Ouderschapverlof aanvragen

Je kindje zien opgroeien, is het mooiste wat er is. Vergeet dus niet om je ouderschapsverlof aan te vragen. Dit is een gedroomde kans om meer tijd te spenderen met het gezin. Voltijds, halftijds, 1/5 of een combinatie van de verschillende mogelijkheden? Dat kies je zelf.

Wanneer en hoelang ouderschapsverlof?

Voor je eigen comfort: wacht er niet te lang mee. 

Ouderschapsverlof aanvragen gebeurt schriftelijk. Eerst moet je een e-mail of brief sturen naar je werkgever. Wacht er niet te lang mee, want hij kan het ouderschapsverlof tot zes maanden uitstellen. Nadat je je werkgever hebt verwittigd, gebeurt de aanvraag via een officieel aanvraagformulier van de RVA. Ten laatste twee maanden na het ingaan van je ouderschapsverlof wordt dit aangetekend opgestuurd naar het plaatselijke RVA-kantoor. Belangrijk: als je dit wil opsplitsen, moet je ouderschapsverlof aanvragen voor elke periode afzonderlijk.

Recht op ouderschapsverlof

Wanneer en voor hoelang?

Het geluk van jouw kindje komt altijd op de eerste plaats. En niemand beter als jijzelf weet hoe je je gezinsleven het best organiseert. Daarom kan je je ouderschapsverlof ook opnemen zoals je zelf wil. Dit zijn de mogelijkheden:

Voltijds

Je werkt 4 maanden helemaal niet. Dit kan je opnemen per maand, dus in 4 afzonderlijke periodes als je wil.

Halftijds

Je werkt 8 maanden halftijds. Dit kan je opnemen per 2 maanden.

1/5 ouderschapsverlof

Je werkt 4/5 tijdens een periode van 20 maanden. Dit kan je opnemen per 5 maanden.
Je kan deze mogelijkheden ook combineren. Bijvoorbeeld 2 maanden niet werken en daarna halftijds of 4/5 werken.
Eén uitzondering is de ouderschapsverlof via halve dagen. Voor deze mogelijkheid zijn er meer specificatie die je
hier kan vinden.


Een vervangingsinkomen. Maar hoeveel precies?

Als je kiest voor ouderschapsverlof, wil je ook weten hoeveel je vervangingsinkomen zal bedragen. Hieronder zie je de bedragen voor voltijdse werknemers. Maar er is meer. Als je aan een aantal voorwaarden voldoet, maak je ook kans op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.

Je onderbreekt je loopbaan volledig: 

Bruto € 787
Netto € 707

Je neemt halftijds ouderschapsverlof en bent jonger dan 50 jaar:

Bruto € 393
Netto € 326

Je neemt 1/5 ouderschapsverlof en bent ouder dan 50 jaar:

Bruto € 267
Netto € 221

Verwar ouderschapsverlof niet met tijdskrediet.

Ouderschapsverlof aanvragen kan iedereen die minstens één jaar bij een werkgever in dienst is. Tijdskrediet aanvragen om meer bij je kindje te zijn, kan enkel bij bedrijven met meer dan tien werknemers en voor kinderen jonger dan 8 jaar. Voor volledig of halftijds tijdskrediet is wel een CAO nodig op bedrijfs- of sectoraal vlak. Ouderschapsverlof is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar (of tot en met 21 jaar als je kind een mentale of fysieke beperking heeft). Maak dus zeker gebruik van dit recht. Jouw kindje verdient immers alle geluk.

Misschien zijn onderstaande tips van KidsLife ook interessant voor jou?

tip: ouderschapsverlof halve dagen

tip: vaderschapsverlof

tip: ouderschapsverlof of voltijds blijven werken?

Vragen? Of wil je klant worden bij KidsLife?

Contacteer ons Word Klant