Extra Coronatoeslag voor de Kerstvakantie: Covid-19-toeslag bovenop het Groeipakket.

Naast de Covid-19-Toeslag, die je kon aanvragen in de periode tussen juni en oktober 2020, besliste de Vlaamse overheid om nog een extra toeslag, een Kinderpremie, te voorzien voor de kwetsbare gezinnen. Deze toeslag moet en kan je niet aanvragen: je krijgt dit automatisch als je daar recht op hebt.


Moet ik de nieuwe Covid-19-Toeslag aanvragen?

Deze nieuwe toeslag, in de maand december 2020, moet en kan je NIET aanvragen! KidsLife onderzoekt of je in aanmerking komt hiervoor en betaalt dit automatisch uit aan de gezinnen die daar recht op hebben.

Alle gezinnen in Vlaanderen die recht hebben op een Sociale Toeslag in de maand november 2020 waarbij het inkomen lager is dan 31.605,89 Euro bruto belastbaar per jaar krijgen deze toeslag.


Hoeveel bedraagt de Covid-19-Toeslag in December?

Ongeacht de leeftijd van de kinderen of de gezinssituatie ontvangt elk kind die recht heeft op deze Kinderpremie eenmalig 33,67 Euro

Eenmalige premie per kind 33,67 Euro

Heb je recht op deze Covid-19-Toeslag bovenop het Groeipakket, dan ontvang je dit in de maand december voor de kerstvakantie. Momenteel is er nog geen zicht op de exacte uitbetalingsdatum, maar hou onze betaalkalender zeker in de gaten.


Verschil tussen de Covid-19-Toeslagen in het Groeipakket.

Terwijl bij de eerste Covid-19-Toeslag de focus vooral lag op een inkomensdaling door de Coronacrisis is dit bij de nieuwe Covid-19-Toeslag niet het geval. De enige voorwaarde is dat jouw gezin niet meer dan 31.605,89 euro bruto belastbaar per jaar mag verdienen.

Dit zijn de verschillen tussen de 2 toeslagen:

Covid-19-Toeslag (Juni – Oktober 2020)

Covid-19-Toeslag (December 2020)

Toeslag van 120 Euro per kind (verspreid over 3 maanden uitbetaling) Eenmalige toeslag van 33,67 Euro per kind.

Voorwaarden:

  • Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket
  • Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020
  • In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de gezinsinkomsten niet meer dan 2213,30 Euro bruto zijn per maand én minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.

Voorwaarden:

  • Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket
  • De gezinsinkomsten mogen niet meer dan 31605,89 Euro bruto belastbaar per jaar zijn.
De toeslag kon je aanvragen vanaf begin juni tot 31 oktober 2020 De nieuwe toeslag moet en kan je NIET aanvragen: je ontvangt dit automatisch als je daar recht op hebt.

Wat is zijn de maximale gezinsinkomsten om recht te hebben op de Covid-19-Toeslag

De voorwaarde om recht te kunnen hebben op de nieuwe Covid-19-toeslag in December is dat de gezinsinkomsten maximaal 31.605,89 euro bruto belastbaar per jaar zijn.

Voor de gezinsinkomsten telt iedereen mee met wie je samenwoont of een feitelijk gezin vormt. Aangezien de jaarlijkse inkomsten van 2020 nog niet beschikbaar zijn, houden we rekening met de inkomsten van 2 jaar geleden net zoals bij de Sociale Toeslag. Op basis van de effectieve inkomsten over 2020 kan de toeslag niet teruggevorderd worden in de toekomst. 

Ontvang je momenteel nog geen Groeipakket van KidsLife? En wil je geen enkel voordeel meer missen, net zoals de Covid-19-Toeslag?

Stap nu over naar KidsLife