Opgelet!: Wees aandachtig voor phisingberichten via WhatsApp of SMS over de uitbetaling van de Covid-19-toeslag. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfel je over de juistheid van de communicatie? Neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur

Ouderschapsverlof weigeren. Mag je werkgever dit? Nee, en wel hierom niet.

Je wil ouderschapsverlof nemen om meer bij je kindje te zijn, maar je werkgever denkt er anders over. Kan hij dit weigeren? Niet als je aan alle voorwaarden voldoet. Wij zetten ze voor jou op een rijtje.


Ouderschapsverlof weigeren mag niet

Wacht niet te lang om je ouderschapsverlof aan te vragen. 

Ouderschapsverlof is een recht voor iedere werknemer, bovenop het zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof. Hierdoor kan jij meer tijd samen met je kindje spenderen. Je werkgever kan ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kan hij dit met maximaal 6 maanden uitstellen, mocht de werking van het bedrijf hierdoor in gedrang komen. Vraag het dus tijdig aan.

Eén uitzondering op de regel: ouderschapsverlof via halve dagen. Dit kan de werkgever wel weigeren. Hiervoor heb je dus zijn schriftelijke toestemming nodig. Lees hier meer over

Aan welke voorwaarden moet jij voldoen?

  • Het ouderschapsverlof moet ten minste 2 maanden en ten hoogste 3 maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever. Dat kan via e-mail of een brief.
  • De aanvraag moet zowel door jijzelf als je werkgever ingevuld worden. Ook moet de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof vermeld worden en de wijze waarop je dit wil opnemen: voltijds, halftijds, 1/5 of 1/10. 
  • Je moet een bewijs van geboorte van je kind bezorgen aan je werkgever.

Ook goed om weten

  • Vanaf de datum van je verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van je verlof ben je beschermd tegen ontslag.
  • Als ouderschapsverlof neemt, ontvang je geen loon meer maar een onderbrekingsvergoeding van de RVA.
  • Mogelijk heb je nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid, op voorwaarde dat je in de privésector of sociale sector werkt.
  • Je kan ouderschapsverlof aanvragen voor je kind zolang het geen 12 jaar is (of 21 jaar voor kinderen met een mentale of fysieke beperking).

Ben je zwanger en heb nog geen Kraamgeld of Startbedrag ontvangen? 

Ik vraag mijn Startbedrag nu aan