Kinderbijslag voor Studenten in Wallonië

Meerderjarig? Dan kan je nog Kinderbijslag ontvangen als student. Ontdek alle voorwaarden voor Kinderbijslag in Wallonië vanaf 18 jaar.

In Wallonië is er zonder voorwaarden recht op Kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je zoon of dochter 18 jaar wordt.

Jongeren die geboren zijn voor 1 januari 2001 kunnen daarna onder bepaalde voorwaarden verder kinderbijslag ontvangen tot de leeftijd van 25 jaar als ze verder studeren of zich inschrijven als werkzoekende bij de FOREM na de studies..

Jongeren die geboren zijn vanaf 1 januari 2001 hebben een semi-automatisch recht op kinderbijslag. Dit recht volgt op het onvoorwaardelijke recht en loopt tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna hangt het verdere recht op kinderbijslag af van de situatie van de jongere en volgt hij of zij dezelfde voorwaarden als de jongeren geboren voor 1 januari 2001.

Woon je samen met de kinderen in Brussel of Vlaanderen? Dan zijn er andere regels van toepassing. Bekijk ze hier:

Kinderbijslag voor studenten in Vlaanderen

Kinderbijslag voor studenten in Brussel

KidsLife zet hieronder duidelijk op een rijtje wat de voorwaarden precies inhouden.

Een wijziging in de studiesituatie doorgeven? Dat kan makkelijk via My KidsLife, het online dossier Kinderbijslag! Heb je nog andere vragen over meerderjarige kinderen en het recht op Kinderbijslag? 

 

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur
Situations spécifiques

Situations spécifiques

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan in sommige gevallen verder recht geven op Belgische kinderbijslag:

  • Een Erasmusopleiding of een uitwisselingsprogramma dat via een Belgische onderwijsinrichting verloopt, volgt dezelfde voorwaarden als een gewone Belgische opleiding.
  • De jongere die studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten, heeft recht op kinderbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document E402 (EER) of een specifiek document voor de bilaterale akkoorden moet worden ingevuld door de school of onderwijsinstelling.

  • Een student die in een land buiten de Europese Economische Ruimte gaat studeren en waar ook geen bilateraal akkoord mee is, kan onder bepaalde voorwaarden het recht op kinderbijslag behouden. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde in België en het niveau van de buitenlandse studies. De duur van het recht kan dan ofwel voor maximaal een jaar of voor de hele studietijd worden toegekend.

Belangrijk!

  • De jongere moet tijdens de studies buiten de EER in Wallonië gedomicilieerd blijven, behalve als het verblijf en de studies in het buitenland in het kader van een detachering van een werknemer zijn.
  • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag met andere woorden geen recht op kinderbijslag in het buitenland bestaan.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7INT moet worden ingevuld door de ouders en de school of onderwijsinstelling.

Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student wegens ziekte, kan onder bepaalde voorwaarden zijn recht op kinderbijslag behouden. Neem hiervoor contact op met KidsLife.

Bekijk hier alles over ziekte tijdens de studies

Is er tijdens de vakantie(s) recht op kinderbijslag?

De jongere heeft ook recht op Kinderbijslag tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie als aan de voorwaarden van het soort onderwijs voldaan is. De zomervakantie voor studenten niet-hoger onderwijs start op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Voor studenten hoger onderwijs loopt ze van 1 juli tot en met 30 september.

Erkenning mindervaliditeit

Jongeren voor wie een beslissing wegens medische aandoening van de FOD Sociale Zekerheid loopt, hebben onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag en het bijkomende supplement tot en met de maand augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Daarna is er onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag tot het einde van de looptijd van de beslissing (maximaal tot de leeftijd van 21 jaar). De voorwaarden voor studenten zoals hierboven beschreven hebben enkel uitwerking op de uitbetaling van het bijkomende supplement.

Enige uitzondering: Werken in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf) vormt geen beletsel voor het recht op kinderbijslag.

Als de jongere na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert, gelden verder alle gewone voorwaarden voor studenten. KidsLife stuurt 9 maanden voor de 21ste verjaardag een brief op waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

Veelgestelde vragen

Heb je de infobundel STU02 'Groeipakket voor studenten' ontvangen? Dan heb je waarschijnlijk een meerderjarig kind in huis die (mogelijk) nog recht heeft op Groeipakket
Deze brief omschrijft alle mogelijke situaties als student en/of schoolverlater.

Studeert de jongere verder en/of verandert er niets aan de situatie? Dan moet je verder niets doen. Is er toch een wijziging: bekijk dan hier de voorwaarden voor Groeipakket als student of als schoolverlater

Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

Gaat de student volgend schooljaar gewoon verder studeren? Dan is er waarschijnlijk verder recht op Groeipakket. De regels om recht te hebben op het Groeipakket als student zijn grotendeels hetzelfde als vorig schooljaar. 
Een van de voorwaarden is dat het gaat om minimum 27 studiepunten (of 17 lesuren).

Bekijk alle voorwaarden Groeipakket voor studenten hier

De Open Universiteit is een Nederlandse instelling die universitair afstandsonderwijs verzorgt. Dankzij een samenwerkingsverband met de Vlaamse universiteiten, kunnen Vlamingen onder dezelfde voorwaarden als Nederlanders inschrijven. De ondersteuning gebeurt door een Vlaamse universiteit. 

Als student kan je recht hebben op Belgische Kinderbijslag of Groeipakket, maar hiervoor zal je moeten kunnen aantonen dan de opleiding die je volgt recht kan openen. 

Ben je student aan de Open Universiteit? Geef dit door aan jouw KidsLife-adviseur via My KidsLife of neem contact op. 

Er is onvoorwaardelijk recht op Groeipakket (in Vlaanderen) of Kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar in Vlaanderen en tot en met de maand augustus van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt in Brussel en Wallonië. Daarna kan er onder bepaalde voorwaarden nog  recht zijn op Kinderbijslag tot de leeftijd van 25 jaar als de jongere verder studeert of voldoet aan de voorwaarden van (werkzoekende) schoolverlater na de studies.

Woon je Wallonië dan is er nog sprake van semi-automatisch recht op de Kinderbijslag. Een semi-automatisch recht op kinderbijslag is er tot het einde van de maand waarin de jongere 21 jaar oud wordt. Dit betekent dat er recht is op Kinderbijslag ongeacht het feit of de jongere nog studeert of ingeschreven is als werkzoekende, behalve in specifieke situaties. Bekijk deze situaties hier.

Kinderbijslag voor studenten
Kinderbijslag voor schoolverlaters

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Ik ben nieuw in België

Ik ben nieuw in België

Welkom in België! Er staan waarschijnlijk een ganse hoop taken op jouw to-do lijst. Wij bij KidsLife helpen je alvast een handje met het geven van alle voordelen waar jouw kind recht op heeft.
Ik ben nieuw in België