Ouderschapsverlof - Loopbaanonderbreking

Alles over ouderschapsverlof

Je kindje zien opgroeien, is het mooiste wat er is. Vergeet dus niet om je ouderschapsverlof aan te vragen. Het is een gedroomde kans om meer tijd te spenderen met het gezin. Voltijds, halftijds, 1/5, 1/10 of een combinatie van de verschillende mogelijkheden? Dat kies je helemaal zelf.
Wat is ouderschapsverlof

Wat is ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een vorm van loopbaanonderbreking die je flexibel kan opnemen vanaf de geboorte tot de twaalfde verjaardag van je kind (of tot 21 jaar als je kindje een geestelijke of lichamelijke aandoening heeft van minimum 66%).

Ouderschapsverlof bestaat uit 4 maanden die je voltijds of deeltijds (1/2, 1/5 of 1/10) kan opnemen.

 

Wie kan ouderschapsverlof aanvragen?

 • Zowel moeders, vaders als meeouders hebben recht op ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op 4 maanden voor elk kind jonger dan 12 jaar of tot 21 jaar als je kindje een geestelijke of lichamelijke aandoening heeft van minimum 66%.
 • Ook voor een geadopteerd kind heb je recht op ouderschapsverlof.
 • Je moet minimum een jaar aan de slag zijn bij je huidige werkgever.

Groeipakket van KidsLife ontvangen? Dat is een goed idee! Kies nu voor KidsLife als je Kinderbijslagfonds.

Ik kies voor KidsLife
Ouderschapsverlof: goed om te weten

Ouderschapsverlof: goed om te weten

 • Vanaf de datum van je verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van je verlof ben je beschermd tegen ontslag.
 • Als je ouderschapsverlof neemt, ontvang je geen loon meer maar een onderbrekingsvergoeding van de RVA.
 • Mogelijk heb je nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid, op voorwaarde dat je in Vlaanderen woont en in de privésector of sociale sector werkt.
 • Je kan ouderschapsverlof aanvragen voor je kind zolang het geen 12 jaar is (of 21 jaar voor kinderen met een mentale of fysieke beperking).

Hoe lang kan je Ouderschapsverlof nemen?

Je hebt recht op in totaal 4 maanden voor elk kind jonger dan 12 jaar of tot 21 jaar als je kindje een geestelijke of lichamelijke aandoening heeft van minimum 66%. Dit zijn de mogelijkheden:

 • Voltijds ouderschapsverlof opnemen

Je werkt 4 maanden helemaal niet. Dit kan je opnemen per maand, dus in 4 afzonderlijke periodes als je wil.

 • Halftijds ouderschapsverlof opnemen

Je werkt 8 maanden halftijds. Dit kan je opnemen per 2 maanden.

1/5 ouderschapsverlof

Je werkt 4/5 tijdens een periode van 20 maanden. Dit kan je opnemen per 5 maanden.
Je kan deze mogelijkheden ook combineren. Bijvoorbeeld 2 maanden niet werken en daarna halftijds of 4/5 werken.

1/10 ouderschapsverlof – Halve dagen

In tegenstelling tot voltijds, halftijds en 1/5 ouderschapsverlof heb je als werknemer niet automatisch recht op ouderschapsverlof in halve dagen. Dit moet je bespreken met je werkgever en hij moet je de toestemming geven. Dat kan schriftelijk via e-mail of per brief en hij moet je binnen de maand een antwoord geven. Eenmaal je die toestemming op zak hebt, kan je 1/10 ouderschapsverlof aanvragen via de RVA en staat niets je in de weg om een halve dag per week thuis bij je kindje door te brengen.

1/10 ouderschapsverlof kan je opnemen gedurende een periode van 40 maanden. Je kan dit opsplitsen in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

Hoe moet je ouderschapsverlof aanvragen?

Ouderschapsverlof aanvragen moet je schriftelijk doen bij jouw werkgever. Tijdens je ouderschapsverlof krijg je een uitkering van de RVA. Je wacht best niet te lang om deze aanvraagprocedure op te starten als je dit verlof wil opnemen.

Eerst moet je een e-mail of brief sturen naar je werkgever. Wacht er niet te lang mee. Je werkgever kan je aanvraag niet weigeren, maar kan ze eventueel wel met 6 maanden uitstellen. Nadat je je werkgever hebt verwittigd, gebeurt de aanvraag via een officieel aanvraagformulier van de RVA. Ten laatste twee maanden na het ingaan van je ouderschapsverlof wordt dit aangetekend opgestuurd naar het plaatselijke RVA-kantoor. Belangrijk: als je je ouderschapsverlof in verschillende periodes wil opsplitsen, moet je ouderschapsverlof voor elke periode afzonderlijk aanvragen.

Kan ik een uitkering krijgen als ik ouderschapsverlof opneem?

Als je kiest voor ouderschapsverlof, kan je een vervangingsinkomen aanvragen bij de RVA. Hoe hoog dat vervangingsinkomen is, hangt af van het stelsel dat je kiest (voltijds of deeltijds), je leeftijd, het aantal kinderen in je gezin, enz.

Bovendien kan je, als je in Vlaanderen woont, kans maken op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk hier welke RVA-uitkering op jouw situatie van toepassing is.

Woon je in Vlaanderen? Vraag een aanmoedigingspremie aan bij de Vlaamse Overheid.

Specifieke situatie: Ouderschapsverlof in het onderwijs

Specifieke situatie: Ouderschapsverlof in het onderwijs

Ook als je in het Onderwijs staat, is ouderschapsverlof opnemen mogelijk. Het kan voltijds, halftijds, deeltijds of 1/5, uitgespreid over meerdere maanden of jaren.

In de privésector kan je enkel 1/5 ouderschapsverlof opnemen als je voltijds werkt. Als je in het onderwijs werkt, hebben jij en je kindje meer geluk. Ook als je statutair of op contractbasis halftijds of deeltijds bent aangesteld, kan je een dag per week opnemen, als het goedgekeurd wordt. Ideaal om je gezinsleven te organiseren en wat meer op adem te komen.

Volledig en halftijds ouderschapsverlof zijn een absoluut recht, als je aan de voorwaarden voldoet. De volledige loopbaanonderbreking telt zelfs mee voor je geldelijke en dienstanciënniteit. Je kan alle vormen van ouderschapsverlof aanvragen via je school- of centrumbestuur.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen:

 • Je bent de biologische moeder of biologische vader van je kind
 • Je bent de ouder die het kind erkend heeft
 • Je bent adoptieouder

Vraag je ouderschapsverlof hier aan

Kan mijn werkgever mijn ouderschapsverlof weigeren?

Kan mijn werkgever mijn ouderschapsverlof weigeren?

Ouderschapsverlof is een recht voor iedere werknemer, bovenop het zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof. Hierdoor kan jij meer tijd samen met je kindje spenderen. Je werkgever kan ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kan hij dit met maximaal 6 maanden uitstellen, mocht de werking van het bedrijf hierdoor in gedrang komen. Vraag het dus tijdig aan.

Eén uitzondering op de regelouderschapsverlof via halve dagen. Dit kan de werkgever wel weigeren. Hiervoor heb je een schriftelijke toestemming nodig van jouw werkgever.  

Aan welke voorwaarden moet jij voldoen?

 • Het ouderschapsverlof moet ten minste 2 maanden en ten hoogste 3 maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever. Dat kan via e-mail of een standaardbrief.
 • De aanvraag moet zowel door jezelf als door de werkgever ingevuld worden. Ook moet de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof vermeld worden en de wijze waarop je dit wil opnemen: voltijds, halftijds, 1/5 of 1/10. 
 • Je moet een bewijs van geboorte van je kind bezorgen aan je werkgever.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Ik ben nieuw in België

Ik ben nieuw in België

Welkom in België! Er staan waarschijnlijk een ganse hoop taken op jouw to-do lijst. Wij bij KidsLife helpen je alvast een handje met het geven van alle voordelen waar jouw kind recht op heeft.
Ik ben nieuw in België

Groeipakket van KidsLife ontvangen? Dat is een goed idee! Kies nu voor KidsLife als je Kinderbijslagfonds.

Ik kies voor KidsLife