Extra toeslag voor gezinnen met een laag inkomen

Sociale toeslag: extra Groeipakket in Vlaanderen

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin.

Wat is de Sociale Toeslag in Vlaanderen?

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. 

 • Je recht op de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin.
 • Als je recht hebt op deze toeslag dan ontvang je die automatisch. Een aanvraag is dus niet nodig.
 • Het bedrag van de sociale toeslag varieert tussen 5,52 euro en 109,18 euro per kind per maand.
Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Het bedrag van de sociale toeslag hangt af van je inkomen en het aantal kinderen in het gezin. Er zijn bepaalde inkomensgrenzen van toepassing op het gezinsinkomen. Daaronder vallen naast het bruto belastbaar inkomen (of netto belastbaar voor zelfstandigen) onder andere ook onderhoudsgelden, kadastraal inkomen en inkomensvervangende tegemoetkomingen.

Gezinsgrootte Inkomensgrens Maandelijkse toeslag
1 of 2 kinderen < 34.526,91 Euro 69,12 euro per kind
1 of 2 kinderen 34.526,91 Euro - 40.281,40 Euro

35

euro per kind
> 2 kinderen < 34.526,91 Euro 101,59 euro per kind
> 2 kinderen* 34.526,91 Euro - 64.945,93 Euro 79,94 euro per kind

*enkel indien minstens 1 rechtgevend kind in het gezin geboren vanaf 01/01/2019

1

Ik ontvang Groeipakket

2

KidsLife onderzoekt automatisch of ik recht heb op de sociale toeslag.

3

KidsLife ontvangt elk jaar mijn belastingaangifte en baseert zich op de gegevens van 2 jaar geleden.

4

KidsLife betaalt provisioneel de sociale toeslag uit aan gezinnen met een laag inkomen.

5

Over 2 jaar ontvangt KidsLife mijn werkelijke inkomsten en evalueert mijn recht op de sociale toeslag opnieuw.

Voorbeeld: KidsLife ontvangt in juli 2022 mijn belastingaangifte van inkomstenjaar 2020. Op basis daarvan kunnen we provisioneel de sociale toeslag betalen van 01/09/2022 tot 31/08/2023. In 2024 ontvangen we je werkelijke inkomsten van 2022. Dan bekijken we of onze betaling van de sociale toeslag terecht was.

Omgekeerd kan ook. Ontving je in 2022 geen sociale toeslag op basis van je inkomsten van 2020? Maar verdiende je in 2022 minder dan in 2020? In 2024 ontvangen we je belastingaangifte van inkomstenjaar 2022 en bekijken we of we alsnog de sociale toeslag kunnen bijbetalen.

Kies voor KidsLife als Uitbetaler voor je Groeipakket

Wil je geen enkel voordeel meer missen, zoals de Sociale Toeslag? Haal het maximum uit je Groeipakket en stap over naar KidsLife.

Ik stap over naar KidsLife
De Sociale toeslag, een korte geschiedenis.

De Sociale toeslag, een korte geschiedenis.

Vroeger kon enkel wie werkloos of arbeidsongeschikt was of een eenoudergezin vormde recht hebben op een sociale toeslag.

Vanaf 1/01/2019, met de invoering van Het Groeipakket, werd het recht op een toeslag losgekoppeld van de beroepssituatie en hangt het recht enkel nog af van het inkomen en van de gezinsgrootte, ongeacht of je alleen woont met je kinderen of niet.

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 als voor kinderen die pas later geboren zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat kinderen geboren voor 1 januari 2019 verder de bedragen van de oude kinderbijslagwetgeving blijven ontvangen. Bovendien hebben deze gezinnen met een jaarinkomen tussen 34.526,91 Euro en 64.945,93 Euro enkel recht op een toeslag als er een derde of volgend rechtgevend kind bijkomt in het gezin vanaf 01/01/2019 (*)

(*)De kinderen die geboren worden vanaf 1/01/2019 krijgen de nieuwe bedragen.

Wat je nog wil weten over de Sociale Toeslag

Wat je nog wil weten over de Sociale Toeslag

Hoe wordt het recht op de sociale toeslag geëvalueerd?

Het recht op de sociale toeslag wordt automatisch berekend op basis van de gezinssituatie, de inkomsten uit het aanslagbiljet en de eigendomstoestanden. Het recht op de sociale toeslag wordt elk jaar opnieuw bekeken, voor een periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar.

Je inkomstengegevens ontvangen wij rechtstreeks van de FOD Financiën via je belastingaangifte. We baseren ons steeds op je belastingaangifte van 2 jaar geleden.

Bijvoorbeeld: Als we je recht op de sociale toeslag onderzoeken voor de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, dan baseren we ons op je inkomstengegevens van je belastingaangifte van inkomstenjaar 2020.

De sociale toeslag wordt daardoor steeds voorlopig toegekend. In hetzelfde voorbeeld zullen we in het jaar 2024 je inkomstengegevens kunnen bekijken van inkomstenjaar 2022. Op dat moment gaan we evalueren of de uitbetaalde sociale toeslag terecht werd uitbetaald. Omgekeerd kan natuurlijk ook:

Bijvoorbeeld: Als we op basis van je inkomstengegevens van 2020 hebben afgeleid dat die te hoog waren om een sociale toeslag te ontvangen, maar in 2024 zien we dat je werkelijke inkomen van 2022 wel onder het toegelaten grensbedrag lagen, dan kunnen we op dat moment de sociale toeslag voor de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023 bijbetalen.

Wat als mijn huidige inkomsten verschillen van mijn inkomsten van 2 jaar geleden?

De sociale toeslag wordt steeds voorlopig toegekend, omdat we ons baseren op je inkomstengegevens van 2 jaar geleden. We ontvangen deze rechtstreeks van de FOD Financiën via je belastingaangifte.

Het is mogelijk dat je inkomstengegevens van 2 jaar geleden boven het grensbedrag lagen om recht te hebben op de sociale toeslag. We kunnen dan voorlopig geen sociale toeslag uitkeren.

Bijvoorbeeld: Als we je recht op de sociale toeslag onderzoeken voor de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, dan baseren we ons op je inkomstengegevens van je belastingaangifte van inkomstenjaar 2020. Als je inkomsten in inkomstenjaar 2020 te hoog lagen, kunnen we momenteel geen sociale toeslag uitbetalen. In 2024 zullen we je belastingaangifte van 2022 kunnen raadplegen. We controleren dan of de sociale toeslag kan worden bijbetaald op basis van je werkelijke inkomen van inkomstenjaar 2022.

Als je nu al weet dat je huidige inkomen lager ligt dan je inkomen van 2 jaar geleden kan je:

 • Wachten tot KidsLife over 2 jaar automatisch je recht op de sociale toeslag herbekijkt.
 • Zelf manueel je huidige inkomsten doorgeven via het aanvraagformulier. Contacteer hiervoor je KidsLife adviseur of download zelf het aanvraagformulier

Waarom heb ik geen recht meer op sociale toeslag en vroeger wel?

Als je niet langer recht hebt op de sociale toeslag, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Wijziging in de gezinssituatie.

Bijvoorbeeld: Lieve ontvangt de kinderbijslag en de sociale toeslag voor haar 2 kinderen op basis van haar lage inkomen. Op 12 maart komt haar partner Peter bij haar inwonen. Vanaf 1 april wordt ook het inkomen van Peter meegeteld om het recht op de sociale toeslag te berekenen. Het inkomen van Lieve en Peter samen ligt boven het toegelaten grensbedrag.

 • Je inkomsten zijn verhoogd en liggen hoger dan het toegelaten grensbedrag.
   
 • Nieuwe vorm van berekening: in vergelijking met de oude kinderbijslagwetgeving van voor januari 2019 tellen onder andere ook onderhoudsgelden, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkomingen en sommige vormen van kadastraal inkomen mee in de berekening van jouw inkomsten.
   
 • De Kadastraal inkomen test.  We houden rekening met het Kadastraal inkomen voor de berekening van de toeslag. Dit doen we als je gebouwen en/of gronden bezit waar je niet woont of die je niet gebruikt voor jouw beroep. Als je kadastraal inkomen een te hoog percentage van je totale inkomen vormt, is er geen recht op de sociale toeslag.

Waarom krijg ik minder sociale toeslag?

 • Wijziging aantal kinderen in het gezin

Bijvoorbeeld: Ben en Mona hebben 2 kinderen. Gaston is geboren in 2019 en Lina in 2021. Ben en Mona verdienen samen minder dan 34.526,91 euro op jaarbasis en ontvangen 101,59 euro sociale toeslag per kind. Op 5 april 2023 gaat Gaston bij zijn grootouders wonen. Omdat Lina vanaf dan het enige kind in het gezin van Ben en Mona is, heeft zij vanaf 1 mei 2023 recht op 69,12 euro sociale toeslag.

 • Andere inkomensgrens.

Door de nieuwe berekening van de gezinsinkomsten is het mogelijk dat je in een andere categorie valt. Hierdoor ontvang je mogelijk minder of meer sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Emelie heeft 3 kinderen uit een vorige relatie. Haar jongste kindje Jules is geboren in 2019. Op basis van haar inkomen dat onder de 34.526,91 euro ligt, heeft ze voor de 3 kinderen recht op een sociale toeslag. Op 6 mei 2022 komt haar nieuwe partner Suzanne bij haar inwonen. Vanaf 1 juni 2022 worden ook de inkomsten van Suzanne meegeteld. De inkomsten van Emelie en Suzanne samen liggen tussen 34.526,91 euro en 64.945,93 euro, waardoor de sociale toeslag die Emelie krijgt voor Jules zakt van 101,59 euro naar 79,94 euro.

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Ik ben nieuw in België

Ik ben nieuw in België

Welkom in België! Er staan waarschijnlijk een ganse hoop taken op jouw to-do lijst. Wij bij KidsLife helpen je alvast een handje met het geven van alle voordelen waar jouw kind recht op heeft.
Ik ben nieuw in België

Beide brieven dienen om het recht op je sociale toeslag te onderzoeken. Je ontving de brief omdat:

 • De gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen onvolledig zijn. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf je inkomsten door te geven, zodat wij het recht op je sociale toeslag alsnog kunnen onderzoeken.

OF

 • Omdat je ons zelf een aanvraagformulier hebt opgevraagd omdat je werkelijke inkomsten lager liggen dan de gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen.

Het is de bedoeling dat je ons manueel je inkomsten doorstuurt met alle relevante bewijsstukken.

Als je het BIM- of OMNIO-statuut hebt, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming in de vergoeding van je medische kosten. Afhankelijk van je specifieke situatie kunnen er ook nog andere voordelen zijn, zoals een verlaagd tarief bij het openbaar vervoer, tussenkomst in je verwarmingsfactuur en andere gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen. 

Het BIM- of OMNIO-statuut is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken, … met een moeilijke financiële gezinssituatie. Je kan het statuut aanvragen bij je ziekenfonds.
Heb je een BIM-statuut dan heb je mogelijk recht op een sociale toeslag.

Bekijk alle voorwaarden hier

Je kan een vervangingsinkomen krijgen bij loonverlies. Het gaat om werkloosheid, pensionering of arbeidsongeschiktheid (ziekte). De ontvangen Kinderbijslag of Groeipakket is geen vervangingsinkomen.

In sommige gevallen kan het ontvangen van een vervangingsinkomen ervoor zorgen dat je recht hebt op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket.

Bereken hier waarop je recht hebt

Ja. Het recht op de Schoolbonus of Schoolpremie hangt niet af van studies. Elk kind dat recht heeft op Belgische kinderbijslag of Groeipakket ontvangt begin augustus samen met de Kinderbijslag of Groeipakket van de maand juli de Schoolbonus.

Elke gezinswijziging krijgen wij automatisch door van de gemeente via de Kruispuntbank.

Heeft deze gezinswijziging een impact op de betaling van je Kinderbijslag of Groeipakket? Dan doet jouw KidsLife-adviseur de nodige aanpassingen om de betalingen correct uit te voeren. 

Wil je graag berekenen waarop je recht hebt?

Maak dan gebruik van onze handige simulatietool

Vragen over je Sociale Toeslag?

Zit je nog met vragen over je Sociale Toeslag? Onze KidsLife adviseurs staan voor je klaar. 

Contacteer je KidsLife adviseur