De sociale toeslag in Wallonië

Bovenop het basisbedrag kinderbijslag kan je ook recht hebben op een sociale toeslag (ook wel verhoogde kinderbijslag genoemd). Het recht op de sociale toeslag hangt af van je gezinssituatie en je gezinsinkomen. (Het recht op de sociale toeslag hangt dus niet langer af van het al dan niet ontvangen van werkloosheidsuitkeringen).

Ontdek hier voor wie de sociale toeslag bedoeld is, hoeveel ze bedraagt en wat de voorwaarden zijn om er recht op te hebben in 2022 (grensbedragen zijn geldig vanaf 01/07/2022).


Wie ontvangt de sociale toeslag en wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op de sociale toeslag op basis van:

  • Je eigen bruto belastbaar jaarinkomen, en indien van toepassing, ook datgene van je partner of samenwonend gezinslid.
  • Het aantal personen in het gezin. Ben je alleenstaand ? Of vorm je een koppel? Hoeveel kinderen onder de 25 jaar zijn er in je gezin?
  • Je specifieke situatie : je OMNIO-statuut, langdurige ziekte of invaliditeit.

Wat is de inkomensgrens om de sociale toeslag te kunnen ontvangen?

De inkomensgrens is vastgelegd volgens de geboortedatum van het kind:

  • Voor kinderen geboren tot en met 31/12/2019: je inkomen mag niet meer bedragen dan het maximum van 31.604,68 EUR bruto belastbaar per jaar. (grensbedrag 1)
  • Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 bestaan er 2 maximumbedragen. Grensbedrag 1 (31.604,68 EUR bruto belastbaar per jaar) en grensbedrag 2: 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar.
 

Mijn inkomen ligt hoger dan 51.000EUR bruto belastbaar per jaar?

Ik heb geen recht op de sociale toeslag.

Grensbedrag 2

51.000 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomen ligt tussen de 31.604,68 en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar
en mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020.

Ik kan mogelijks al genieten van de sociale toeslag!

Grensbedrag 1

31.604,68 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomen ligt onder de 31.604,68 EUR bruto belastbaar per jaar?

Ik geniet van de sociale toeslag!

Hoe wordt de sociale toeslag berekend als je meerdere kinderen hebt?

De berekening wordt per kind gemaakt. Bijvoorbeeld:

Camille is geboren in maart 2020: Als je inkomsten onder de 31.604,68 EUR liggen of tussen dit bedrag en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar, dan, kan je recht hebben op de sociale toeslag voor Camille.

Sacha is geboren in 2018. Voor het recht op de sociale toeslag wordt voor Sacha enkel rekening gehouden met grensbedrag 1 (31.604,68 EUR bruto belastbaar/jaar).


Hoeveel bedraagt de sociale toeslag.

Toeslag voor lage inkomens.

Zelfs als je geen groot gezin hebt of geen eenoudergezin vormt, kan je een sociale toeslag ontvangen. Alle gezinnen met een inkomen onder de 31.604,68 EUR bruto belastbaar per jaar ontvangen een sociale toeslag.

De supplementen die worden toegekend op basis van het inkomen zijn gevarieerd. Daarom is het niet mogelijk om ze hier allemaal op te sommen.

Toeslag voor grote gezinnen

Je hebt minstens 3 kinderen van minder dan 25 jaar ten laste? Dan word je beschouwd als een groot gezin! Om te weten of je recht hebt op de sociale toeslag en hoeveel die bedraagt, vertrekken we vanuit je bruto belastbaar jaarinkomen.

Grensbedrag 2

51.000 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomsten liggen tussen grensbedrag 1 en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar en
mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020?

Ik ontvang een sociale toeslag van 22,52 EUR per maand per kind.

Grensbedrag 1

31.604,68 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomsten liggen onder grensbedrag 1?

Ik geniet van de sociale toeslag 

Toeslag voor een eenoudergezin 

Het bedrag van de verhoogde kinderbijslag voor een alleenstaande ouder wordt berekend op basis van je inkomen.

Grensbedrag 2

51.000 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomsten liggen tussen grensbedrag 1 en 51.000 EUR bruto belastbaar per jaar en
mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020 ?

Ik geniet van een toeslag van 11,26 EUR per maand per kind.

Grensbedrag 1

31.604,68 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomsten zijn lager dan 31.604,68 EUR bruto belastbaar/jaar?

Ik geniet van de sociale toeslag

Toeslag bij langdurige ziekte of invaliditeit.

Als je langdurige ziekte of je invaliditeit erkend is door je mutualiteit, dan heb je recht op een extra bedrag per maand afhankelijk van het geboortejaar van je kind en van de rang van het kind in je gezin.


Sociale toeslag

Wat moet ik doen om de sociale toeslag op de kinderbijslag te ontvangen?

Vanaf 2021 is er een nieuwe berekening.

Goed nieuws : Wat alvast niet verandert is het feit dat je de sociale toeslag niet hoeft aan te vragen. KidsLife onderzoekt namelijk automatisch het recht op de sociale toeslag voor elk gezin in Wallonië.

Bovendien vereenvoudigt het hele proces: Vroeger werd de sociale toeslag provisioneel uitbetaald. (zie hieronder). Vanaf 2021 is dat verleden tijd:  Alle uitbetaalde sociale toeslag is vanaf dan meteen definitief.

Dankzij onze toegang tot de fiscale flux (informatie die wij ontvangen over je inkomsten van de FOD Financiën via je belastingaangifte) kunnen we snel en makkelijk beoordelen of de sociale toeslag toegekend kan worden.

Je ontvangt automatisch de sociale toeslag als:

- je gezinsinkomen onder de toegelaten grens ligt.

- je je in een van de volgende specifieke gezinssituaties bevindt:

Specifieke situaties voor de berekening van de sociale toeslag vanaf 2021:

- Als je gezinssituatie wijzigt, zullen we je recht op de sociale toeslag opnieuw berekenen op basis van de fiscale flux die hoort bij je nieuwe gezinssituatie.

- Als je in het buitenland werkt, kunnen we je fiscale flux niet raadplegen. Daarom zullen we je vragen naar je aanslagbiljet uit het buitenland of een ander officieel document waarop we je inkomsten in het buitenland kunnen vaststellen.

- Als je jonger bent dan 20 jaar is het mogelijk dat je fiscale fluxen nog niet beschikbaar zijn. In dat geval zul je de sociale toeslag krijgen alsof je inkomsten onder het grensbedrag 1 liggen (31.604,68 EUR bruto belastbaar/jaar). Bij ontvangst van de fiscale flux zal je recht op de sociale toeslag herbekeken worden.

Denk je dat je recht hebt op de sociale toeslag maar je ontvangt deze niet automatisch?

Contacteer ons dan meteen. Kidslife onderzoekt onmiddellijk je recht op de sociale toeslag.

Hoe verliep het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tot 31/12/2020?

Vroeger kon je een sociale toeslag aanvragen als je dacht er recht op te hebben. Je moest zelf je inkomsten invullen op een aanvraagformulier.

Op basis van je verklaring kon dan een provisionele sociale toeslag toegekend worden. Dit betekende dat je inkomsten achteraf gecontroleerd werden op basis van de inkomstengegevens die we doorkregen van de FOD Financiën via je belastingaangifte. Deze controle kon ten vroegste na 2 jaar gebeuren. In sommige gevallen werd de reeds toegekende sociale toeslag dan teruggevorderd, omdat de werkelijke inkomsten hoger waren dan de inkomsten die op het aanvraagformulier werden ingevuld.

- Als je reeds de sociale toeslag ontving in het jaar 2020 verandert dat niet tot 30/06/2021. Vanaf 1 juli 2021 schakelen we over op de automatische berekening van de sociale toeslag op basis van de fiscale flux

- Als je niet onder het OMNIO-statuut valt en je ontving geen sociale toeslag in 2020, dan kan je ons je aanslagbiljet van 2019 (inkomstenjaar 2018) opsturen. We onderzoeken dan of er sociale toeslag bijbetaald kan worden.


Woon je in Vlaanderen of Brussel?

Elke Belgische familie met een laag inkomen kan recht hebben op een sociale toeslag. De voorwaarden en bedragen verschillen echter per regio. Hier vind je alle informatie over de sociale toeslag per regio:

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Sociale Toeslag in Brussel

Vragen over de Sociale Toeslag? Of wil je graag klant worden bij KidsLife?

Neem contact met ons op Ik wil klant worden