Wanneer heb ik recht op Groeipakket in Vlaanderen als Schoolverlater?

Na het einde van de studies, kan er nog 12 maanden recht zijn op Kinderbijslag. De aanvang van deze periode kan verschillen. Ze start:

  • Op de eerste dag van de maand na de 18de verjaardag, als je op dat moment niet meer studeert.
  • Op de eerste dag van de maand na de 21ste verjaardag, als je een zorgtoeslag wegens een medische aandoening van de FOD Financiën of van Kind&Gezin kreeg en op dat moment niet meer studeert.
  • Op de eerste dag van de maand na de vakantieperiode als je na het einde van het school- of academiejaar niet verder studeert. Deze dag valt op 1 september als je niet-hoger onderwijs hebt gevolgd of op 1 oktober als je hoger onderwijs hebt gevolgd.
  • Op de eerste dag van de maand na het einde van je studies, als je deze stop zet in de loop van het school- of academiejaar.
  • Op de eerste dag van de maand nadat je je thesis of stageverslag hebt ingediend als je een diplomajaar of thesisjaar volgde van minder dan 27 studiepunten.
  • Op de eerste dag van de maand na het einde van je stage in het kader van een openbaar ambt of na een onderbreking van die stage.

Ontdek alle voorwaarden hier

Veelgestelde vragen

Hoeveel studiepunten heb ik nodig voor recht op kinderbijslag?

Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

Wat is een diplomajaar?

Een diplomajaar is het academiejaar in het hoger onderwijs waarin de student voor de opleidingscyclus waarvoor hij is ingeschreven, een diploma kan behalen. Indien de student voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven, maar het om een diplomajaar gaat, blijft het recht op Kinderbijslag of Groeipakket  behouden gedurende 1 jaar. Meestal gaat het om een jaar waarin enkel nog de thesis of een stageverslag moet worden ingediend.

Alles over Kinderbijslag voor studenten

Wat is het verschil tussen de voorwaarden als Student en Schoolverlater voor het Groeipakket in Vlaanderen?

De voorwaarden om nog recht te kunnen hebben op Groeipakket in Vlaanderen als student en schoolverlater komen grotendeels overeen: 

  • maximaal 475 uur (op jaarbasis) werken met een studentenovereenkomst;
  • maximaal 80 uur (per maand) als werknemer (geen verminderde bijdrage);
  • werken als zelfstandige waarbij geen bijdragen betaald moeten worden als zelfstandige in hoofdberoep; 
  • geen sociale uitkering ontvangen die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking. 

De schoolverlaters hebben  nog een bijkomende voorwaarde: je mag als schoolverlater geen IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte vormt dit enkel een beletsel voor de zorgtoeslag. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor Schoolverlaters
Bekijk hier alle voorwaarden voor Studenten

Wat valt onder de 80-uren regel voor studenten in Vlaanderen om nog recht te hebben op het Groeipakket?

Het gaat om effectieve prestaties. Tewerkstellingen waarvoor de werkgever geen aangiftes moet doen worden niet meegeteld en zijn een toegelaten activiteit. 

Als je niet akkoord bent met het aantal uren die wij ontvingen van de werkgever en de effectief gepresteerde uren: bezorg jouw KidsLife-adviseur alle loonfiches van de respectievelijke maand(en).
Enkel op deze manier kunnen wij dit verschil onderzoeken. 

Bekijk alles over Groeipakket voor Studenten