Wat zijn Participatietoeslagen?

De Participatietoeslagen zijn onderdeel van het Groeipakket, de nieuwe Kinderbijslag in Vlaanderen. Als jouw kind voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan heb je een mogelijk recht op deze toeslagen:

Kinderopvangtoeslag: Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,29 Euro per kind, per opvangdag.

Kleutertoeslag: Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 135,25 Euro extra per jaar.

Schooltoeslag: Deze toeslag geeft ondersteuning aan de gezinnen met schoolgaande kinderen in Nederlandstalig onderwijs met een lager inkomen. De Schooltoeslag vervangt de studietoelage voor kinderen tot en met het secundair onderwijs.

Vraag de participatietoeslagen aan bij KidsLife

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of Kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Het oude rekeningnummer is reeds afgesloten. Hoe zal de uitbetaling dan verlopen?

Als je rekeningnummer afgesloten wordt, verwittig dan meteen je KidsLife adviseur, zodat we niet meer betalen op deze rekening. Je kan een nieuw rekeningnummer op je my KidsLife, jouw online dossier Kinderbijslag of door het formulier 'betaling van mijn Groeipakket of Kinderbijslag op een rekening' ingevuld aan ons op te sturen.   Als er toch al een betaling zou vertrokken zijn naar de afgesloten rekening, zal het bedrag meteen terugkeren op de rekening van KidsLife. We schrappen dan je rekeningnummer en betalen het bedrag opnieuw uit via een circulaire cheque die je in je brievenbus zal krijgen. 

Welke gegevens worden op het attest Groeipakket/Kinderbijslag vermeld?

Woon je in Vlaanderen?

Het betalingsbewijs vermeldt dat KidsLife de kinderbijslag betaalt voor je kind(eren) en aan wie er betaald wordt. Enkel de naam en de geboortedatum van de kinderen die nog recht hebben op kinderbijslag staan op het attest. Het is momenteel nog niet mogelijk attesten met bedragen er op aan te maken. In kader van de GDPR staan er geen adresgegevens op het attest. 

Woon je in Brussel of Wallonië?

Het betalingsbewijs vermeldt dat KidsLife de kinderbijslag betaalt voor je kind(eren) en aan wie er betaald is. Enkel de naam en de geboortedatum van de kinderen die nog recht hebben op kinderbijslag staan op het attest. Afhankelijk van je keuze voor welke instantie je het attest aanvraagt, staan al dan niet de bedragen van de laatst uitbetaalde maand op het attest. In kader van de GDPR staan er geen adresgegevens op het attest.

Wanneer krijg ik minder Kinderbijslag of Groeipakket?

KidsLife informeert je altijd als je minder Kinderbijslag of Groeipakket zou ontvangen. Dit kan verschillende redenen hebben. Contacteer je KidsLife-adviseur als je vragen zou hebben over het bedrag dat je ontvangt of bekijk je online dossier Groeipakket of Kinderbijslag via My KidsLife

Wat is een Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat uit: 

  • Startbedrag, het vroegere Kraamgeld: eenmalige premie van 1144,44 Euro tijdens zwangerschap of bij de geboorte voor elk kind die in Vlaanderen geboren wordt.
  • Basisbedrag: Een vast bedrag dat je maandelijks ontvangt. De bedragen hangen af van de leeftijd van de kinderen, de geboortedatum en de gezinssituatie.
  • Participatietoeslagen: verzamelnaam voor verschillende toeslagen zoals de Kinderopvangtoeslag, Kleutertoeslag en de Schooltoeslag
  • Sociale toeslagen: extra maandelijkse toeslag voor gezinnen met een laag inkomen.
  • Schoolbonus: jaarlijkse toeslag in augustus voor elk kind.
  • Zorgtoeslagen: maandelijkse toeslagen aangepast naar de situatie van jouw kind. De zorgtoeslagen bestaan uit een wezentoeslag, toeslag voor kinderen met een beperking en een pleegzorgtoeslag

Bekijk hier op welke bedragen Groeipakket jij recht hebt