Opgelet!: Wees aandachtig voor phishingberichten via WhatsApp, SMS en zelf via e-mail over de uitbetaling van de Kinderbijslag en het Groeipakket. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfel je over de juistheid van de communicatie? Neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur

Sociale Toeslag

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen.
De sociale toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Vlaamse gezinnen met een laag inkomen hebben mogelijk recht op deze sociale toeslag. Deze toeslag varieert tussen de 52,02 euro en 83,23 euro per kind per maand. 

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 blijven verder de bedragen van de oude kinderbijslagwetgeving ontvangen. Bovendien hebben deze gezinnen met een jaarinkomen tussen 31.605,89 EUR en 62.424 EUR alleen recht op een toeslag als er een derde of volgend rechtgevend kind bijkomt in het gezin vanaf 01/01/2019 (*)

Gezinsgrootte 

Inkomensgrens 

Maandelijkse Toeslag  

1 of 2 kinderen 

< 31.605,89 euro 

52,02 euro per kind 

> 2 kinderen 

< 31.605,89 euro 

83,23 euro per kind 

> 2 kinderen 

31.605,89 euro - 62.424 euro (*) 

62,42 euro per kind (*) 

Wil je graag weten of jouw gezin in aanmerking komt voor deze Sociale Toeslag in Vlaanderen? Contacteer jouw KidsLife-adviseur, ze helpen je graag verder. 

Lees alles over de Sociale Toeslag in Vlaanderen 


Sociale Toeslag in Brussel

De Sociale toeslag in Brussel ondergaat een grondige hervorming vanaf 2020. Er zijn andere voorwaarden dan de toeslag in Wallonië en Vlaanderen. Vanaf 2020 spreken we in Brussel van de Inkomsten gebonden toeslag. Als gezin met een laag inkomen heb je mogelijk recht op bedragen van 40,80 Euro tot 142,80 Euro per kind per maand.  

De nieuwe wetgeving in Brussel is erop voorzien dat geen enkel gezin minder kinderbijslag krijgt vanaf 2020 dan in 2019, dit is dus ook zo voor de sociale toeslag.  

Bekijk hier de Sociale toeslag in Brussel


Sociale Toeslag in Wallonië

Sociale Toeslag in Wallonië

Vanaf 2020 is er een nieuwe Sociale Toeslag voor de gezinnen in Wallonië. Ook hier hebben gezinnen met een laag inkomen recht op deze toeslag. In 3 verschillende situaties kan je er recht op hebben: 

  1. Sociale toeslag voor eenoudergezinnen: woon je alleen met de kinderen en liggen jouw inkomsten tussen een bepaald grensbedrag, dan heb je recht op de eenoudertoeslag.  

  1. Sociale toeslag voor grote gezinnen: deze toeslag geldt alleen voor de kinderen die geboren zijn na 2020. 

  1. Sociale toeslag voor lage inkomens: voor elke sociale toeslag geldt de inkomensvoorwaarde. Maar ook als je geen groot gezin of eenoudergezin bent kan je recht hebben op deze toeslag 

De sociale toeslag aanvragen bij KidsLife kan, maar hoeft niet. Wij controleren automatisch of je recht kan hebben op deze toeslag. 

Bekijk hier de Sociale toeslag in Wallonië


Sociale Toeslag aanvragen

KidsLife zorgt ervoor dat je automatisch krijgt waar je recht op hebt.  Wij onderzoeken het recht op deze toeslag voor elk gezin in Vlaanderen waardoor je zelf geen aanvraag moet indienen, handig toch? 

Wil je toch dat wij het recht op toeslag onmiddellijk onderzoeken? Dan kan je een aanvraagdocument indienen


Vragen over de Sociale Toeslag? Of wil je graag klant worden bij KidsLife?

Neem contact met ons op Ik wil klant worden