Wedstrijdreglement KidsLife - Win een luisterverhaal

 1. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels van de wedstrijd die KidsLife organiseert op Facebook en waarmee je een downloadcode voor een luisterverhaal van Het Geluidshuis kan winnen. Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
 2. Wie deelneemt aan deze wedstrijd maakt kans op 1 code waarmee je een luisterverhaal kan downloaden in de app van Het Geluidshuis. Om kans te maken, moet de deelnemer een gemotiveerd antwoord geven op de vraag in de Facebookpost.
 3. Er zitten in totaal 20 downloadcodes in de prijzenpot: 10 codes voor een Nederlandstalig luisterverhaal en 10 codes voor een Franstalig luisterverhaal.
 4. Een downloadcode is uniek en kan maar 1 keer gebruikt worden in de app van Het Geluidshuis (iOS en Android). Vervolgens kan je met je account op verschillende toestellen inloggen. Je kan een hoorspel downloaden op 3 verschillende toestellen (smartphones en tablets). De hoorspelen in de app kunnen niet gedownload worden als MP3. Voor het inwisselen van een downloadcode van een hoorspel moet je online zijn, daarna heb je geen internetverbinding meer nodig.
 5. De winnaar wordt via Facebook gecontacteerd in een privébericht en een reactie onder de desbetreffende post.
 6. Je kan slechts één keer deelnemen aan deze wedstrijd en je gebruikt hiervoor je persoonlijke profiel. Als wordt vastgesteld dat je met verschillende profielen probeert deel te nemen, wordt enkel de eerste inzending als geldige deelname beschouwd.
 7. Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.
 8. Deelname aan de wedstrijd staat uitsluitend open voor natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
 9. De wedstrijd loopt 7 dagen vanaf de publicatiedatum. De winnaars worden na afloop van de wedstrijd binnen de 7 dagen bekendgemaakt.
 10. Deelnemers moeten hun antwoord formuleren in de reacties onder de Facebookpost:
  • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn
  • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden
  • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten
   Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.
 11. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit Barbara Goffaerts, Digital Marketeer bij The Fat Lady, Pauline Lannoo, Content Strategist bij The Fat Lady, Ann Hostens, Marketing Directeur bij KidsLife en Broes Compernolle, Digital Marketeer bij KidsLife. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.
 12. De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 13. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden in de posts over de wedstrijd op Facebook.
 14. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar barbara@thefatlady.be.
 15. In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat KidsLife de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens.

Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij
Pauline Lannoo via: :
pauline@thefatlady.be
Kleindokkaai 17
9000 Gent
09 266 14 26