• 1 Current: батьки (parents)
 • 2 діти (children)
 • 3 виплата й підтвердження (payout and confirmation)
 • 4 Complete

Заявка на отримання допомоги по догляду за дитиною в Бельгії для українських родин 

Application for child benefit in Belgium for Ukrainian families

Ви можете надіслати заявку на отримання матеріальної допомоги по догляду за дитиною, тільки якщо відповідаєте наведеним далі вимогам.

You can only submit an application for Child Benefit if you meet the conditions below:  

 • Ви перебуваєте на території Бельгії разом із дітьми (від 0 до 25 років).
  You are staying in Belgium with children (0-25 years)
 • Ви маєте картку А (дозвіл на проживання).
  You have an A card (residence permit)
 • Ви маєте рахунок у бельгійському банку.
  You have a Belgian bank account number

Поки не маєте цієї інформації? Подивіться тут, як отримати ці документи, і заповніть нову заявку пізніше.
Are you not yet in possession of this information? Check here how you can obtain them and fill in an application later. 

Інформація про матір

Details of the mother

Укажіть інформацію про матір дітей, що перебувають на території Бельгії. Мати досі проживає в Україні? Укажіть це.

Please fill in the data of the mother of the children in Belgium. Does the mother still reside in Ukraine? Then you can indicate this.

Інформація про батька

Father's details

Укажіть інформацію про батька дітей, що перебувають на території Бельгії. Батько досі проживає в Україні? Укажіть це.

Please fill in the data of the father of the children in Belgium. Does the father still reside in Ukraine? Then you can indicate this.

контактні дані

Contact details