Op welk rekeningnummer kan het Groeipakket in Vlaanderen gestort worden?

De betaling van jouw Groeipakket gebeurt op een rekening van de begunstigde kern. Deze begunstigde kern bestaat meestal uit beide ouders. Beide ouders kiezen dus samen op welke rekening de Kinderbijslag gestort wordt. Mocht er geen akkoord zijn tussen de ouders, dan geeft de jongste ouder de doorslag. 

Wijzig zelf je rekening in jouw online dossier my KidsLife of download het document

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of Kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Wat is er na de Kinderbijslag?

De maximumleeftijd van de Kinderbijslag en het Groeipakket is 25 jaar. Vanaf 18 jaar moet je als kind wel nog aan bepaalde voorwaarden voldoen om Kinderbijslag en Groeipakket te ontvangen. Na de Kinderbijslag is er geen vast en automatisch gevolg. Had jouw kind recht op een Zorgtoeslag wegens een specifieke ondersteuningsbehoefte, dan heeft jouw kind na de Kinderbijslag mogelijk recht op een invaliditeitsuitkering.  Let wel, dit is geen recht en moet ook aangevraagd en onderzocht worden.

Wanneer hebben grootouders recht op Kinderbijslag?

Grootouders kunnen de Kinderbijslag krijgen voor hun kleinkinderen als deze kinderen op hun adres staat ingeschreven. De voorwaarde is dat de ouders zelf niet op dit adres staan ingeschreven.

Wat is de maximumleeftijd van de Kinderbijslag?

Er is maximum recht op Groeipakket en Kinderbijslag  tot en met de maand van de 25ste verjaardag. De laatste storting zal dus plaatsvinden aan het begin van de maand volgend op de 25ste verjaardag. Opgelet, vanaf de leeftijd van 18 jaar moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen om nog recht te kunnen hebben op Kinderbijslag

Wat moet ik doen voor de Kinderbijslag als ik verhuis?

Verhuizen op zich is al een grote gebeurtenis, daarom maakt KidsLife het je gemakkelijk. Wanneer jij je adres aanpast bij de dienst bevolking van de gemeente, doen wij het nodige.
Verhuis je naar het buitenland? Laat je dit dan even weten?