Kinderbijslag in Brussel vóór 2020

Vanaf 01/01/2020 onderging de Kinderbijslag in Brussel een grondige verandering. De meeste gezinnen in Brussel, die reeds Kinderbijslag kregen in 2019, vallen onder de nieuwe wetgeving. Zit je echter in een situatie waarbij de Kinderbijslag op 31/12/2019 voordeliger was dan hetgeen je in 2020 ontvangt? Dan blijf je hetzelfde bedrag behouden!  

Bekijk hier de oude wetgeving van de Kinderbijslag in Brussel! 


Basisbedrag Kinderbijslag in Brussel voor 2020

Het basisbedrag van de Kinderbijslag is de maandelijkse storting die je altijd rond de 8ste van de maand ontvangt. Weeskinderen waarbij een of beide ouders overleden zijn, ontvangen maandelijks ook de wezenbijslag 

Het basisbedrag hangt af van de rang van het kind. Het bedrag loopt trapsgewijs op van het eerste tot het derde kind. Voor elk volgend kind vanaf het derde betalen wij hetzelfde bedrag.  

Naast het basisbedrag ontvang je ook een maandelijkse leeftijdstoeslag. Zoals de naam doet vermoeden hangt deze toeslag af van de leeftijd van jouw kinderen. 

Basisbedrag  

Per maand 

1ste kind  

107,89 Euro 

2e kind  

199,64 Euro 

3e kind  

298,07 Euro 

Ontdek de Kinderbijslag vanaf 2020


Ontvang je nog geen Kinderbijslag van KidsLife? Vraag dan hier snel jouw Kinderbijslag aan! 

Ik wil klant worden 


Sociale Toeslag in Brussel voor 2020

Sociale Toeslag in Brussel voor 2020

De Sociale Toeslag is een extra toeslag voor gezinnen met een laag inkomen die zich in een specifieke situatie bevinden. 

Tot 31/12/2019 kon je recht hebben op deze sociale toeslag als jouw jaarlijks bruto belastbaar inkomsten lager was dan 34.603,94 als alleenstaande ouder. 

De tweede voorwaarde om recht te hebben op deze toeslag was dat een van onderstaande situaties van toepassing was: 

  • Je bent alleenstaande ouder met de kinderen. 

  • Jij of je partner is langdurig werkloos of gepensioneerd 

  • Jij of je partner is langdurig ziek of invalide.  

Bekijk hier de sociale toeslagen in Brussel vanaf 2020


Andere toeslagen op de Kinderbijslag

Weeskinderen of kinderen met een aandoening hebben mogelijk ook recht op aanvullende Kinderbijslag in Brussel. Het nieuwe Kinderbijslag systeem vanaf 2020 heeft deze toeslagen grotendeels overgenomen met een aantal kleine aanpassingen. 

Wezenbijslag: een kind waarvan minstens een van de ouders overleden is, heeft recht op een vast bedrag wezenbijslag van 414,47 euro

Toeslag voor kinderen met een aandoening: dit is een  maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze maandelijkse toeslag kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar toegekend worden. Op basis van het aantal punten dat het kind haalt op de medisch sociale schaal, varieert het bedrag van de toeslag. Het moet de ouders in staat stellen om de financiële gevolgen van de ondersteuningsbehoefte mee op te vangen.


Nieuwe wetgeving Kinderbijslag Brussel 

De Kinderbijslag heeft vanaf 01/01/2020 een grondige hervorming ondergaan in Brussel. Ook KidsLife blijft het Kinderbijslagfonds in Brussel die jou een correcte en stipte uitbetaling kan aanbieden! Benieuwd wat er allemaal voor jouw Kinderbijslag veranderde? 

Ontdek de nieuwe Kinderbijslag in Brussel

Wil je graag dat KidsLife jouw Kinderbijslag betaalt? Doe dan snel jouw aanvraag!

Ik wil klant worden