zwnagerschapsverloven3

Alle types verlof voor de ouders uit jouw team op een rij

Eén van je medewerkers wordt of is ouder? Dan hebben ze waarschijnlijk heel wat aan hun hoofd. Jij kan hen alvast helpen hun weg te vinden doorheen het kluwen van soorten verlof. Wij hebben alle soorten handig voor je verzameld, zodat jij zelf niets over het hoofd ziet en je medewerkers goed kan informeren.


1. Voor mama’s-to-be

Profylactisch verlof

Verricht je zwangere medewerkster volgens de bedrijfsarts gevaarlijk werk of komt ze in contact met onveilige producten? Ga dan na of je haar tijdelijk een andere job kan aanbieden. Lukt dat niet, dan mag ze tijdens de zwangerschap niet blijven werken.

Zwangerschapsverlof

Jouw zwangere medewerksters hebben recht op in totaal 15 weken zwangerschapsverlof. Bij meerlingen zelfs op 19 weken. Daarvan kunnen er 1 tot 6 weken voor de bevalling opgenomen worden, de zogenaamde zwangerschapsrust. De resterende weken kunnen na de bevalling opgenomen worden als moederschapsrust. Deze moederschapsrust kan ook gespreid worden over een langere periode bij deeltijds werk. Spreek dan wel op voorhand goed af, zodat dat voor jouw bedrijf haalbaar is om te organiseren. Als je werkneemster ziek valt tijdens de zwangerschap, worden deze ziektedagen sinds 1 maart 2020 niet langer van het zwangerschapsverlof afgetrokken.


2. Voor kersverse ouders:

Geboorteverlof

Vaders of meeouders hebben recht op 10 dagen geboorteverlof, op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte. Geboorteverlof vragen ze aan bij hun ziekenfonds met een uittreksel uit de geboorteakte van hun kind en een verklaring op eer. Medewerkers die een kind jonger dan 3 jaar adopteren hebben recht op 6 weken verlof, bij een kind ouder dan 3 jaar op 4 weken. Als jouw werknemer (opnieuw) ouder is geworden en kinderen financieel ten laste heeft, moet je die opnemen in de bedrijfsvoorheffing.

Borstvoedingsverlof

Als de job schadelijk is voor de gezondheid van je werkneemster of haar baby, of als zij op de werkvloer in contact komt met chemische stoffen, kan ze profylactisch borstvoedingsverlof opnemen tot 5 maanden na de bevalling. In andere gevallen kan je werkneemster enkel in overleg met jou onbetaald borstvoedingsverlof nemen. Ze heeft sowieso recht op borstvoedingspauzes.


Wordt je medewerker binnenkort ouder? Ga dan nog even deze checklist na om te zien wat jullie moeten regelen.

Download checklist


3. Voor alle ouders:

Ouderschapsverlof

Je medewerker kan voltijds of deeltijds ouderschapsverlof opnemen voor een totaal van 4 maanden. Je kan dit niet weigeren, enkel in geval van halve dagen. Je kan het wel tot 6 maanden uitstellen. De voorwaarde is dat iemand al minstens een jaar bij jou aan de slag is en het minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk aanvraagt met een bewijs van de geboorte. Vermeld duidelijk de begin- en einddatum op de aanvraag en of het om voltijds of deeltijds ouderschapsverlof gaat.

Ouders en meeouders van (adoptie)kinderen tot 12 jaar kunnen ouderschapsverlof aanvragen, maar ook ouders van kinderen met een mentale of fysieke aandoening tot 21 jaar. De onderbrekingsvergoeding wordt betaald door de RVA. Je werknemer heeft ook recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.

Indien een kind van jouw werknemers in quarantaine moet omdat de crèche of school sluit door corona, kan er sinds 1 oktober een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Tijdskrediet

Ouders en meeouders van (adoptie)kinderen tot 8 jaar kunnen ook tijdskrediet met motief (aan de overheid bekend als loopbaanonderbreking) opnemen om voor hun kind te zorgen. Dat kan pas als je medewerker al minstens 2 jaar bij jou aan de slag is. Je medewerker kan ook aansluitend op ouderschapsverlof tijdskrediet aanvragen bij de RVA. Net als bij ouderschapsverlof kan de medewerker kiezen voor een voltijdse of deeltijdse invulling van het tijdskrediet. De aanvraag bij jou gebeurt schriftelijk, 3 maanden voor aanvang als je bedrijf meer dan 20 personeelsleden telt, 6 maanden voor aanvang bij minder dan 20.


Wil je op de hoogte blijven van alle mogelijkheden voor jouw werknemers met kinderen of plannen voor gezinsuitbreiding?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!