Sociale toeslag bovenop Groeipakket en Kinderbijslag

De sociale toeslag wordt ook wel “verhoogde kinderbijslag” genoemd en is een extra toeslag bovenop de maandelijkse kinderbijslag.
Wat is de Sociale Toeslag?

Wat is de Sociale Toeslag?

De 3 regio’s in België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) hebben voor de toekenning van de sociale toeslag elk hun eigen regels en voorwaarden vastgelegd. Er zijn echter wel een aantal overeenkomsten tussen de regio’s. Het gezinsinkomen, de leeftijd en het aantal kinderen en de gezinssituatie zijn bij elke regio van belang.

Bij KidsLife doen we er alles aan om er voor te zorgen dat je alle voordelen krijgt waar je recht op hebt. KidsLife onderzoekt zelf of je aan de voorwaarden voldoet. Je hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen! Handig, toch?

Vlaanderen

Vlaanderen

In Vlaanderen hangt de Sociale toeslag bovenop het Groeipakket af van je inkomsten en de gezinsgrootte.

Sociale Toeslag in Vlaanderen
Brussel

Brussel

In Brussel hangt het recht op Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.

Sociale Toeslag in Brussel
Wallonië

Wallonië

In Wallonië hangt de Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten.

Sociale Toeslag in Wallonië

De sociale toeslagen bovenop de Kinderbijslag & Groeipakket : een vergelijkende tabel per regio!

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

In Vlaanderen hangt de Sociale toeslag bovenop het Groeipakket af van je inkomsten en de gezinsgrootte.

In Brussel hangt het recht op Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.

In Wallonië hangt de Sociale toeslag af van de gezinsinkomsten.

Het bedrag is vanaf 5,52 Euro tot 109,18 per kind iedere maand.

Het bedrag van de Sociale Toeslag in Brussel loopt van 29,29 Euro tot 164,04  Euro per kind elke maand.

Het bedrag van deze toeslag varieert tussen de 6,22 Euro en 122,95 Euro per maand voor elk kind.

Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:

34.526,91 Euro - 64.945,93 Euro*

Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.

*kind geboren na 01/01/2019

Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:

37.126,55 Euro - 53.893,39 Euro*

Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.

* er zijn minimum 2 kinderen in het gezin

Jaarlijks grensbedrag van het bruto belastbaar inkomen van het gezin:

31.603,68 Euro - 51.000 Euro*

Zijn de gezinskomsten lager dan deze grensbedragen, dan heb je recht op de toeslag.

* kind geboren na 01/01/2020

Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2019

Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020.

Geboortedatum van de kinderen heeft invloed op het bedrag: afhankelijk van geboren voor of na 01/01/2020

Bijzondere gezinssituatie (kind geboren vóór 01/01/2019): eenoudergezin, ouder werkloos of langdurig ziek en als er een nieuw kind na 01/01/2019 in het gezin wordt opgenomen

Bijzondere gezinssituatie: eenoudergezin, gezin met 2 kinderen, gezin met 3 of meer kinderen

Bijzondere gezinssituatie: alleenstaande ouder, groot gezin (kind geboren na 2020), ouder met een handicap of BIM

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

Veelgestelde vragen

Beide brieven dienen om het recht op je sociale toeslag te onderzoeken. Je ontving de brief omdat:

  • De gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen onvolledig zijn. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf je inkomsten door te geven, zodat wij het recht op je sociale toeslag alsnog kunnen onderzoeken.

OF

  • Omdat je ons zelf een aanvraagformulier hebt opgevraagd omdat je werkelijke inkomsten lager liggen dan de gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen.

Het is de bedoeling dat je ons manueel je inkomsten doorstuurt met alle relevante bewijsstukken.

Als je het BIM- of OMNIO-statuut hebt, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming in de vergoeding van je medische kosten. Afhankelijk van je specifieke situatie kunnen er ook nog andere voordelen zijn, zoals een verlaagd tarief bij het openbaar vervoer, tussenkomst in je verwarmingsfactuur en andere gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen. 

Het BIM- of OMNIO-statuut is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken, … met een moeilijke financiële gezinssituatie. Je kan het statuut aanvragen bij je ziekenfonds.
Heb je een BIM-statuut dan heb je mogelijk recht op een sociale toeslag.

Bekijk alle voorwaarden hier

Je kan een vervangingsinkomen krijgen bij loonverlies. Het gaat om werkloosheid, pensionering of arbeidsongeschiktheid (ziekte). De ontvangen Kinderbijslag of Groeipakket is geen vervangingsinkomen.

In sommige gevallen kan het ontvangen van een vervangingsinkomen ervoor zorgen dat je recht hebt op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket.

Bereken hier waarop je recht hebt

Ja. Het recht op de Schoolbonus of Schoolpremie hangt niet af van studies. Elk kind dat recht heeft op Belgische kinderbijslag of Groeipakket ontvangt begin augustus samen met de Kinderbijslag of Groeipakket van de maand juli de Schoolbonus.

Elke gezinswijziging krijgen wij automatisch door van de gemeente via de Kruispuntbank.

Heeft deze gezinswijziging een impact op de betaling van je Kinderbijslag of Groeipakket? Dan doet jouw KidsLife-adviseur de nodige aanpassingen om de betalingen correct uit te voeren. 

Wil je graag berekenen waarop je recht hebt?

Maak dan gebruik van onze handige simulatietool

Kies voor KidsLife als uitbetaler

Wist je dat je bij KidsLife altijd het hoogst mogelijke bedrag ontvangt voor jouw gezin? Sluit je nu aan net zoals 400.000 andere kinderen. 

Ik sluit me aan