Opgelet!: Wees aandachtig voor phishing via WhatsApp, SMS en e-mail over Kinderbijslag, Schoolbonus en Groeipakket. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfels over de juistheid van communicatie? Contacteer je KidsLife-adviseur

Ik wil pleegouder worden

Spijtig genoeg heeft niet elk kind het geluk om op te groeien in een stabiele en warme omgeving. Daar kunnen uiteenlopende verklaringen voor zijn, maar in zo’n geval is het beter voor het kind om (tijdelijk) in een liefdevol pleeggezin geplaatst te worden. 

Uit cijfers blijkt dat er het tekort aan pleeggezinnen toeneemt. Misschien is pleegouder worden wel iets voor jou? Heeft je laatste kind intussen het nest verlaten? Heb je een onvervulde kinderwens? Of heb je gewoon nog heel wat plaats over in je hart en huis? Dan is pleegzorg zeker het overwegen waard.

Verschillende vormen van pleegzorg 

Verschillende vormen van pleegzorg 

Als pleeggezin vang je 1 of meerdere kinderen of jongeren op. Maar ook pleeggasten (volwassenen met een handicap en/of een psychische kwetsbaarheid) kunnen een plaats krijgen in een opvanggezin. Soms blijft een pleegkind voor een langere tijd bij de pleegouders wonen, in andere gevallen duurt de opvang maar enkele weken of maanden.  


Perspectiefbiedende pleegzorg

Anders gezegd: landurige pleegzorg. Het kind krijgt voor langere tijd onderdak bij een gezin, als het onmogelijk is om thuis te blijven. Als een kind langer dan een jaar bij een pleeggezin woont, spreken we van langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Als het mogelijk is, blijft het kind wel contact houden mijn zijn/haar ouders.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Anders gezegd: kortdurende pleegzorg. Het is de bedoeling om het kind zo snel mogelijk te leiden naar een duidelijke en duurzame oplossing: weer naar huis, voor een langere tijd naar een pleeggezin, naar een andere voorziening … Kortdurende of perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden. 

Ondersteundende pleegzorg

Als een kind voltijds in een voorziening verblijft, is deze vorm van pleegzorg een manier om een weekend of vakantie ergens anders door te brengen. Het kan ook een oplossing zijn als een kwetsbare ouder (zonder eigen sociaal netwerk) tijdelijk niet kan zorgen voor zijn/haar kind. 

Crisispleegzorg

Als een pleegkind of -gast dringend en snel opvang nodig heeft bij een acute crisis, kan het ondergebracht worden bij een crisisgezin. Na een kort verblijf kan het kind (of de volwassene in het geval van een pleeggast) meestal wel weer naar huis. Is dat niet zo, dan wordt een oplossing op lange termijn gezocht.  


De procedure als pleegouder

De procedure als pleegouder

Niet iedereen kan zomaar pleegouder worden, dat spreekt voor zich. Je moet voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet je volwassen zijn (minimaal 18 jaar), een uittreksel uit het Strafregister Model II kunnen voorleggen, een kind structuur en veiligheid kunnen bieden en natuurlijk voldoende woonruimte hebben. 

Is dat allemaal in orde? Dan kan je contact opnemen met een dienst voor pleegzorg en een aanvraag doen. Na enkele infosessies volgt een uitgebreid voorbereidingstraject, dat enkele maanden – reken op 4 tot 6 – in beslag neemt. 

Meer info over de te volgen procedure vind je op:


Heb je als pleegouder recht op Kinderbijslag of Groeipakket

Ja. Aangezien de kosten voor een pleegkind op jouw schouders vallen, ontvang je maandelijks het basisbedrag van de Kinderbijslag of het Groeipakket

  • Vlaanderen: 169,79 euro.
  • Wallonië161,26 euro (0-17 jaar) en 171,67euro (18-24 jaar)
  • Brussel: het bedrag is afhankelijk van je gezinssituatie en inkomen  

Pleegouders in Vlaanderen kunnen ook rekenen op een bijkomende pleegzorgtoeslag. Ook dat maakt deel uit van het Groeipakket 

In Brussel en Wallonië krijgen de biologische ouders, indien goedgekeurd door pleegzorg, nog een forfaitair bedrag. Het is een bijdrage om het contact met hun kind te behouden of stimuleren.


Vragen over Kinderbijslag voor pleegkinderen? Wil je graag klant worden bij KidsLife?

Neem contact met ons op Ik wil klant worden