Tijdskrediet met of zonder motief: alles wat je wil weten

Een onderbreking van het werk, iedereen kan het wel eens gebruiken. Hier vind je de antwoorden op vragen zoals: Zijn er voorwaarden aan tijdskredieten verbonden? Krijg ik een uitkering? Hoe werkt het als ik in het onderwijs sta?
Verschil tussen Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking 

Verschil tussen Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking 

Of je nu in de openbare of de privésector werkt, je hebt de mogelijkheid je loopbaan tijdelijk te onderbreken of je arbeidsduur te verminderen. In de privésector spreken we van Tijdskrediet en bij ambtenaren spreken we over Loopbaanonderbreking of Zorgkrediet.

Een wijziging in je inkomen kan invloed hebben op je Groeipakket. Bereken hier zelf waarop je recht hebt bij een wijziging in jouw situatie.

Simulatietool 
Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet: wanneer wel en wanneer niet?

Werk je voor een bedrijf met meer dan 10 werknemers? Dan heb je geluk. In dat geval kan je werkgever geen tijdskrediet weigeren, het is een absoluut recht. Je werkgever kan je tijdskrediet wel uitstellen naar een later tijdstip, bijvoorbeeld omdat het de organisatie van het werk te goede komt.

Als je voor een bedrijf met 10 of minder personeelsleden werkt, heb je het akkoord van je werkgever nodig.

 

Vanaf 1 juni 2023 moet je minstens 36 maanden anciënniteit hebben bij dezelfde werkgever om voltijds tijdskrediet te mogen nemen voor de zorg van een kind. Voordien was dit nog 24 maanden.

Als je halftijds tijdskrediet of 1/5 tijdskrediet wil nemen moet je niet alleen voldoende anciënniteit hebben. Je moet ook voltijds gewerkt hebben in het jaar voorafgaand aan je aanvraag.

Hieronder zie je alle mogelijke motieven om tijdskrediet te nemen.

Bevind je je in een van deze situaties?
Dan kan je tijdskrediet met motief opnemen:

  • Je wil zorgen voor een eigen kind(eren) jonger dan 8 jaar
  • Je wil een opleiding volgen. Dan moet die erkend zijn door de 3 Gemeenschappen in België. Bovendien moet de opleiding ook voldoende lesuren (of studiepunten) omvatten.
  • Je moet bijstand of zorg verlenen aan een eigen zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin.
  • Je wil palliatieve zorgen verstrekken
  • Je wil zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
  • Je wil zorgen voor een eigen gehandicapt kind jonger dan 21 jaar

Hoe lang is tijdskrediet met motief mogelijk?

Voor de zorg van een kind kan je tot 48 maanden tijdskrediet nemen. Voor 1 februari 2023 was dat nog 51 maanden. Voor alle andere vormen van gemotiveerd tijdskrediet kan je maximaal 51 maanden opnemen, of 36 maanden voor het volgen van een erkende opleiding. Gedurende deze periode heb je recht op een vervangingsinkomen, de ‘onderbrekingsuitkering’ die door de RVA wordt betaald. 

 

Zorgkrediet of loopbaanonderbreking in de publieke sector.

Werk je in de publieke sector? Dan is het ook mogelijk om een break te nemen in je carrière. We spreken dan niet over tijdskrediet maar over Zorgkrediet of Loopbaanonderbreking. De voorwaarden verschillen volgens je statuut (contractueel/statutair/..) en hangen ook af van waar je werkt. In het onderwijs of bijvoorbeeld bij een federale, regionale of lokale administratie. Ook het bedrag dat je ontvangt hangt of van je statuut en je werkplek.

Zorgkrediet kan je voltijds of halftijds opnemen. Zorgkrediet met 1/5 of zelfs 1/10 is ook mogelijk, op voorwaarde dat je voltijds werkt. De periodes dat je niet werkt, ontvang je een onderbrekingsuitkering van de RVA. 

Bekijk hier de bedragen

Ook ouderschapsverlof is mogelijk

Als ouder heb je ook steeds recht op een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voltijds of deeltijds. Je moet dit wel opnemen ten laatste vóór de 12de verjaardag van je kind (of de 21ste verjaardag voor kinderen met een beperking).

Lees hier meer over ouderschapsverlof

Afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP).

Er bestaat ook zoiets als ‘Afwezigheid voor verminderde prestaties’. Het is een andere naam voor verlof zonder wedde en kan voor een periode tot 60 maanden worden opgenomen, voltijds of deeltijds en ook na de 12de verjaardag van je kind. Hiervoor heb je wel het akkoord nodig van de onderwijsinstelling waar je werkt.

Uitkering Tijdskrediet: hoeveel krijg je?  

Uitkering Tijdskrediet: hoeveel krijg je?  

De uitkering die je ontvangt als je tijdskrediet neemt hangt onder andere af van:

  • Het regime (voltijds of deeltijds tijdskrediet)
  • Je leeftijd
  • Je gezinssituatie
  • De sector waar je werkt

Je kan voor jouw specifieke situatie de bedragen nalezen op de website van de RVA.

Tijdskrediet zonder motief kan nog

Tijdskrediet zonder motief kan nog

Je huis renoveren, een wereldreis maken, een eigen project vorm geven, gewoon wat meer van het leven genieten… Maar hoe? Wellicht heb je al van tijdskrediet zonder motief gehoord. Je trekt er tussenuit voor een bepaalde periode, na akkoord van je werkgever. Dit is een vorm van onbetaald verlof en je hoeft er niet mee te wachten tot je vijftigste. Als jonge ouder is het een mooie kans om samen met je gezin meer mooie momenten te beleven. Je kan zelfs enkele maanden in het buitenland gaan leven. Ook voor kinderen is dit een waardevolle periode. Ze worden ondergedompeld in een andere cultuur, leren een nieuwe taal, doen vele indrukken op,… Bespreek het gerust eens met je partner.   

Hoelang is tijdskrediet zonder motief mogelijk? 

Zolang jij wil, op voorwaarde dat je werkgever ermee akkoord gaat. Hij is wettelijk niet verplicht om tijdskrediet zonder motief toe te staan. Dus het komt erop aan om goed te argumenteren.

Gaat je werkgever akkoord? Maak dan goede schriftelijke afspraken. Zet niet alleen de periode waarin je afwezig zal blijven op papier, maar ook of je je bedrijfswagen en laptop van het werk mag blijven gebruiken bijvoorbeeld. Je arbeidsovereenkomst stopt dan voor de periode dat je tijdskrediet zonder motief neemt en gaat verder als jij terug gaat werken. 

Hoe moet je Tijdskrediet aanvragen?

Hoe moet je Tijdskrediet aanvragen?

Als je tijdskrediet wilt opnemen, moet je je werkgever daar op voorhand schriftelijk van op de hoogte brengen. Je aanvraag moet minstens drie maanden op voorhand gebeuren als je in een onderneming met meer dan twintig werknemers werkt en minstens zes maanden op voorhand als je in een onderneming met minder dan twintig werknemers werkt. Je kan met je werkgever wel steeds een kortere aanvraagtermijn overeenkomen.

In je aanvraag moet je verduidelijken welke vorm je verkiest (voltijds of deeltijds). Bij tijdskrediet met motief moet je bovendien preciseren om welk motief het gaat, alsook het bewijs van het motief leveren. Tot slot moet je de gewenste begindatum en de gewenste duur van je tijdskrediet aangeven.

Als je tijdskrediet met motief wil nemen, moet je bij je aanvraag het ‘Attest tijdkrediet’ van de RVA voegen. Hierop staan de eventuele periodes vermeld dat je al tijdkrediet hebt opgenomen. Vraag dit attest hier aan.

Jouw werkgever heeft daarna tijd tot het einde van de maand volgend op je aanvraag om je te antwoorden. Indien je werkgever het tijdskrediet zou willen uitstellen, moet hij jou op de hoogte brengen binnen de maand die volgt op je schriftelijke kennisgeving.

Eens je werkgever je de toestemming gegeven heeft om tijdkrediet op te nemen, moet je de RVA op de hoogte brengen. Dat gebeurt via het ‘Formulier C61-tijdskrediet’ van de RVA. Met dit formulier kan je ook je uitkering aanvragen. Vul hier het formulier online in.

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

Een naam kiezen voor je baby? Niet zo simpel als het lijkt. Het is een beslissing voor het leven! Maar hoe kom je tot een consensus met je partner? Laat ons de lijst met tips doornemen en bekijken hoe we de perfecte naam voor je toekomstige baby kunnen vinden.
naar meer info
Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info