Veelgestelde vragen: Studenten en meerderjarige kinderen

 • Studenten

  Heb je de infobundel STU02 'Groeipakket voor studenten' ontvangen? Dan heb je waarschijnlijk een meerderjarig kind in huis die (mogelijk) nog recht heeft op Groeipakket
  Deze brief omschrijft alle mogelijke situaties als student en/of schoolverlater.

  Studeert de jongere verder en/of verandert er niets aan de situatie? Dan moet je verder niets doen. Is er toch een wijziging: bekijk dan hier de voorwaarden voor Groeipakket als student of als schoolverlater

 • Studenten

  Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

 • Studenten

  Een diplomajaar is het academiejaar in het hoger onderwijs waarin de student voor de opleidingscyclus waarvoor hij is ingeschreven, een diploma kan behalen. Indien de student voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven, maar het om een diplomajaar gaat, blijft het recht op Kinderbijslag of Groeipakket  behouden gedurende 1 jaar. Meestal gaat het om een jaar waarin enkel nog de thesis of een stageverslag moet worden ingediend.

  Alles over Kinderbijslag voor studenten

 • Studenten

  De voorwaarden om nog recht te kunnen hebben op Groeipakket in Vlaanderen als student en schoolverlater komen grotendeels overeen: 

  • maximaal 600 uur (op jaarbasis) werken met een studentenovereenkomst;
  • maximaal 80 uur (per maand) als werknemer (geen verminderde bijdrage);
  • werken als zelfstandige waarbij geen bijdragen betaald moeten worden als zelfstandige in hoofdberoep; 
  • geen sociale uitkering ontvangen die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking. 

  De schoolverlaters hebben  nog een bijkomende voorwaarde: je mag als schoolverlater geen IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. 

  Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte vormt dit enkel een beletsel voor de zorgtoeslag. 

  Bekijk hier alle voorwaarden voor Schoolverlaters
  Bekijk hier alle voorwaarden voor Studenten

 • Studenten

  Het gaat om effectieve prestaties. Tewerkstellingen waarvoor de werkgever geen aangiftes moet doen worden niet meegeteld en zijn een toegelaten activiteit. 

  Als je niet akkoord bent met het aantal uren die wij ontvingen van de werkgever en de effectief gepresteerde uren: bezorg jouw KidsLife-adviseur alle loonfiches van de respectievelijke maand(en).
  Enkel op deze manier kunnen wij dit verschil onderzoeken. 

  Bekijk alles over Groeipakket voor Studenten

 • Studenten

  Meerderjarige studenten in Vlaanderen mogen maximum 80uur om het recht op Groeipakket niet te verliezen.

  Voor de 80-uren regel worden enkel tewerkstellingen meegeteld waar de normale sociale bijdragen op betaald moeten worden. Werk je dus met een gewoon contract of op interimbasis, dan worden die uren meegeteld.

  Wat telt niet mee voor de 80 uren? 

  • studentenjobs
  • tewerkstelling in kader van een IBO
  • tewerkstellingen in het kader van duaal leren
  • vrijwilligerswerk.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor Groeipakket voor studenten

 • Studenten

  Wij ontvangen het aantal gewerkte uren van de jongere rechtstreeks via de kwartaalaangiftes van de werkgever. Het kan dat deze uren niet overeenkomen met het aantal gewerkte uren op de loonfiche van de jongere. In dat geval mag je ons de loonfiche(s) van de bewuste maand(en) opsturen zodat we dit kunnen herbekijken en eventueel een bijbetaling kunnen doen.

  Bekijk hier alles over Groeipakket voor studenten

 • Studenten

  Zodra je meer werkt dan 600 uur als jobstudent, zullen de volgende gewerkte uren meetellen als 'gewone' tewerkstelling waar de normale sociale bijdragen op betaald moeten worden. Om het recht op Groeipakket te behouden, mag je per maand maximaal 80 'gewone' uren werken.

 • Studenten

  Als je nog steeds student bent (en ook na de zomervakantie nog gaat studeren als je werkt in juli, augustus of september) dan zijn deze voorwaarden van toepassing.

  Woon je in Vlaanderen? 

  Dan  mag je maximaal 600 uur per jaar als jobstudent werken om je recht op Groeipakket te behouden. De inkomsten zijn van geen belang.

  Woon je in Brussel ?

  Dan mag je maximaal 240u werken per kwartaal. In de zomervakantie tussen 2 schooljaren (dus je stopt niet met studeren) dan mag je onbeperkt werken. 
  De inkomsten zijn van geen belang. 

  Woon je in Wallonië? 

  Ben je door je werkgever ingeschreven als jobstudent? Dan mag je maximaal 475 uur per jaar werken als student.
  Schrijft jouw werkgever jou in voor een andere tewerkstelling behalve jobstudent dan mag je maximaal 240u werken per kwartaal. 
  De inkomsten zijn in beide situaties van geen belang. 

  Ben je niet langer student? Bekijk dan hier de voorwaarden als Schoolverlater

 • Studenten

  Meerderjarig kind in huis? Dan ontvang je deze brief elk jaar opnieuw! Dit is een informatiebrief waarin we uitleggen wat je moet doen in welke situatie. 
  Een hele boterham? Maak er maar een halve bakkerij van! Maar we willen graag dat elke situatie beschreven staat. 

  Belangrijk om weten! Studeert de jongere nog steeds verder en/of wijzigt er niets in de situatie? Dan moet je niets doen. Je ontvangt verder het Groeipakket (de nieuwe Kinderbijslag)
  Is er een wijziging in de situatie van de jongere? Bekijk dan hier alle voorwaarden voor studenten of schoolverlaters.