Pleegzorgtoeslag

Jammer genoeg heeft niet elk kind het geluk om op te groeien in een warm nest. Bij moeilijke thuissituaties kan het aangewezen zijn dat een pleeggezin het kind tijdelijk opneemt. In het belang van het kind kent de overheid dan een financiële ondersteuning toe: de pleegzorgtoeslag.
Wat is de pleegzorgtoeslag?

Wat is de pleegzorgtoeslag?

Een kind dat in Vlaanderen geplaatst wordt in een pleeggezin kan recht hebben op een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket.

  • De toeslag bedraagt 66,89 Euro per maand.
  • Je hoeft de toeslag niet aan te vragen: wij zorgen ervoor dat je het bedrag automatisch ontvangt als je er recht op hebt.
  • Wie de toeslag ontvangt hangt af van de soort pleegzorg.

Toeslag Pleeggezin in Brussel en Wallonië

Kinderen in Pleegzorg in Brussel en Wallonië hebben ook recht op Kinderbijslag. 

De Kinderbijslag wordt volledig betaald aan het pleeggezin. 

Soms voorziet de plaatsingsmaatregel ook in de betaling van een maandelijkse vaste vergoeding aan een van de ouders die nog contact heeft met het kind of belangstelling toont voor het kind.  

Deze vergoeding is een vast bedrag dat geen invloed heeft op het bedrag dat aan het pleeggezin wordt betaald. Je ontvangt dit automatisch als je er recht op hebt. 

Het is ook mogelijk dat de plaatsende overheid beslist om de vergoeding op een geblokkeerde rekening van de jongere zelf te storten. KidsLife beslist de ontvanger niet zelf. 

Praktische info over de pleegzorgtoeslag

Hoe moet ik de pleegzorgtoeslag aanvragen?

Je hoeft de toeslag niet aan te vragen. KidsLife ontvangt alle informatie via Pleegzorg Vlaanderen. Wij zorgen ervoor dat je het bedrag automatisch ontvangt als je er recht op hebt.

Welke vormen van pleegzorg bestaan er?

De soort pleegzorg hangt grotendeels af van de duur van het verblijf van de jongeren in het pleeggezin en heeft een invloed op wie de pleegzorgtoeslag ontvangt:

Perspectiefbiedende pleegzorg

Anders gezegd: landurige pleegzorg. Deze vorm van pleegzorg geeft een kind voor langere tijd onderdak bij een gezin, als het onmogelijk is voor hem of haar om thuis te blijven. Als een kind langer dan een jaar bij een pleeggezin woont, spreken we van langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Als het mogelijk is, blijft het kind wel contact houden mijn zijn/haar ouders. Bij perspectiefbiedende pleegzorg ontvangt de pleegouder de pleegzorgtoeslag.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Anders gezegd: kortdurende pleegzorg. Bij deze vorm van pleegzorg is het de bedoeling om het kind zo snel mogelijk te leiden naar een duidelijke en duurzame oplossing: weer naar huis, voor een langere tijd naar een pleeggezin, naar een andere voorziening … Kortdurende of perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden.  Bij perspectiefzoekende pleegzorg is het de persoon die voor de plaatsing de kinderbijslag ontving die de pleegzorgtoeslag ontvangt.

Wie ontvangt de pleegzorgtoeslag? 

Het bedrag wordt volledig uitbetaald aan 

  • de pleegouder, als het gaat om langdurige of  perspectiefbiedende pleegzorg. 
  • de begunstigde (de ontvanger van het Groeipakket) voor de plaatsing, als het gaat om een kortere of perspectiefzoekende pleegzorg. 

Als je de premie voor pleegzorg al ontving van voor 1 januari 2019 dan blijf je die behouden, zolang er geen wijziging in de plaatsing gebeurt.

Hoeveel bedraagt de pleegzorgtoeslag?

De pleegzorgtoeslag is een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. De toeslag bedraagt 66,89 Euro.

Bereken je Groeipakket

Vragen over de Pleegzorgtoeslag?

Contacteer Ons

Wat is het verschil tussen een pleegkind en pleeggast?

Een pleegkind is minderjarig (0 tot 18 jaar) en verkeert in een problematische leefsituatie, of heeft gedrags- of emotionele problemen, of heeft een handicap of een psychiatrisch probleem. Een pleeggast is een volwassene met ofwel een handicap ofwel een psychiatrisch probleem. 

Bestaan er nog andere vormen van pleegzorg?

Er bestaan nog twee andere soorten pleegzorg waarvoor in de wetgeving geen pleegzorgtoeslag voorzien is: 

  • Ondersteunende pleegzorg

Als een kind voltijds in een voorziening verblijft, is deze vorm van pleegzorg een manier om een weekend of vakantie ergens anders door te brengen. Het kan ook een oplossing zijn als een kwetsbare ouder (zonder eigen sociaal netwerk) tijdelijk niet kan zorgen voor zijn/haar kind.  

  • Crisispleegzorg

Als een pleegkind of -gast dringend en snel opvang nodig heeft bij een acute crisis, kan het ondergebracht worden bij een crisisgezin. Na een kort verblijf kan het kind (of de volwassene in het geval van een pleeggast) meestal wel weer naar huis. Is dat niet zo, dan wordt een oplossing op lange termijn gezocht.  

Meer informatie over pleegzorg vind je op Pleegzorg Vlaanderen

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten