Waarom naar school gaan kinderen gelukkig maakt

Waarom naar school gaan kinderen gelukkig maakt

Kinderen gaan weer naar school, en dat is goed. Niet elk kind kan thuis even goed leren. Kinderen snakken ernaar om hun vriendjes en leeftijdsgenoten te zien op school. Ook de structuur die school hen geeft, doet hen goed. Om tijdens de vakanties de druk weer van de ketel te halen.


Liever fysiek les

In maart gingen de scholen toe. Plots gaven juffen en meesters online les. Via een scherm leerden kinderen rekenen. En dat terwijl jij intussen thuis aan het werk was of onzeker afwachtte of jouw job de lockdown zou overleven. Dat liep niet altijd van een leien dakje. Logisch. Kinderen zien hun juffen en meesters ook veel liever in het echt dan op een scherm.


Duidelijke dagstructuur

Niet alleen voor jou als ouder, maar ook voor je kinderen was die periode allesbehalve vanzelfsprekend. Net als ons voelden ze zich vaak angstig en bang. Ze hebben al die maanden een duidelijke dagstructuur en tijdsinvulling gemist, maar ook een luisterend oor. Die dingen zijn voor kinderen misschien zelfs belangrijker dan het leren zelf.


Heb jij recht op een Schooltoeslag?

Gezinnen met een lager inkomen hebben soms recht op een Schooltoeslag. Als je kind jonger is dan 18, hoef je daar helemaal niets voor te doen. Dan ontvang je de toeslag elk jaar automatisch aan het einde van het kalenderjaar.

Is je kind ouder dan 18 en gaat hij/zij naar het Hoger Onderwijs? Dan krijg je de Schooltoeslag niet langer automatisch. Je kan die dan aanvragen via de Vlaamse Overheid.

Alles over de Schooltoeslag


Meer aandacht voor welzijn

Net omdat kinderen zo’n moeilijke periode achter de rug hebben, zetten veel scholen meer dan ooit in op het welzijn van kinderen. Al kan dat nog altijd beter, vindt opvoedingsexpert Steven Gielis. Hij is lector orthopedagogie aan de AP Hogeschool Antwerpen en richtte het platform zitdazo op, waar ouders en zorgverleners terecht kunnen met opvoedvragen. Binnenkort verschijnt zijn boek Ik ben goud waard. Daarin schrijft hij over het belang van een positieve mindset bij kinderen. “Natuurlijk moet een kind naar school om te leren”, zegt Steven. “Maar naar school gaan is vooral belangrijk voor het welzijn van de kinderen. Daarom moeten scholen zich daar nog meer op focussen. Want als kinderen zich goed voelen, dan leren ze makkelijker. Ze hebben meer zelfvertrouwen, durven meer uitdagingen aan en zijn veerkrachtiger.”

Sociaal leven

Bovendien speelt het sociaal leven zich voor veel kinderen af op school. Kleuters, lagereschoolkinderen en pubers: allemaal leggen ze hun sociale contacten vooral binnen de schoolmuren. Daar maken ze vrienden, en dat is heel belangrijk voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Contact met andere kinderen stimuleert hun creativiteit.


Kleutertoeslag voor jouw Kleuter? 

Start jouw kleuter in de kleuterschool? Dan heb je recht op een Kleutertoeslag.

Ontdek hier alle voorwaarden


Wil je geen enkel voordeel meer missen? Sluit je aan bij KidsLife! 

Ik wil overstappen naar KidsLife