Opgelet!: Wees aandachtig voor phisingberichten via WhatsApp of SMS over de uitbetaling van de Covid-19-toeslag. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfel je over de juistheid van de communicatie? Neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur

Ik ontving niet voor al mijn kinderen de Schooltoeslag

Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Wij kunnen pas de Schooltoeslag of Studietoelage uitbetalen als wij alle gegevens ontvangen hebben van de overheid. 
Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf het moment dat wij ook de gegevens voor de andere kinderen ontvangen hebben, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

Veelgestelde vragen

Ik ontving niet voor al mijn kinderen de Schooltoeslag

Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Vooraleer wij de Schooltoeslag of Studietoelage kunnen betalen, dienen wij alle gegevens ontvangen te hebben van de overheid. 
Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf wanneer ook de gegevens van de andere kinderen binnenzijn, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

Wie ontvangt de Schooltoeslag?

In de meeste gevallen betaalt KidsLife aan de ouder(s), begunstigden of bijslagtrekkende.
Meerderjarige kinderen die secundair onderwijs volgen en gehuwd, zelfstandig of alleenstaand zijn, die ontvangen zelf de Schooltoeslag.

Wanneer wordt de Schooltoeslag uitbetaald?

KidsLife ontvangt alle informatie van de Vlaamse Overheid. Op basis van deze informatie betalen wij automatisch de Schooltoeslag of Selectieve Participatietoeslag (SEPAR) uit. Wanneer je deze toeslag ontvangt hangt dus af van verschillende factoren. De betaling van deze Schooltoeslag zal vermoedelijk als volgt verlopen:

Gezinnen met enkel minderjarige kinderen: vanaf september/oktober

Gezinnen met minstens 1 meerderjarig kind: vanaf oktober tot december

De uitbetaling van de Schooltoeslag is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens die wij ontvangen van de Vlaamse Overheid

Voorbeeld: iemand die zich pas inschrijft tijdens de maand oktober in een erkende school zal geen recht hebben op de betaling in september. Eens wij de gegevens ontvangen hebben, dan ontvang je dit tijdens een wekelijkse uitbetaling van KidsLife.

Opgelet: In elke situatie moet je geen aanvraag indienen! Ontvang je reeds Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Wij zorgen dat alle gezinnen die recht hebben op de Schooltoeslag, dit automatisch ontvangen. Handig toch?

Tot welke leeftijd heb je recht op de Schooltoeslag?

We maken een onderscheid tussen kleuter-/lager en secundair onderwijs. Voor deze laatste categorie kan er recht op Schooltoeslag zijn tot het jaar waarin de leerling 22 jaar wordt. Voor BuSO en HBO5 Verpleegkunde is er geen leeftijdsbeperking. 

De Schooltoeslag of Schooltoelage in het Hoger Onderwijs dien je aan te vragen bij de Vlaamse Overheid

Wat is het verschil tussen de Schooltoeslag en de Schoolbonus?

De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald in augustus, samen met de kinderbijslag van de maand juli.

De Schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife aan alle gezinnen die hier recht op hebben.