Covid-19-toeslag: Toeslag op Groeipakket en Kinderbijslag tijdens Corona.

De Vlaamse regering besliste om een toeslag te voorzien voor de gezinnen die financieel zwaar getroffen zijn door de Coronacrisis. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kan je een aanvraag indienen. Ontdek hier alles over deze Covid-19-toeslag op het Groeipakket: 


Extra Covid-19-Toeslag in december

De Vlaamse regering besliste om naast deze Covid-19-Toeslag nog een extra Covid-19-Toeslag te voorzien voor de kwetsbare gezinnen.

Ontvang je momenteel een Sociale Toeslag omdat de jaarlijkse gezinsinkomsten lager zijn dan 31.605,89 Euro bruto belastbaar per jaar, dan heb je automatisch recht op op deze Coronatoeslag.

Bekijk hier alle voorwaarden over de extra Covid-19-Toeslag in December


Voorwaarden Coronatoeslag Groeipakket

Deze Covid-19-toeslag is een tijdelijke tegemoetkoming. Deze uitzonderlijke toeslag is er voor de gezinnen die door deze moeilijke periode een daling zagen in hun gezinsinkomsten.

Om recht te hebben op deze toeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket
  • Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020
  • In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de gezinsinkomsten niet meer dan 2213,30 Euro bruto zijn per maand én minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.

Denk je in aanmerking te komen voor deze toeslag? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur of download hier het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier COVID-19 toeslag downloaden


Welke inkomsten tellen mee voor het bepalen van de Covid-19-toeslag en hoe moet ik dit bewijzen?

 

Inkomsten

Welk bewijsstuk moet ik bezorgen?

Beroepsinkomsten als werknemer

Loonfiches

Vakantiegeld telt niet mee!

(Netto) beroepsinkomsten als zelfstandige

Verklaring van de boekhouder

Vervangingsinkomen zoals ziekte, tijdskrediet en (tijdelijke) werkloosheid

 

Attest van de uitbetalingsinstelling

Pensioenen

Attest van de uitbetalingsinstelling

Compensatiepremie, hinderpremie

Attest van de uitbetalingsinstelling

Ontvangen/betaalde onderhoudsgelden voor ex-partner

(allimentatie voor de kinderen telt NIET mee)

Rekeninguittreksels

Leefloon of Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomsten tellen mee, maar wij vragen het bewijsstuk zelf op.

Kadastraal inkomen

De inkomsten tellen mee, maar deze bewijsstukken moet je niet meesturen.

Inkomsten zoals Groeipakket, alimentatie voor de kinderen, maaltijdcheques, vakantiegeld en roerende inkomsten tellen dus niet mee.
Heb je twijfels over jouw specifieke situatie of inkomsten? Vraag dit gerust na bij jouw KidsLife-adviseur.


Van wie tellen de inkomsten mee?

Je eigen inkomsten en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt in de maand van de aanvraag, tellen mee.


Ben je nog geen klant bij KidsLife voor de betaling van jouw Groeipakket? Stap dan nu over!

Ik wil overstappen naar KidsLife


Covid-19-Toeslag Groeipakket

Hoeveel bedraagt de Covid-19-toeslag?

Als je recht hebt op deze toeslag bovenop jouw Groeipakket, dan ontvang je 120 Euro per kind. Dit bedrag ontvang je niet in 1 keer, maar verspreid over 3 maanden.

De Covid-19-toeslag bedraagt dus per kind 40 Euro per maand.

Covid-19-toeslag per kind

40 Euro per maand (max. 3 maanden)

Als je recht hebt op deze toeslag ontvang je dit telkens de 8ste van de volgende maand. Dit zal een aparte betaling zijn en dus niet samen vallen met de normale maandelijkse storting van het Groeipakket.


Covid-19-toeslag op het Groeipakket aanvragen

Deze Covid-19-toeslag is onderdeel van het Groeipakket, maar je moet het wel zelf aanvragen. Er is geen haast bij het aanvragen: je kan deze toeslag namelijk aanvragen vanaf 15/06/2020 tot 01/11/2020. Denk je in aanmerking te komen voor deze toeslag? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur of download hier het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Covid-19-toeslag downloaden


Heb je vragen over deze Covid-19-toeslag? Of wil je geen enkel voordeel meer missen?

Contacteer ons Klant worden bij KidsLife