Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Schooltoeslag of Studietoelage?

Er zijn een aantal voorwaarden die vervuld moeten worden om recht te kunnen hebben op de Schooltoeslag:

1. Onderwijsvoorwaarde

Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Ook studenten die een HBO-5 opleiding verpleegkunde of een BuSo-opleiding volgen komen in aanmerking.
Je zoon of dochter is ingeschreven en voldoende aanwezig op school.

2. Nationaliteitsvoorwaarde

Je kind heeft op 31 augustus van het betrokken jaar de Belgische nationaliteit. In sommige gevallen kunnen ook niet-Belgen recht hebben op een studietoelage als de onderwijs- en inkomensvoorwaarde voldaan zijn.

3. Inkomensvoorwaarde

Je gezinsinkomen ligt tussen een bepaald grensbedrag. Deze grensbedragen zijn volledig afhankelijk van jouw gezinssituatie.
De gezinsinkomsten worden berekend door de Vlaamse Overheid en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin. Dit zijn onder andere lonen en uitkeringen maar ook de inkomsten uit vastgoed.Omdat alle gegevens over de inkomsten door de overheid dit jaar nog niet verwerkt zijn, bekijken we de situatie 2 jaar terug. Voor de Schooltoeslag in 2020 houden we dus rekening met de inkomsten van 2018. 
     
  2. Hoe je gezinssituatie op 31 augustus van het huidige schooljaar is speelt eveneens een rol tijdens de berekening van de gezinsinkomsten. 
     
  3. Als je een eigendom hebt die je niet gebruikt als gezinswoning of voor jouw beroep, dan voert de overheid een kadastraal inkomen-toets uit.

Voor elk gezin kan de situatie dus anders zijn. Wij ontvangen de berekening van de inkomsten rechtstreeks van de Vlaamse Overheid waarna wij onderzoeken of jouw gezin recht heeft op de studietoelage.

Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

Veelgestelde vragen

Ik ontving niet voor al mijn kinderen de Schooltoeslag

Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Vooraleer wij de Schooltoeslag of Studietoelage kunnen betalen, dienen wij alle gegevens ontvangen te hebben van de overheid. 
Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf wanneer ook de gegevens van de andere kinderen binnenzijn, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

Wie ontvangt de Schooltoeslag?

In de meeste gevallen betaalt KidsLife aan de ouder(s), begunstigden of bijslagtrekkende.
Meerderjarige kinderen die secundair onderwijs volgen en gehuwd, zelfstandig of alleenstaand zijn, die ontvangen zelf de Schooltoeslag.

Wanneer wordt de Schooltoeslag uitbetaald?

KidsLife ontvangt alle informatie van de Vlaamse Overheid. Op basis van deze informatie betalen wij automatisch de Schooltoeslag of Selectieve Participatietoeslag (SEPAR) uit. Wanneer je deze toeslag ontvangt hangt dus af van verschillende factoren. De betaling van deze Schooltoeslag zal vermoedelijk als volgt verlopen:

Gezinnen met enkel minderjarige kinderen: vanaf september/oktober

Gezinnen met minstens 1 meerderjarig kind: vanaf oktober tot december

De uitbetaling van de Schooltoeslag is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens die wij ontvangen van de Vlaamse Overheid

Voorbeeld: iemand die zich pas inschrijft tijdens de maand oktober in een erkende school zal geen recht hebben op de betaling in september. Eens wij de gegevens ontvangen hebben, dan ontvang je dit tijdens een wekelijkse uitbetaling van KidsLife.

Opgelet: In elke situatie moet je geen aanvraag indienen! Ontvang je reeds Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Wij zorgen dat alle gezinnen die recht hebben op de Schooltoeslag, dit automatisch ontvangen. Handig toch?

Tot welke leeftijd heb je recht op de Schooltoeslag?

We maken een onderscheid tussen kleuter-/lager en secundair onderwijs. Voor deze laatste categorie kan er recht op Schooltoeslag zijn tot het jaar waarin de leerling 22 jaar wordt. Voor BuSO en HBO5 Verpleegkunde is er geen leeftijdsbeperking. 

De Schooltoeslag of Schooltoelage in het Hoger Onderwijs dien je aan te vragen bij de Vlaamse Overheid

Wat is het verschil tussen de Schooltoeslag en de Schoolbonus?

De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald in augustus, samen met de kinderbijslag van de maand juli.

De Schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife aan alle gezinnen die hier recht op hebben.