Alles over jouw Schooltoeslag

In bepaalde gevallen hebben kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan, recht op de Schooltoeslag. Deze toeslag wordt ook wel selectieve participatietoeslag genoemd en is bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen. Hij komt bovenop de schoolpremie of schooltoelage (onderdeel van het Groeipakket) die je in augustus ontvangt. KidsLife maakt het je gemakkelijk, door de Schooltoeslag automatisch uit te betalen voor het einde van het jaar.


Hoeveel schooltoeslag krijg ik bij KidsLife?

Hoeveel Schooltoeslag ontvang je?

Dat hangt af van je gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Wij ontvangen deze officiële gegevens van de Vlaamse Overheid. Dus jij hoeft geen papieren aanvraag meer te doen. KidsLife doet nu automatisch de betaling in plaats van de overheid. Hieronder zie je een overzicht.

Schooltoeslag binnen het kleuter- en lager onderwijs

  Minimum toeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs / €103,70 /
Lager Onderwijs €121,01 €188,19 €244,37

Schooltoeslag binnen het secundair onderwijs

  Minimum toeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Gehuwde/ zelfstandige/ alleenstaande leerlingen  €712,98 €3268,73 /
Leerlingen in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroepssecundair

Intern: €725,16

Extern: €280,60

Intern:€1861,09

Extern: €1132,07

€1329,23
Voltijds secundair onderwijs

Intern: €604,31

Extern: €233,75

Intern: €1550,86

Extern: €943,30

€1107,57
Deeltijds secundair onderwijs / Syntra €196,55 €537,45 €693,34
Verpleegkundige HBO5 €829,80

Intern: €3640,66

Extern: €1212,27

/

Wil je graag klant worden bij KidsLife voor jouw Groeipakket?

Word klant


Wat zijn de voorwaarden van de Schooltoeslag?

Wanneer ontvang je je Schooltoeslag?

Dat gebeurt doorgaans voor het einde van het jaar. Heb je eind december 2019 nog niets ontvangen? Contacteer gerust je KidsLife-adviseur voor meer informatie.

Dit zijn de voorwaarden voor de Schooltoeslag:

  • Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap.
  • Je zoon of dochter is ingeschreven en voldoende aanwezig op school.
  • Je gezinsinkomen ligt tussen een bepaald grensbedrag. Deze grensbedragen zijn volledig afhankelijk van jouw gezinssituatie. 

Wanneer de Schooltoeslag aanvragen bij KidsLife?

Wanneer toch nog zelf aanvragen?

En wat voor meerderjarige kinderen?

Vanaf de leeftijd van 18 jaar behoort de uitbetaling van de Schooltoeslag niet langer tot het Groeipakket. Je kan hier zelf een aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid. De voorwaarden zijn doorgaans dezelfde als voor minderjarige kinderen.


Wat is het verschil tussen de Schooltoeslag en de Schoolbonus?

De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald in augustus, samen met de kinderbijslag van de maand juli.

De Schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife.

Heb je nog vragen over de schooltoeslag? Of wil je klant worden bij KidsLife?

Neem contact met ons op Word klant