Mijn kind stopt met studeren

Na het afstuderen moet uw kind zich inschrijven als werkzoekende schoolverlater.
Jouw zoon of dochter kan dan tijdens de toekenningsperiode bij FOREM recht hebben op kinderbijslag.

My child has graduated

Er kan echter geen recht zijn op kinderbijslag tijdens de toekenningsperiode als: 

  • het arbeidsinkomen van het kind, de vervangingsinkomens of beide zijn hoger dan het maximaal toegestane bedrag. (De door het OCMW betaalde leeflonen worden niet in aanmerking genomen);
  • het kind bereikt de leeftijd van 25 tijdens de toekenningsperiode 

Wanneer een kind niet als werkzoekende is ingeschreven, eindigt het recht op kinderbijslag aan het einde van de maand waarin zijn laatste schooldag plaatsvindt of aan het einde van de zomervakantie wanneer het kind aan het eind van het schooljaar zijn studie stopt.

Het kind dat zich laat als werkzoekende inschrijft, heeft weer recht op kinderbijslag vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin zijn inschrijving plaatsvindt.

Wat moet jouw zoon of dochter allemaal in orde brengen nu hij/zij is afgestudeerd of gestopt met studeren?

Lees er hier meer over

Meer informatie nodig in verband met werkzoekende schoolverlaters? 

Neem contact met ons op