?

De maximumleeftijd van de Kinderbijslag en het Groeipakket is 25 jaar. Vanaf 18 jaar moet je als kind wel nog aan bepaalde voorwaarden voldoen om Kinderbijslag en Groeipakket te ontvangen. Na de Kinderbijslag is er geen vast en automatisch gevolg. Had jouw kind recht op een Zorgtoeslag wegens een specifieke ondersteuningsbehoefte, dan heeft jouw kind na de Kinderbijslag mogelijk recht op een invaliditeitsuitkering.  Let wel, dit is geen recht en moet ook aangevraagd en onderzocht worden.

Wanneer hebben grootouders recht op Kinderbijslag?

Grootouders kunnen de Kinderbijslag krijgen voor hun kleinkinderen als deze kinderen op hun adres staat ingeschreven. De voorwaarde is dat de ouders zelf niet op dit adres staan ingeschreven.

Wat is de maximumleeftijd van de Kinderbijslag?

Er is maximum recht op Groeipakket en Kinderbijslag  tot en met de maand van de 25ste verjaardag. De laatste storting zal dus plaatsvinden aan het begin van de maand volgend op de 25ste verjaardag. Opgelet, vanaf de leeftijd van 18 jaar moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen om nog recht te kunnen hebben op Kinderbijslag

Wat moet ik doen voor de Kinderbijslag als ik verhuis?

Verhuizen op zich is al een grote gebeurtenis, daarom maakt KidsLife het je gemakkelijk. Wanneer jij je adres aanpast bij de dienst bevolking van de gemeente, doen wij het nodige.
Verhuis je naar het buitenland? Laat je dit dan even weten?