Oude Kinderbijslag in Wallonië

Vanaf 01/01/2020 onderging de Kinderbijslag in Wallonië een grondige verandering. Ontving je kinderbijslag op 31/12/2019, dan blijf je in veel gevallen dezelfde bedragen ontvangen als vóór 2020. Alle nieuwe kinderen en in sommige situaties vallen de Waalse gezinnen wel onder de nieuwe kinderbijslagregeling.  

Bekijk hier de oude wetgeving van de Kinderbijslag in Wallonië!


Basisbedrag Kinderbijslag voor 2020 in Wallonië

Het basisbedrag van de Kinderbijslag is de maandelijkse storting die je altijd rond de 8ste van de maand ontvangt. Weeskinderen waarbij een of beide ouders overleden zijn, ontvangen maandelijks ook de wezenbijslag 

Het basisbedrag hangt af van de rang van het kind. Het bedrag loopt trapsgewijs op van het eerste tot het derde kind. Voor elk volgend kind vanaf het derde betalen wij hetzelfde bedrag.  

Naast het basisbedrag in Wallonië ontvang je ook een maandelijkse leeftijdstoeslag. Zoals de naam doet vermoeden hangt deze toeslag af van de leeftijd van jouw kinderen. 

Basisbedrag  

Per maand 

1ste kind  

107,89 euro 

2e kind  

199,64 euro 

3e kind  

298,07 euro 

Ontdek de Kinderbijslag vanaf 2020


Ontvang je nog geen Kinderbijslag van KidsLife? Vraag dan hier snel jouw Kinderbijslag aan!

Ik wil klant worden


Sociale Toeslag in Wallonië voor 2020

Sociale Toeslag in Wallonië voor 2020

Gezinnen met een inkomen lager dan 31.604,68 Euro bruto per jaar hebben recht op een Sociale Toeslag in Wallonië. Deze inkomsten worden via FOD Financiën gecontroleerd. Als jouw gezinsinkomsten lager zijn dan het grensbedrag ontvang je automatisch deze toeslag, ook als je geen aanvraag indiende. 

De maandelijkse Sociale Toeslag die je ontvangt:

1e kind  

54,92 Euro 

2e kind  

34,05​​​​​​​ Euro 

Vanaf 3e kind (partnergezin)  

5,98​​​​​​​ Euro 

Vanaf 3e kind (eenoudergezin)  

27,45​​​​​​​ Euro

Ontdek de Sociale Toeslag vanaf 2020


Andere toeslagen op de Kinderbijslag 

Weeskinderen of kinderen met een aandoening hebben mogelijk ook recht op aanvullende Kinderbijslag in Wallonië. Het nieuwe Kinderbijslag systeem vanaf 2020 heeft deze toeslagen grotendeels overgenomen met een aantal kleine aanpassingen.

Wezenbijslag: Een kind waarvan minstens een van de ouders overleden is, heeft recht op een vast bedrag wezenbijslag van 414,47 euro

Toeslag voor kinderen met een aandoening: Dit is een  maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze maandelijkse toeslag kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar toegekend worden. Op basis van het aantal punten dat het kind haalt op de medisch sociale schaal, varieert het bedrag van de toeslag. Het moet de ouders in staat stellen om de financiële gevolgen van de ondersteuningsbehoefte mee op te vangen.


Nieuwe wetgeving Kinderbijslag Wallonië 

De Kinderbijslag heeft vanaf 01/01/2020 een grondige hervorming ondergaan in Wallonië. Ook KidsLife blijft het Kinderbijslagfonds in Wallonië die jou een correcte en stipte uitbetaling kan aanbieden! Benieuwd wat er allemaal voor jouw Kinderbijslag veranderde? 

Ontdek de nieuwe Kinderbijslag in Wallonië

Wil je graag dat KidsLife jouw Kinderbijslag betaalt? Doe dan snel jouw aanvraag!

Ik wil klant worden