Mijn Groeipakket is verhoogd. Hoe komt dit?

Is je Groeipakket verhoogd? Super! Maar misschien vraag je je af hoe dit komt. De verhoging kan verschillende oorzaken hebben. Het kan het gevolg zijn van een beslissing van de Vlaamse Overheid. Die verhoogt soms de bedragen. Het kan ook zijn dat je plotseling recht hebt op 1 van de vele toeslagen en supplementen die het Groeipakket rijk is. Is je financiële of familiale situatie recent gewijzigd? Dat kan een gevolg hebben voor het bedrag dat je krijgt. KidsLife legt het je uit.
Een verhoging door een beslissing van de Vlaamse Overheid

Een verhoging door een beslissing van de Vlaamse Overheid

Een van de oorzaken van de verhoging van je Groeipakket is een beslissing van de Vlaamse Overheid. Je Groeipakket wordt met andere woorden geïndexeerd om tegemoet te komen aan de stijgende levenskosten.

In Brussel en Wallonië is de indexering van de kinderbijslag automatisch gekoppeld aan de spilindex. In Vlaanderen wordt de indexering van het Groeipakket beslist door de Vlaamse Overheid.

In september 2022 en december 2022 werd het bedrag van het Groeipakket in Vlaanderen telkens met 1% verhoogd.

De volgende indexering in Vlaanderen gebeurt op 1 september 2023. Het Groeipakket vanaf september 2023 zal dus hoger zijn. Je ontvangt het hogere bedrag voor de eerste keer begin oktober. 

Je hoeft niets te doen om te genieten van de indexering van de bedragen Groeipakket. Alles verloopt automatisch.

Opgelet: Het Groeipakket wordt net zoals het loon betaald voor de voorgaande maand. Je ontvangt bijvoorbeeld het Groeipakket van december op 8 januari. De verhoging van het Groeipakket vanaf december 2022 zal je dus pas merken bij de betaling begin januari 2023. 

Je kan steeds het bedrag dat je zal ontvangen checken op My KidsLife of via onze handige rekentool..

Ik wil het bedrag waar ik recht op heb berekenen
Een verhoging door recht op een toeslag

Een verhoging door recht op een toeslag

Als het niet om een indexering gaat, kan je Groeipakket ook verhogen omdat je plots recht hebt op 1 van de vele toeslagen die het Groeipakket rijk is. Je Groeipakket stijgt dus omdat er een bedrag wordt aan toegevoegd. 

Je kan recht hebben op een toeslag omdat je financiële of familiale situatie veranderd is. Bekijk hier de verschillende toelagen van het Groeipakket.

Bij een indexering word je via de media (nieuwsbericht) op de hoogte gebracht. Dan stuurt KidsLife geen extra bevestiging meer. Van zodra je recht hebt op een toeslag daarentegen, krijg je altijd een bevestiging van KidsLife. 

Welke toeslagen bestaan er in het Groeipakket?

Je kan een toeslag krijgen op basis van je financiële en familiale situatie. Die zijn van toepassing op al je kinderen. Daarnaast zijn er ook kindgebonden toeslagen. Afgestemd op de specifieke situatie van je kind. 

1. Sociale Toeslag bovenop de Kinderbijslag & Groeipakket 

De sociale toeslag wordt berekend op basis van je gezinsinkomen en je gezinsgrootte. Als je gezinsinkomen binnen welbepaalde grensbedragen  valt, kan je recht hebben op een toeslag. De specifieke voorwaarden en bedragen verschillen in België per regio.

 

Bekijk de Sociale Toeslag in Vlaanderen
Bekijk de Sociale Toeslag in Brussel
Bekijk de Sociale Toeslag in Wallonië

Moet je zelf de sociale toeslag aanvragen? Nee, want elke regio ontvangt automatisch je inkomstengegevens. Via je belastingaangifte die we ontvangen van de FOD Financiën. Handig toch? Zo weten we meteen of je inkomsten boven of onder de toegelaten grens liggen. Bekijken de grensbedragen van je regio hier.

Vóór 1/1/2019 in Vlaanderen en vóór 1/1/2020 in Brussel en Wallonië werd een leeftijdstoeslag betaald voor je kinderen. Je oudste kind heeft altijd slechts recht op een gehalveerde leeftijdstoeslag. Als je recht hebt op een sociale toeslag, wordt toch de volledige leeftijdstoeslag voor je oudste kind uitbetaald. 

 

2. De kindgebonden toeslagen van het Groeipakket

Het Groeipakket in Vlaanderen voorziet in een bundel nieuwe toeslagen en voordelen die gezinnen die het nodig hebben een financieel steuntje in de rug kunnen geven. 

  • Er zijn zorgtoeslagen voor weeskinderenpleegkinderen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben door een medische aandoening. 
  • Er zijn de participatietoeslagen. Deze toeslagen worden toegekend als je kind ingeschreven en voldoende aanwezig is in de kinderopvang of het (kleuter)onderwijs. 
  • De schoolbonus die we nog kennen uit de oude kinderbijslagwetgeving en die voor elk kind automatisch wordt uitbetaald begin augustus, werd ook in het Groeipakket overgenomen.
  • Kinderen geboren voor 1/1/2019 hebben elke maand recht op een leeftijdstoeslag vanaf de leeftijd van 6 jaar. Die wordt verhoogd aan 12 jaar en een laatste keer bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

Heb je niet gevonden waarom je Groeipakket verhoogd is?

Gebruik onze rekentool of contacteer ons.

Contacteer ons