Interesse in een job die gezinnen ondersteunt? Wij zijn op zoek naar Klantenadviseurs in verschillende regio's in Vlaanderen: voor verdere informatie 

Door een technisch probleem zijn we telefonisch niet bereikbaar op woensdag 27-09-2023 tot 13u. We blijven bereikbaar via het contactformulier. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.

Basisbedrag Groeipakket Kinderbijslag

Basisbedrag Groeipakket: maandelijks bedrag voor elk kind

Elk kind met recht op Groeipakket of Kinderbijslag ontvangt maandelijks een basisbedrag. Het basisbedrag kan aangevuld worden met toeslagen of premies. Het bedrag is afhankelijk van een aantal voorwaarden en kan verschillen per kind.
Wat is het Basisbedrag?

Wat is het Basisbedrag?

Het Basisbedrag is het standaard maandelijks bedrag dat je ontvangt voor je kinderen. Het bedrag kan verschillend zijn per kind. Daarnaast is het ook mogelijk dat je aanvullende toeslagen krijgt bovenop het Basisbedrag.

KidsLife betaalt automatisch het hoogst mogelijke basisbedrag voor elk kind in België.

Het Basisbedrag in het kort:

 • Het basisbedrag is afhankelijk van de leeftijd van je kind.
 • De bedragen verschillen per regio waar je woont of werkt.
 • Bovenop het basisbedrag kan je ook een leeftijdstoeslag of andere toeslagen ontvangen afhankelijk van jouw situatie. 
 • Je ontvangt het Basisbedrag automatisch van KidsLife

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?

De berekening van je Kinderbijslag hangt af van de geboortedatum van je kind én het regionale systeem waaronder je kind valt (gebaseerd op de domicilie van je kind). Je krijgt dus niet overal in België hetzelfde bedrag als Kinderbijslag.

  Woont je kind in het buitenland? Dan bepaalt de locatie van je werkgever welke regio bevoegd zal zijn voor de betaling van de Kinderbijslag. Als je kinderen in verschillende regio’s wonen, dan ontvang je ook de Kinderbijslag van die verschillende regio’s.

  Basisbedrag in Vlaanderen

  In Vlaanderen spreken we vanaf 1 januari 2019 niet langer van Kinderbijslag maar van Groeipakket.

  Het basisbedrag waar je kind recht op heeft hangt af van wanneer het kind geboren is.

  Het basisbedrag kan bestaan uit:

  • Enkel het basisbedrag: voor kinderen geboren na 2019
  • Basisbedrag + Leeftijdstoeslag: voor kinderen geboren voor 2019

  Basisbedrag 

  Basisbedrag per kind per maand

  176,66 Euro

  Enig of jongste kind

  101,69 Euro

  Tweede jongste kind

  188,16 Euro

  Derde jongste en elk volgend kind

  € 259,49 

  Voorbeeld

  Ann en Peter hebben 3 kinderen. Jan is de oudste, geboren op 1/02/2015. Piet is geboren op 5/12/2016 en Pol is de jongste, geboren op 11/12/2018.

  Vóór 01/01/2019 kregen Ann en Peter: €101,69 voor Jan, €188,16 voor Piet en €259,49 voor Pol.

  Vanaf 01/01/2019 worden deze bedragen behouden maar omgedraaid en krijgen Ann en Peter €259,49voor Jan, €188,16 voor Piet en €101,69 voor Pol.

  Leeftijdstoeslag

  Kinderen geboren voor 2019 ontvangen bovenop het basisbedrag ook nog de leeftijdstoeslag.

  Vanaf 6 jaar

  16,36 Euro

  Vanaf 12 jaar

  24,92 Euro

  Vanaf 18 jaar

   28,72 Euro

  Vanaf 6 jaar

  32,63 Euro

  Vanaf 12 jaar

  49,86 Euro

  Vanaf 18 jaar

  63,40 Euro

  Voorbeeld

  • Yousra en Carl hebben 2 kinderen: Elien van 15 jaar en Joke van 13 jaar. Ze ontvangen voor Elien maandelijks €188,16  + €24,92 en voor Joke €101,69  + €49,86
  • Sien en Mahmoud hebben 2 kinderen: Sem is 14 jaar en Nour is 7. Sien en Mahmoud hebben op basis van hun inkomsten recht op een verhoging van de Kinderbijslag (sociale toeslag). Naast de sociale toeslag ontvangen ze voor Sem: €188,16  + €49,86 en voor Nour €101,69  + €32,63

  * Als je een verhoogde Kinderbijslag ontvangt, bijvoorbeeld omdat je op basis van je inkomen een sociale toeslag ontvangt of omdat je kind een medische aandoening heeft, dan heeft je 1e kind ook recht op dezelfde bedragen leeftijdsbijslag als je 2e kind.

  Het basisbedrag voor kinderen geboren voor 01/01/2019 maar die toch de nieuwe bedragen Groeipakket ontvangen

  In sommige gevallen kan het dat kinderen die geboren zijn voor 01/01/2019 toch het nieuwe basisbedrag van €176,66 van het Groeipakket ontvangen.

  1. Als er op 31/12/2018 géén recht op Kinderbijslag was in België.

  Bijvoorbeeld: Een gezin komt uit het buitenland en woont vanaf 1 oktober 2020 in Vlaanderen. In het buitenland werd geen Kinderbijslag betaald. Vanaf oktober is er recht op de nieuwe basisbedragen van €176,66 per kind.

  Bijvoorbeeld 2: Lien is 23 jaar en heeft sinds haar afstuderen op 1 augustus 2017 geen recht meer op Kinderbijslag. Op 1 september 2019 hervat ze echter de studies. Vanaf september 2019 heeft Lien recht op het nieuwe basisbedrag van €176,66.

  1. Kinderen die wees worden na 01/01/2019

  Bijvoorbeeld: De papa van Bjorn (19 jaar) overlijdt op 26 januari 2020. Vanaf januari 2020 heeft Bjorn recht op het basisbedrag van €176,66 + de wezenbijslag.

  Basisbedrag in Brussel

  Het basisbedrag in Brussel is afhankelijk van de geboortedatum van je kindje.

  Brusselse Kinderbijslag tot en met 2019  

  Tot en met 31/12/2019 was het oude systeem van Kinderbijslag van toepassing in Brussel.

  Brusselse Kinderbijslag vanaf 2020  

  Het nieuwe Brusselse model startte in 2020 en geldt voor alle Brusselse kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020. Alle kinderen die in Brussel wonen, ontvangen vanaf 1 januari 2020 dus de bedragen van het nieuwe Brusselse systeem.

  Als het nieuwe model minder voordelig is dan de bedragen die je ontving via het oude Brusselse systeem, dan behoud je het bedrag uit het oude systeem voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020. Je kan dus nooit minder Kinderbijslag krijgen dan waar je eind 2019 recht op had in Brussel.

  KidsLife vergelijkt elke maand de bedragen tussen beide systemen en zal automatisch het nieuwe systeem toepassen indien dat voor jouw gezin voordeliger is.

  Wil je graag meer weten over dit fotobedrag? Onze voorbeelden maken al veel duidelijk

  1ste Kind

  112,25 Euro

  2de Kind

  207,70 Euro

  3e kind  

  310,11 Euro 
  Leeftijd Geboren na 01/01/2020 Geboren voor 01/01/2020

  0 tot 11 jaar 

  € 175,76  per maand € 164,04 per maand

  12 tot 17 jaar 

  € 187,47 per maand € 175,75 per maand
  18 tot 24 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs) € 187,47 per maand € 175,75 per maand
  18 tot 24 jaar (kind volgt hoger onderwijs) €199,19 per maand € 187,47 per maand
  Uitzondering! Gezinnen met  slechts 1 kind en inkomen meer dan 31.620 Euro bruto per jaar ongeacht de leeftijd.  € 175,76 per maand € 164,04 per maand

  Basisbedrag in Wallonië

  Het basisbedrag in Wallonië is afhankelijk van de geboortedatum van je kindje.

  Kinderen geboren voor 2020

  Heb je kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2020 en wonen ze in Wallonië? Dan blijven voor hen de oude bedragen van de Kinderbijslag van toepassing, eventueel aangevuld met de nieuwe toeslagen voor verhoogde Kinderbijslag.

  Kinderen geboren vanaf 2020

  Heb je kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2020 en wonen ze in Wallonië? Dan ontvang je voor hen de nieuwe bedragen van het nieuwe Waalse systeem dat van start ging op 1 januari 2020.

  Ontdek de bedragen voor kinderen geboren vanaf 2020

  1ste Kind

  112,25 Euro 

  2e kind

  207,70 Euro

  3e kind

  310,11 Euro

  0 - 17 jaar

  181,61 Euro

  18 - 24 jaar

  193,33 Euro

  Heb je zowel kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2020 als kinderen die geboren zijn na deze datum? Dan is je Kinderbijslag samengesteld uit een combinatie van de oude en de nieuwe bedragen.

  Kies voor KidsLife

  Ontvang je nog geen Groeipakket of Kinderbijslag van KidsLife? Wist je dat je zelf kan kiezen voor een uitbetaler? Bij KidsLife mis je geen enkel voordeel meer.

  Ik sluit mij aan

  Wil je graag weten op hoeveel Kinderbijslag of Groeipakket jouw gezin recht heeft.

  Bereken het hier zelf

  Wanneer ontvang je je basisbedrag?

  KidsLife zorgt voor een stipte uitbetaling van je basisbedrag! We betalen telkens bij aanvang van de volgende maand. Valt onze betalingsdatum in het weekend of op een feestdag? Dan betalen we op de voorafgaande werkdag.

  Als je recht hebt op Kinderbijslag of Groeipakket uit het verleden, dan betalen we dat zo snel mogelijk bij. Naast onze maandelijkse uitbetaling hebben we ook een aantal tussentijdse betalingsdata per maand waarop we bijkomende stortingen kunnen doen.

  Veelgestelde vragen

  Het Groeipakket (of de Kinderbijslag) wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
   

  Grootouders kunnen het Groeipakket of de Kinderbijslag krijgen voor hun kleinkinderen als deze kinderen op hun adres staat ingeschreven. De voorwaarde is dat de ouders zelf niet op dit adres staan ingeschreven.

  Tot en met de leeftijd van 18 jaar is er zonder voorwaarden recht op kinderbijslag of Groeipakket. In Wallonië is er in sommige gevallen zelfs een automatisch recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna kan er nog tot de leeftijd van 25 jaar recht zijn onder bepaalde voorwaarden.

  Recht op kinderbijslag of Groeipakket na de leeftijd van 18 jaar

  Na de leeftijd van 18 jaar hangt het verder recht af van gevolgde studies. Ook als de jongere niet verder studeert, kan er nog recht zijn op Groeipakket of kinderbijslag:

  • In Vlaanderen voor een beperkte periode van 12 maanden als schoolverlater.
  • In Wallonië en Brussel voor een periode van 1 jaar bij inschrijving als werkzoekende bij Actiris (Brussel) of de FOREM (Wallonië)

  25 jaar: einde van het recht op Groeipakket of Kinderbijslag

  Er is maximum recht op Groeipakket en Kinderbijslag  tot en met de maand van de 25ste verjaardag. De laatste storting zal dus plaatsvinden aan het begin van de maand volgend op de 25ste verjaardag. Ook als de jongere nog verder studeert of als de periode van schoolverlater of werkzoekende nog niet voorbij is, is het recht op Groeipakket of Kinderbijslag onherroepelijk voorbij.

  KidsLife betaalt graag tot het einde van het recht jouw Kinderbijslag of Groeipakket! Ontvang je dit nog niet van KidsLife? Vraag de betaling dan nu aan! 

  Ik wil overstappen naar KidsLife

   

  Verhuizen op zich is al een grote gebeurtenis, daarom maakt KidsLife het je gemakkelijk. Wanneer jij je adres aanpast bij de dienst bevolking van de gemeente, doen wij het nodige.
  Verhuis je naar het buitenland? Laat je dit dan even weten?

  De begunstigden kern is een term die alleen wordt gebruikt voor gezinnen in Vlaanderen. Het geeft de ontvanger aan van het Groeipakket. Dit zijn in eerste plaats de ouders, die beiden begunstigden worden genoemd. Zij beslissen gezamenlijk en ontvangen in samenspraak het Groeipakket en alle toeslagen. Ontvang je reeds Kinderbijslag voor 2019 en is er ondertussen niets gewijzigd in jouw situatie, dan blijft de situatie zoals voor 01/01/2019 geldig. In veel situaties is het dan maar 1 persoon die het Groeipakket (de nieuwe naam voor de Kinderbijslag) ontvangt, meestal de moeder. 
  Voor jouw specifieke situatie kan je jouw online dossier My KidsLife raadplegen of contact opnemen met jouw KidsLife-adviseur