Opgelet!: Wees aandachtig voor phishingberichten via WhatsApp, SMS en zelf via e-mail over de uitbetaling van de Kinderbijslag en het Groeipakket. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfel je over de juistheid van de communicatie? Neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur

Sociale toeslag Vlaanderen

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin en varieert tussen de 52,02 euro en 83,23 euro per kind per maand.

Als je recht hebt op deze toeslag dan ontvang je die automatisch. Heb je vragen of denk je dat je toch recht hebt op deze toeslag, maar ze momenteel niet ontvangt?

Neem contact met ons op

Bekijk hier de Sociale Toeslag in Brussel

Bekijk hier de Sociale Toeslag in Wallonië


Collaborate

Sociale toeslag in het Groeipakket

Wie voor 1/01/2019 werkloos of arbeidsongeschikt was of een eenoudergezin vormt, kan recht hebben op een sociale toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de socio-professionele situatie en de inkomenssituatie van het gezin. Vanaf 1/01/2019 wordt het recht op een toeslag losgekoppeld van de beroepssituatie en hangt het recht enkel nog af van het inkomen en van de gezinsgrootte.

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 als voor kinderen die pas later geboren zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat kinderen geboren voor 1 januari 2019 verder de bedragen van de huidige kinderbijslagwetgeving blijven ontvangen. Bovendien hebben deze gezinnen met een jaarinkomen tussen 31.605,89 EUR en 62.424 EUR enkel recht op een toeslag als er een derde of volgend rechtgevend kind bijkomt in het gezin vanaf 01/01/2019 (*)

De kinderen die geboren worden vanaf 1/01/2019 krijgen die nieuwe bedragen.

Aanvraagdocument downloaden

Grensbedragen tot 31/08/2020

Gezinsgrootte Inkomensgrens

Maandelijkse Toeslag

1 of 2 kinderen < 30.986,17 euro 51 euro per kind
> 2 kinderen < 30.986,17 euro 81,60 euro per kind
> 2 kinderen 30.986,17 euro - 61.200 euro (*) 61,20 euro per kind (*)

Grensbedragen vanaf 01/09/2020

Gezinsgrootte Inkomensgrens

Maandelijkse Toeslag

1 of 2 kinderen < 31.605,89 euro 52,02 euro per kind
> 2 kinderen < 31.605,89 euro 83,23 euro per kind
> 2 kinderen 31.605,89 euro - 62.424 euro (*) 62,42 euro per kind (*)

 


Evaluatie sociale Toeslag 2019

Evaluatie sociale toeslag

Bij de start van het Groeipakket in januari 2019 werd de sociale toeslag van december 2018 automatisch doorgetrokken tot 30 september 2019. Dit wil zeggen als je recht had op een sociale toeslag op 31/12/2018  je dit bleef ontvangen tot 30/09/2019 als er geen wijzigingen waren in de gezinssituatie. Dit is een gunstmaatregel die werd toegekend door de overschakeling van de wetgeving kinderbijslag naar Groeipakket.

Om recht te hebben op de sociale toeslag vanaf 01/10/2019 moeten we een nieuw onderzoek doen. Deze berekening maken we op basis van de gezinssituatie, de inkomsten uit het aanslagbiljet van 2017 en eigendomstoestanden. De sociale toeslag wordt dus niet meer doorgetrokken, er volgt een volledig nieuwe validatie.


Waarom heb ik geen recht meer op sociale toeslag en vroeger wel?

Als je niet langer recht hebt op de sociale toeslag, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  1. Wijziging in de gezinssituatie.
  2. Inkomsten van 2017: als jouw inkomsten in 2017 hoger liggen dan het toegelaten grensbedrag, dan kan je het recht op een sociale toeslag verliezen.
  3. Nieuwe vorm van berekening: in bepaalde situaties tellen onderhoudsgelden, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming en sommige vormen van kadastraal inkomen mee in de berekening van jouw inkomsten.
  4. Kadastraal inkomen test: hier houden wij rekening met het Kadastraal inkomen voor de berekening van de toeslag. Dit doen we als je gebouwen en/of gronden bezit waar je niet woont of niet gebruikt voor jouw beroep.

Waarom krijg ik minder sociale toeslag?

  1. Wijziging aantal kinderen in het gezin
  2. Andere inkomensgrens: door de nieuwe berekening van de gezinsinkomsten is het mogelijk dat je in een andere categorie valt. Hierdoor ontvang je mogelijk minder of meer sociale toeslag.

Vragen over jouw situatie? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur.


Ik heb een brief ontvangen van KidsLife met vermelding ST16?

Deze brief kan je in 2 verschillende situaties ontvangen hebben:

  • Je gezinsinkomsten van 2017 liggen boven het grensbedrag
  • Jouw gezinsinkomsten over 2017 is onvolledig: hierbij krijg je binnenkort nog een brief waarbij vragen jouw inkomsten door te geven, zodat wij het recht op deze sociale toeslag opnieuw kunnen onderzoeken.

Wil je graag klant worden bij KidsLife? Of heb je vragen over de nieuwe sociale toeslag?

Word klant Neem contact met ons op