Wanneer is er recht op Kinderbijslag als schoolverlater in Brussel?

Als je in Brussel woont en je beëindigt je studies, schrijf je dan meteen in bij Actiris als werkzoekende schoolverlater.

Dit kan via de Actiris website of door je persoonlijk aan te melden in het dichtstbijzijnde Actiriskantoor.

Zodra je ingeschreven bent, start bij Actiris een beroepsinschakelingstijd van 360 dagen. Na deze periode kan je dan van een inschakelingsuitkering genieten van de RVA.

KidsLife wordt automatisch op de hoogte gebracht van de inschrijving bij Actiris via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. KidsLife start dan automatisch een toekenningsperiode van 360 dagen waarin er nog recht kan zijn op kinderbijslag.

Ontdek hier alle voorwaarden

Veelgestelde vragen

Hoeveel studiepunten heb ik nodig voor recht op kinderbijslag?

Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

Wat is een diplomajaar?

Een diplomajaar is het academiejaar in het hoger onderwijs waarin de student voor de opleidingscyclus waarvoor hij is ingeschreven, een diploma kan behalen. Indien de student voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven, maar het om een diplomajaar gaat, blijft het recht op Kinderbijslag of Groeipakket  behouden gedurende 1 jaar. Meestal gaat het om een jaar waarin enkel nog de thesis of een stageverslag moet worden ingediend.

Alles over Kinderbijslag voor studenten