Onze kantoren zijn gesloten op maandag 29/5 en uitzonderlijk op vrijdag 2/6.

Veelgestelde vragen: Verhoogde Kinderbijslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Woon je niet meer samen met de andere ouder van je kind(eren)?

  Dan kan elke ouder op basis van zijn of haar gezinsinkomen slechts recht hebben op de helft van de premie. Elke ouder apart kan dus recht hebben op 50 EUR per kind in plaats van 100 EUR.

  Is de verblijfsregeling van de kinderen niet gelijk verdeeld? Stuur ons dan zeker een kopie op van het vonnis van de rechtbank. Daarna kunnen we je dossier aanpassen.

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Gezinsinkomens zijn altijd jouw inkomsten als je alleen woont of de inkomsten van jou en je partner als je samenwoont. 
  Je hoeft niet wettelijk samenwonend of gehuwd te zijn om samenwonend te zijn, het kan ook feitelijk zijn. 

  Wat telt mee als gezinsinkomsten in Vlaanderen? 

  Het belastbaar inkomen, voor aftrek:

  • beroepsinkomsten:
   • loontrekkende: vóór de aftrek van beroepskosten 
   • zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd met 100/80
  • uitkeringen van de ziekteverzekering
  • werkloosheidsuitkeringen of pensioenen
  • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden
  • inkomsten uit onroerende goederen volgens jouw kadastraal inkomen:
   • één keer het kadastraal inkomen van de eigendommen die je voor je beroep gebruikt. 
   • drie keer het kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’. Dit is alles wat je niet gebruikt voor je beroep. 
   • het kadastraal inkomen van je eigen woning telt niet mee
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap;
  • het leefloon
  • de inkomsten toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van socialezekerheidsrisico's.

  Het gezinsinkomen verminderen we met 80% van de betaalde onderhoudsgelden.

  Wat valt niet onder de gezinsinkomsten in Vlaanderen?

  • Toeslagen en premies vanuit de Kinderbijslag of Groeipakket;
  • Alimentatie
  • Loon en vakantiegeld bij een  flexi-job;
  • Afzonderlijk belastbare inkomsten. 
  • Maaltijd- en ecocheques;
  • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
  • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
  • Onkostenvergoeding voor onthaalouders
  • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor een sociale toeslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  De Covid-19-toeslag op het Groeipakket bedraag 40 Euro per kind. Je kan hier maximaal 3 maanden recht op hebben. Dit wil zeggen dat je in totaal 120 Euro kan ontvangen per kind. 

  Alle voorwaarden kan je hier terugvinden

  Deze toeslag is enkel voor het jaar 2020.

 • Verhoogde Kinderbijslag

  De Covid-19-toeslag maakt deel uit van het Groeipakket, maar moet je we zelf aanvragen. Je kan dit aanvragen vanaf 15/06/2020 tot 01/11/2020. Je moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen om op deze Covid-19-toeslag recht te hebben.

  Bekijk hier hoe je deze toeslag kan aanvragen.

  Deze toeslag is enkel voor het jaar 2020.

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

  Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

  De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

  De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

  Bijvoorbeeld:
  Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

  Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Een Sociale Toeslag krijg je als je bruto belastbaar jaarinkomen lager zijn dan een bepaald grensbedrag. Een overzicht van de totale gezinsinkomsten krijgen we door van FOD Financiën, op basis van jouw belastingsaangifte.
  De definitieve gegevens van je inkomsten zijn pas 2 jaar nadien beschikbaar.
  Jouw inkomsten van 2019 zijn bijvoorbeeld maar beschikbaar in 2021.

  Hierdoor is het ook pas 2 jaar na datum mogelijk om een (definitieve) validering te doen van de Sociale Toeslag
  Heb je al Sociale Toeslag ontvangen? Dan controleren we of je deze terecht hebt ontvangen. 
  Heb je nog geen Sociale Toeslag ontvangen? Dan bekijken we of je niet in aanmerking komt en betalen wij eventueel de toeslag met terugwerkende kracht bij. 

  Bekijk hier of je in aanmerking komt voor de Sociale Toeslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
  De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

  Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

  Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

  Kinderbijslag aanvragen

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

  Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

  Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

  Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

  Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

  Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
  Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
  Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Naast de bedragen van het Groeipakket en Kinderbijslag waar elk kind recht op heeft, kan je als gezin ook recht hebben op verhoogde kinderbijslag. Alle soorten verhoogde kinderbijslag vind je hier.

  In veel gevallen moet je verhoogde kinderbijslag niet aanvragen en zorgen wij automatisch dat je krijgt waar je recht op hebt. Bij sommige situaties kan het echter zijn dat je wel een aanvraag bij KidsLife moet indienen.

  Denk je dat in je in aanmerking komt voor een toeslag, maar je deze momenteel nog niet ontvangt? Neem dan zeker contact op met jouw KidsLife-adviseur, wij helpen je graag verder.