Veelgestelde vragen: Zorgtoeslag bij een specifieke ondersteuningsbehoefte

 • Zorgtoeslag

  Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

  Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

  Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
  • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
  • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
  • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
  • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

  Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

 • Zorgtoeslag

  Als je de ingevulde documenten (inlichtingenformulieren met psychosociale en met medische gegevens) terugstuurde en Team Zoë ze kon registreren voor het einde van de laatste beslissing, zal je de zorgtoeslag bovenop je Groeipakket verder blijven ontvangen in afwachting van een nieuwe, definitieve beslissing. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, de doorbetaling gebeurt automatisch.

 • Zorgtoeslag

  Heb je jouw aanvraag (het psychosociaal inlichtingenformulier en het medisch inlichtingenformulier) op tijd gedaan bij Agentschap Opgroeien zodat ze de documenten kon registreren voor het einde van de laatste beslissing? Maar kon Agentschap Opgroeien je aanvraag nog niet registeren?

  Dan betalen we de Zorgtoeslag door tot de arts van Opgroeien een nieuwe medische beslissing heeft genomen of tot aan de uiterste leeftijd waarin we de zorgtoeslag kunnen uitbetalen (dat is 21 jaar en zolang er recht is op Groeipakket)

 • Zorgtoeslag

  Ontving je de Zorgtoeslag in Vlaanderen verder op basis van je vorige beslissing omdat Agentschap Opgroeien nog geen nieuwe beslissing genomen heeft? Zodra er een nieuwe medische beslissing is, ontvang je het bedrag dat hoort bij die nieuwe beslissing.

  • De nieuwe beslissing heeft een hoger aantal punten?

  Wanneer je hierdoor recht hebt op een hoger bedrag Zorgtoeslag, betalen we je het verschilbedrag met terugwerkende kracht tot de einddatum van de vorige medische beslissing.

  • De nieuwe beslissing heeft een lager aantal punten?

  Hierdoor kun je recht hebben op een lager bedrag Zorgtoeslag. Heb je een te hoog bedrag ontvangen in de periode dat er nog geen nieuwe medische beslissing werd genomen, dan moet je dat niet terugbetalen.

 • Zorgtoeslag

  Een ambtshalve herziening van de Zorgtoeslag wordt bij Team Zoë van Agentschap Opgroeien opgestart 6 maanden vóór het verstrijken van de einddatum van de vorige medische evaluatie beslissing.

 • Zorgtoeslag

  We hebben geen zicht op je aanvraagdossier voor jouw Zorgtoeslag. Dat wordt behandeld door team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie) van het Agentschap Opgroeien. Met deze vragen kun je bij hen terecht:

  Ook als je nog geen formulieren ontvangen hebt voor een (medische) evaluatie kan je contact opnemen met Agentschap Opgroeien. 

  Voor alle andere vragen over jouw Groeipakket, kan je terecht bij een van onze KidsLife-adviseurs

 • Zorgtoeslag

  Zelfredzaamheid wordt gebruikt bij een beslissing Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
  De zelfredzaamheid wordt bepaald door de mate waarin een kind in staat is :

  • je te verplaatsen
  • zelfstandig te eten of te koken
  • in te staan voor je persoonlijke hygiëne
  • je woning en je huishouden te onderhouden
  • te leven zonder toezicht en je bewust te zijn van gevaar
  • te communiceren en sociaal contact te onderhouden. 

  De zelfredzaamheid is een factor waarmee we rekening houden voor de betaling van jouw Zorgtoeslag (bij jouw Kinderbijslagfonds), maar het is ook een factor voor de betaling van de IVT of IT (bij de overheid). 

  Bekijk hier alles over de Zorgtoeslag

 • Zorgtoeslag

  De aanvraag zorgtoeslag gebeurt bij je Kinderbijslagfonds , we sturen een aanvraag zorgtoeslag elektronische door naar Opgroeien – team Zoë (als je in Vlaanderen woont) of naar FOD Sociale Zekerheid (als je in Brussel of Wallonië woont)

  Het team stuurt een vragenlijst door naar jou (de ouders), vanaf het moment dat ze jouw vragenlijst ingevuld terug mogen ontvangen, wordt deze bezorgd aan een evaluerend arts.

  De evalueerde arts beoordeelt de specifieke ondersteuning behoefte van jouw kind op basis van de vragenlijst en soms nodigt hem jouw uit voor een gesprek.

  Opgroeien – Team Zoë  of FOD Sociale zekerheid bezorgt het resultaat aan je Kinderbijslagfonds. 
  Ze stellen vast de aantal punten binnen 3 pijlers waarbij zelfredzaamheid een belangrijke factor speelt. 

  Op basis van de aantal punten, zullen we de betaling van de zorgtoeslag bovenop de maandelijkse basisbedrag betalen.

  Bekijk hier alles over de Zorgtoeslag

  Doe een aanvraag Zorgtoeslag op My KidsLife

 • Zorgtoeslag

  Heb je een kind met een zorgbehoefte? Dan bestaan er een aantal financiële steuntjes in de rug om je te helpen bij de zorg voor je kind. Er bestaat een Zorgtoeslag en een Ondersteuningstoeslag. Wij sommen de verschillen op.

  Ontdek de verschillen tussen Zorgtoeslag en Ondersteuningstoeslag

 • Zorgtoeslag

  Heb je een kind met een zorgbehoefte? Naast de zorgtoeslag zorgt de ondersteuningstoeslag voor een extra financieel steuntje in de rug. De ondersteuningstoeslag vervangt het basisondersteuningsbudget (BOB).

  De Ondersteuningstoeslag bedraagt 324,73 EUR per maand. Je ontvangt het elke maand samen met je kinderbijslag.

  Bekijk hier alles over de ondersteuningstoeslag