Wil je graag deel uitmaken van ons KidsLife team? We hebben nieuwe vacatures voor een Teamleader en Klantenadviseurs. Meer info hier.

Kinderbijslag en Groeipakket voor Oekraïense gezinnen in België

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland is niet evident. Voor de mensen die hun land zijn ontvlucht, zijn er heel wat onzekerheden.
In België proberen we deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. Je kan zelf een Oekraïens gezin of een Oekraïense jongere bij je thuis opvangen.
Oekraïense gezinnen kunnen recht hebben op Groeipakket of Kinderbijslag. Wat moeten ze daarvoor in orde brengen? Heeft het een impact op je eigen Kinderbijslag als je een Oekraïens gezin opvangt? We leggen het graag allemaal voor je uit.

Kan ik een Oekraïens gezin helpen met hun aanvraag voor Groeipakket of kinderbijslag?  

In België hebben kinderen recht op een financiële tegemoetkoming om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. In Vlaanderen spreken we van Groeipakket, in Wallonië en Brussel van Kinderbijslag.

Ieder kind dat in België woont en de Belgische nationaliteit heeft of over een verblijfsrecht beschikt, heeft recht op Kinderbijslag. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn er extra voorwaarden verbonden aan het recht op kinderbijslag voor een kind (bijvoorbeeld studies)

Het Oekraïense gezin moet 3 zaken in orde brengen om Kinderbijslag te kunnen ontvangen.

Wil je dit stappenplan overlopen met een Oekraïens persoon. 

Bekijk dan hier het stappenplan in het Oekraïens

1

Stap 1: het wettig verblijf in België registreren via het attest van tijdelijke bescherming

2

Stap 2: een Belgisch rekeningnummer aanmaken

3

Stap 3: doe een aanvraag om Groeipakket of Kinderbijslag!

Stap 1: het wettig verblijf in België registreren via het attest van tijdelijke bescherming

Wie gevlucht is uit Oekraïne, kan in België een attest tijdelijke bescherming aanvragen in het Registratiecentrum in Paleis 8 (Brussels Expo, Heizel). Dat attest geldt als wettig verblijfsrecht. Met dit attest moet je je inschrijven in de gemeente waar je verblijft. De inschrijving geldt als bewijs dat je in België woont. 

Vanaf de inschrijving in België als tijdelijk beschermde is er recht op kinderbijslag.

Bekijk hier de praktische stappen om het wettig verblijf aan te vragen.

Stap 2: een Belgisch rekeningnummer aanmaken

Alle Belgische banken bieden een basisbankdienst aan voor inwoners van Oekraïne die omwille van de oorlog hun land hebben moeten verlaten. Voorwaarde is wel dat het Oekraïense gezin beschikt over een attest van tijdelijke bescherming.

Dankzij de basisbankdienst kan je voor een beperkt bedrag een zichtrekening openen bij een Belgische bank voor de uitvoering van basisverrichtingen zoals geldafhalingen, betalingen door middel van een overschrijving of via een betaalkaart en de aanmaak van doorlopende opdrachten en domiciliëring.

Elke Belgische kredietinstelling biedt een dergelijke basisdienst aan. Betalen op een rekening is snel, veilig en gratis.

Hoe kan je dit aanvragen? 

  • Vul bij de bank van keuze het aanvraagformulier in.
  • De Oekraïense gezinsleden zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen aan de hand van hun attest van tijdelijke bescherming. 

Stap 3: doe een aanvraag om Groeipakket of Kinderbijslag!

De laatste stap is de effectieve aanvraag om Groeipakket of Kinderbijslag. Kinderbijslag aanvragen gaat snel en is makkelijk online bij KidsLife.

Start de aanvraag hier (ook in het Oekraïens)

Liever op papier? Dat kan! Download het formulier aanvraag Groeipakket of Kinderbijslag en stuur het ingevuld naar ons terug.

Wat is de invloed op mijn eigen kinderbijslag als ik een Oekraïens gezin opvang?

In normale omstandigheden kan het een invloed hebben op het bedrag van je Kinderbijslag of Groeipakket als er plots andere personen in je gezin komen wonen. Als je mensen uit Oekraïne opvangt wordt een uitzondering gemaakt: 

  • Als je een volledig gezin (kinderen + ouder(s) of opvoeder(s)) in je gezin opneemt, worden jouw gezinen hetgastgezin alstwee afzonderlijke gezinnen beschouwd. Jouw situatie zal dan geen invloed hebben op de Kinderbijslag of Groeipakket van het gastgezin. Ook omgekeerd zal de situatie van het gastgezin geen invloed hebben op jouw kinderbijslag. 
     
  • Als je een niet-begeleide minderjarige in je gezin opneemt, zal die wel als een deel van jouw gezin beschouwd worden. De kinderbijslag voor die jongere kan aan jou worden uitbetaald als je dit aanvraagt. Een extra kind in je gezin kan invloed hebben op het bedrag dat je ontvangt en op de manier waarop je dossier geregeld wordt. Neem contact op met je KidsLife-adviseur voor jouw specifieke situatie. 

Bijvoorbeeld: Je ontvangt zelf kinderbijslag voor 2 minderjarige kinderen. Vanaf 10 maart 2022 vang je een Oekraïens gezin met 3 kinderen en hun ouders op. Je blijft verder hetzelfde bedrag kinderbijslag krijgen voor je eigen kinderen. Het Oekraïense gezin zal onafhankelijk van jouw situatie kinderbijslag kunnen aanvragen en ontvangen op hun eigen Belgische bankrekening voor hun eigen 3 kinderen.

Wat moet ik doen als het gezin terug naar Oekraïne gaat? 

Als het gezin dat je hebt opgevangen terugkeert naar Oekraïne zal de uitbetaling van kinderbijslag in België worden stopgezet. Breng KidsLife zo snel mogelijk op de hoogte van hun vertrek, zodat er niets te veel wordt uitbetaald. Zorg er voor dat de Dienst Bevolking van je gemeente op de hoogte is.

Veelgestelde vragen

Als de ouders of opvoeders van de kinderen aanwezig zijn in het Oekraïens gezin, ontvangen zij het Groeipakket of de Kinderbijslag voor hun kinderen.

Als je een Oekraïens kind opvangt waarvan geen ouders of Oekraïense opvoeders in je gezin zijn, kan jij een aanvraag doen om de kinderbijslag voor dat kind zelf te ontvangen.

Bijvoorbeeld: Op 8 maart 2022 komt de 15-jarige Andrej in je gezin wonen. Je moet een aanvraag indienen bij KidsLife om de kinderbijslag voor Andrej te kunnen ontvangen.

Bekijk hier alles over Kinderbijslag voor Oekraïense gezinnen

Neen, je hoeft ons niet te verwittigen. Wij krijgen alle wijzigingen in je gezinssituatie automatisch door via het rijksregister, nadat het Oekraïense gezin zich op jouw adres heeft geregistreerd.

Het Oekraïens gezin moet wel een aanvraag doen om zelf Kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen.

Bekijk hier alle voorwaarden om als Oekraïens gezin recht te hebben op Groeipakket

In Vlaanderen zullen de Oekraïense kinderen recht kunnen hebben op Groeipakket vanaf de maand waarin ze hun attest van tijdelijke bescherming ontvangen. In de praktijk kan dat ten vroegste vanaf maart 2022.

In Brussel en Wallonië starten de betalingen steeds vanaf de maand volgend op het verblijfsrecht. Daar kan dus ten vroegste vanaf april uitbetaald worden.

Opgelet: het Groeipakket of de kinderbijslag voor een bepaalde maand wordt steeds uitbetaald in het begin van de daaropvolgende maand. Begin april betalen we bijvoorbeeld de kinderbijslag van maart. 

Bijvoorbeeld Vlaanderen
Een Oekraïens gezin komt op 28 februari 2022 in een Vlaams gastgezin wonen. Op 10 maart 2022 ontvangen ze hun attest van tijdelijk verblijf, waarmee ze zich op het adres van het gastgezin registreren bij de gemeente. In de loop van april ontvangt KidsLife de aanvraag om Groeipakket. In mei 2022 wordt het dossier opgestart en kunnen we de betalingen aanvatten met terugwerkende kracht vanaf maart 2022.

Bijvoorbeeld Brussel & Wallonië
Een Oekraïens gezin komt op 28 februari 2022 in een Waals of Brussels gastgezin wonen. Op 10 maart 2022 ontvangen ze hun attest van tijdelijk verblijf, waarmee ze zich op het adres van het gastgezin registreren bij de gemeente. In de loop van april ontvangt KidsLife de aanvraag om Groeipakket. In mei 2022 wordt het dossier opgestart en kunnen we de betalingen aanvatten met terugwerkende kracht vanaf april 2022.

Bekijk hier alle informatie voor de gastgezinnen

De impact van het Kadastraal Inkomen op je Sociale Toeslag

De impact van het Kadastraal Inkomen op je Sociale Toeslag

Sinds 01 november 2023 mag je Kadastraal inkomen in Brussel niet meer bedragen dan 2000 euro om je recht op de Sociale Toeslag te kunnen behouden. Meer informatie vind je hier.
naar meer info
Belgische Kinderbijslag voor Nederlanders

Belgische Kinderbijslag voor Nederlanders

Wonen of werken in België? Dan heb je recht op Belgische Kinderbijslag. Ontdek er alles over bij KidsLife, het Belgische Kinderbijslagfonds.
meer info
Mijn Groeipakket is verhoogd?

Mijn Groeipakket is verhoogd?

Je Groeipakket kan verhogen door een indexatie of een recht op een supplement. Ontdek hier meer.
Groeipakket verhoging