Wat is een gezinssamenstelling en de impact voor jouw Kinderbijslagfonds?

Je gezinssamenstelling is een beschrijving van alle personen die samen met jou op hetzelfde adres wonen. Dit adres is ook gekend als je domicilie, het adres waar je officieel bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Iedereen die op datzelfde adres geregistreerd is, zal dus op je gezinssamenstelling te zien zijn. Bekijk hier wat dit van impact kan hebben op de betaling van jouw Kinderbijslag of Groeipakket.


Waarvoor dient mijn gezinssamenstelling?

Op basis van je gezinssamenstelling kunnen we bepalen voor welke kinderen en aan wie we de Kinderbijslag of het Groeipakket (in Vlaanderen) kunnen betalen.

Je kinderbijslagfonds ontvangt automatisch elke wijziging in je gezinssamenstelling. Je dossier Kinderbijslag is immers gekoppeld aan het Belgische Rijksregister. Je hoeft je kinderbijslagfonds dus niet te contacteren.

Als je vragen hebt over de invloed van een bepaalde wijziging van je gezinssamenstelling op je Kinderbijslag of Groeipakket, contacteer dan een KidsLife adviseur. Je kan ook makkelijk online een wijziging in jouw gezinssamenstelling simuleren via onze simulatietool.


Waar kan ik mijn gezinssamenstelling raadplegen?

Je kan je actuele gezinssamenstelling raadplegen bij de dienst bevolking van de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Je kan daar indien gewenst ook een attest van gezinssamenstelling aanvragen. Voor jouw Kinderbijslagfonds is het niet nodig om een gezinssamenstelling zelf op te vragen bij de dienst bevolking van jouw gemeente. KidsLife ontvangt elke wijziging in een gezinssamenstelling automatisch via het Rijksregister.


Wanneer en hoe moet ik mijn gezinssamenstelling aanpassen?

Als een persoon bij je komt wonen of als iemand jouw gezin verlaat, moet je gezinssamenstelling aangepast worden. Dit doe je door contact op te nemen met de dienst bevolking van jouw gemeente.

  • nieuwe geboorte: Als je je kindje na de geboorte gaat aangeven bij de dienst bevolking, zal het worden toegevoegd aan jouw gezinssamenstelling. Je kinderbijslagfonds wordt automatisch ingelicht van deze wijziging en kan meteen de betalingen Kinderbijslag (in Brussel en Wallonië) of Groeipakket (in Vlaanderen) starten. Heb je nog geen Startbedrag of Kraamgeld aangevraagd? Doe dit dan hier
     
  • scheiding: Als je ex-partner je gezin verlaat, zal hij of zij een nieuw domicilieadres moeten laten registreren bij de dienst bevolking van zijn of haar gemeente. Op dat moment zal je ex-partner van jouw gezinssamenstelling verdwijnen. Je kinderbijslagfonds wordt automatisch op de hoogte gesteld van de wijziging en zal je dossier aanpassen. Stel dat je ex-partner geen nieuw adres registreert, kan je deze persoon ook zelf laten schrappen van je adres. De wijkagent zal je gewijzigde gezinssituatie moeten komen vaststellen vooraleer je gezinssamenstelling aangepast kan worden.
     
  • er komt iemand bij je wonen: Als er een extra persoon bij je komt wonen, zal de wijkagent de nieuwe gezinssituatie moeten komen vaststellen vooraleer je gezinssamenstelling aangepast kan worden. Je kinderbijslagfonds wordt daarna automatisch op de hoogte gesteld van de wijziging en zal je dossier aanpassen
     
  • iemand verlaat het gezin: een zoon of dochter die het nest verlaat? Ook dat kan je laten weten aan de dienst bevolking. Je hoeft het nooit dubbel te melden. Wanneer de persoon die jouw gezin verlaat zijn nieuw adres gaat doorgeven bij de dienst bevolking, dan moet jij niets meer doen. De gezinssamenstelling zal automatisch aangepast worden.

Bekijk hier alle informatie over de invloed van gaan samenwonen of alleen gaan wonen op je recht op de sociale toeslag op de kinderbijslag.


Hoe toon ik mijn gezinssamenstelling aan als ik in het buitenland woon?

We kunnen nooit Kinderbijslag betalen voor kinderen waarvan we niet zeker zijn waar ze verblijven. Als je in het buitenland woont, kunnen we je niet terugvinden in het Belgische bevolkingsregister. Je zal dus jaarlijks een document E401 moeten laten invullen door de dienst bevolking van de gemeente waar je woont. Op dit document zal de gemeente je gezinssamenstelling noteren.


Niet zeker wat de impact is van de wijziging in jouw gezinssituatie? Jouw KidsLife-adviseur helpt je graag verder. Of maak gebruik van de handige online simulatietool om jouw bedrag Kinderbijslag of Groeipakket te berekenen.

Vraag Kinderbijslag aan bij KidsLife