Extra toeslag voor gezinnen met een laag inkomen

Sociale toeslag: extra Groeipakket in Vlaanderen

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin.

Wat is de Sociale Toeslag in Vlaanderen?

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. 

 • Je recht op de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin.
 • Als je recht hebt op deze toeslag dan ontvang je die automatisch. Een aanvraag is dus niet nodig.
 • Het bedrag van de sociale toeslag varieert tussen 20,93 euro en 126,66 euro per kind per maand.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Het bedrag van de sociale toeslag hangt af van je inkomen en het aantal kinderen in het gezin. Er zijn bepaalde inkomensgrenzen van toepassing op het gezinsinkomen. Daaronder vallen naast het bruto belastbaar inkomen (of netto belastbaar voor zelfstandigen) onder andere ook onderhoudsgelden, kadastraal inkomen en inkomensvervangende tegemoetkomingen.

Gezinsgrootte Inkomensgrens Maandelijkse toeslag
1 of 2 kinderen < 36.325,76 Euro 70,50 euro per kind
1 of 2 kinderen 36.325,76 Euro - 42.380,06 Euro 35,70 euro per kind
> 2 kinderen < 36.325,76 Euro 103,62 euro per kind
> 2 kinderen* 36.325,76 Euro - 68.329,61 Euro 81,54 euro per kind

*enkel indien minstens 1 rechtgevend kind in het gezin geboren vanaf 01/01/2019

1

Ik ontvang Groeipakket

2

KidsLife onderzoekt automatisch of ik recht heb op de sociale toeslag.

3

KidsLife ontvangt elk jaar mijn belastingaangifte en baseert zich op de gegevens van 2 jaar geleden.

4

KidsLife betaalt provisioneel de sociale toeslag uit aan gezinnen met een laag inkomen.

5

Over 2 jaar ontvangt KidsLife mijn werkelijke inkomsten en evalueert mijn recht op de sociale toeslag opnieuw.

Voorbeeld: KidsLife ontvangt in juli 2023 mijn belastingaangifte van inkomstenjaar 2021. Op basis daarvan kunnen we provisioneel de sociale toeslag betalen van 01/09/2023 tot 31/08/2024. In 2025 ontvangen we je werkelijke inkomsten van 2023. Dan bekijken we of onze betaling van de sociale toeslag terecht was.

Omgekeerd kan ook. Ontving je in 2023 geen sociale toeslag op basis van je inkomsten van 2021? Maar verdiende je in 2023 minder dan in 2021? In 2025 ontvangen we je belastingaangifte van inkomstenjaar 2023 en bekijken we of we alsnog de sociale toeslag kunnen bijbetalen.

Kies voor KidsLife als Uitbetaler voor je Groeipakket

Wil je geen enkel voordeel meer missen, zoals de Sociale Toeslag? Haal het maximum uit je Groeipakket en stap over naar KidsLife.

Ik stap over naar KidsLife
De Sociale toeslag, een korte geschiedenis.

De Sociale toeslag, een korte geschiedenis.

Vroeger kon enkel wie werkloos of arbeidsongeschikt was of een eenoudergezin vormde recht hebben op een sociale toeslag.

Vanaf 1/01/2019, met de invoering van Het Groeipakket, werd het recht op een toeslag losgekoppeld van de beroepssituatie en hangt het recht enkel nog af van het inkomen en van de gezinsgrootte, ongeacht of je alleen woont met je kinderen of niet.

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 als voor kinderen die pas later geboren zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat kinderen geboren voor 1 januari 2019 verder de bedragen van de oude kinderbijslagwetgeving blijven ontvangen. Bovendien hebben deze gezinnen met een jaarinkomen tussen 36.325,76 Euro en 68.329,61 Euro enkel recht op een toeslag als er een derde of volgend rechtgevend kind bijkomt in het gezin vanaf 01/01/2019 (*)

(*)De kinderen die geboren worden vanaf 1/01/2019 krijgen de nieuwe bedragen.

Wat je nog wil weten over de Sociale Toeslag

Wat je nog wil weten over de Sociale Toeslag

Hoe wordt het recht op de sociale toeslag geëvalueerd?

Het recht op de sociale toeslag wordt automatisch berekend op basis van de gezinssituatie, de inkomsten uit het aanslagbiljet en de eigendomstoestanden. Het recht op de sociale toeslag wordt elk jaar opnieuw bekeken, voor een periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar.

Je inkomstengegevens ontvangen wij rechtstreeks van de FOD Financiën via je belastingaangifte. We baseren ons steeds op je belastingaangifte van 2 jaar geleden.

Bijvoorbeeld: Als we je recht op de sociale toeslag onderzoeken voor de periode van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024, dan baseren we ons op je inkomstengegevens van je belastingaangifte van inkomstenjaar 2021.

De sociale toeslag wordt daardoor steeds voorlopig toegekend. In hetzelfde voorbeeld zullen we in het jaar 2025 je inkomstengegevens kunnen bekijken van inkomstenjaar 2023. Op dat moment gaan we evalueren of de uitbetaalde sociale toeslag terecht werd uitbetaald. Omgekeerd kan natuurlijk ook:

Bijvoorbeeld: Als we op basis van je inkomstengegevens van 2020 hebben afgeleid dat die te hoog waren om een sociale toeslag te ontvangen, maar in 2025 zien we dat je werkelijke inkomen van 2023 wel onder het toegelaten grensbedrag lagen, dan kunnen we op dat moment de sociale toeslag voor de periode van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024 bijbetalen.

Wat als mijn huidige inkomsten verschillen van mijn inkomsten van 2 jaar geleden?

De sociale toeslag wordt steeds voorlopig toegekend, omdat we ons baseren op je inkomstengegevens van 2 jaar geleden. We ontvangen deze rechtstreeks van de FOD Financiën via je belastingaangifte.

Het is mogelijk dat je inkomstengegevens van 2 jaar geleden boven het grensbedrag lagen om recht te hebben op de sociale toeslag. We kunnen dan voorlopig geen sociale toeslag uitkeren.

Bijvoorbeeld: Als we je recht op de sociale toeslag onderzoeken voor de periode van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024, dan baseren we ons op je inkomstengegevens van je belastingaangifte van inkomstenjaar 2021. Als je inkomsten in inkomstenjaar 2021 te hoog lagen, kunnen we momenteel geen sociale toeslag uitbetalen. In 2025 zullen we je belastingaangifte van 2023 kunnen raadplegen. We controleren dan of de sociale toeslag kan worden bijbetaald op basis van je werkelijke inkomen van inkomstenjaar 2023.

Als je nu al weet dat je huidige inkomen lager ligt dan je inkomen van 2 jaar geleden kan je:

 • Wachten tot KidsLife over 2 jaar automatisch je recht op de sociale toeslag herbekijkt.
 • Zelf manueel je huidige inkomsten doorgeven via het aanvraagformulier. Contacteer hiervoor je KidsLife adviseur of download zelf het aanvraagformulier

Waarom heb ik geen recht meer op sociale toeslag en vroeger wel?

Als je niet langer recht hebt op de sociale toeslag, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Wijziging in de gezinssituatie.

Bijvoorbeeld: Lieve ontvangt de kinderbijslag en de sociale toeslag voor haar 2 kinderen op basis van haar lage inkomen. Op 12 maart komt haar partner Peter bij haar inwonen. Vanaf 1 april wordt ook het inkomen van Peter meegeteld om het recht op de sociale toeslag te berekenen. Het inkomen van Lieve en Peter samen ligt boven het toegelaten grensbedrag.

 • Je inkomsten zijn verhoogd en liggen hoger dan het toegelaten grensbedrag.
   
 • Nieuwe vorm van berekening: in vergelijking met de oude kinderbijslagwetgeving van voor januari 2019 tellen onder andere ook onderhoudsgelden, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkomingen en sommige vormen van kadastraal inkomen mee in de berekening van jouw inkomsten.
   
 • De Kadastraal inkomen test.  We houden rekening met het Kadastraal inkomen voor de berekening van de toeslag. Dit doen we als je gebouwen en/of gronden bezit waar je niet woont of die je niet gebruikt voor jouw beroep. Als je kadastraal inkomen een te hoog percentage van je totale inkomen vormt, is er geen recht op de sociale toeslag.

Waarom krijg ik minder sociale toeslag?

 • Wijziging aantal kinderen in het gezin

Bijvoorbeeld: Ben en Mona hebben 2 kinderen. Gaston is geboren in 2019 en Lina in 2021. Ben en Mona verdienen samen minder dan 36.325,76 euro op jaarbasis en ontvangen 103,62 euro sociale toeslag per kind. Op 5 april 2023 gaat Gaston bij zijn grootouders wonen. Omdat Lina vanaf dan het enige kind in het gezin van Ben en Mona is, heeft zij vanaf 1 mei 2023 recht op 70,50 euro sociale toeslag.

 • Andere inkomensgrens.

Door de nieuwe berekening van de gezinsinkomsten is het mogelijk dat je in een andere categorie valt. Hierdoor ontvang je mogelijk minder of meer sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Emelie heeft 3 kinderen uit een vorige relatie. Haar jongste kindje Jules is geboren in 2019. Op basis van haar inkomen dat onder de 36.325,76 euro ligt, heeft ze voor de 3 kinderen recht op een sociale toeslag. Op 6 mei 2023 komt haar nieuwe partner Suzanne bij haar inwonen. Vanaf 1 juni 2023 worden ook de inkomsten van Suzanne meegeteld. De inkomsten van Emelie en Suzanne samen liggen tussen 36.325,76 euro en 68.329,61 euro, waardoor de sociale toeslag die Emelie krijgt voor Jules zakt van 103,62 euro naar 81,54 euro.

Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

Bijvoorbeeld:
Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

Kinderbijslag aanvragen

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
 • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
 • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
 • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
 • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

Vragen over je Sociale Toeslag?

Zit je nog met vragen over je Sociale Toeslag? Onze KidsLife adviseurs staan voor je klaar. 

Contacteer je KidsLife adviseur