Wanneer hebben grootouders recht op kinderbijslag?

Grootouders kunnen de Kinderbijslag krijgen voor hun kleinkinderen als deze kinderen op hun adres staat ingeschreven. De voorwaarde is dat de ouders zelf niet op dit adres staan ingeschreven.

Vraag hier Kinderbijslag aan bij KidsLife! 

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of Kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Wat is het verschil Kinderbijslag Brussel voor en na 2020: nieuwe wetgeving en fotobedrag

De Kinderbijslag in Brussel werd aangepast vanaf 01/01/2020. Kreeg je al Kinderbijslag voor 2020, dan zit je in een overgangsmaatregel. Je blijft in dat geval hetzelfde bedrag ontvangen die je vroeger ook ontving, op voorwaarde dat de nieuwe bedragen lager liggen dan de oude. Je ontvangt dus altijd het hoogste bedrag. Dat voordeliger bedrag noemen wij het ‘fotobedrag’.

Dit fotobedrag blijven wij betalen tot het bedrag volgens de berekeningen in de nieuwe regeling gelijk of voordeliger is.

Wanneer is er een nieuwe evaluatie van dit bedrag?

Het fotobedrag wordt steeds opnieuw gecontroleerd bij wijzigingen in het gezin: 

  • Kind wordt geboren
  • Kind verlaat gezin
  • Kind heeft niet langer recht op Kinderbijslag
  • Kind wordt geschorst (bijvoorbeeld: een student die meer dan 240u per kwartaal werkt)
  • Er is recht op een toeslag

Deze overgangsmaatregelen gelden voor 5 jaar vanaf 1/1/2020.

Wil je graag weten op hoeveel Kinderbijslag jij recht hebt? Bekijk het op My KidsLife, jouw online dossier Kinderbijslag van KidsLife

Wie kan een attest Groeipakket/Kinderbijslag aanvragen?

Je kan enkel een attest aanvragen als je zelf begunstigde bent van de kinderbijslag of het Groeipakket. Bovendien kan je enkel zelf een attest aanmaken als je bent ingelogd op het klantenportaal my KidsLife. 

Wat als mijn kind in een instelling verblijft?

Indien je kind in een instelling verblijft, dan wordt 2/3de van de kinderbijslag van het kind aan de instelling of aan het Agentschap die verantwoordelijk is voor de plaatsing  betaald. De rest van het bedrag, het 1/3de kan worden betaald aan de begunstigde(n), een specifieke persoon of op een geblokkeerde rekening op naam van het kind. Dit wordt bepaald naargelang de situatie waarin het kind zich bevindt. Op basis van de ontvangen gegevens van de instelling of het agentschap verantwoordelijk voor de plaatsing, zal jouw KidsLife-adviseur het nodige doen in jouw dossier. 
Vragen over de Kinderbijslag bij een verblijf in een instelling? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur

Heb ik met een laag inkomen automatisch recht op de Covid-19 toeslag in Vlaanderen?

Neen. Had je al een laag inkomen, een werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering voor de uitbraak van de Coronacrisis, dan heb je niet automatisch recht op de Covid-19-toeslag in Vlaanderen. 
Heb je een inkomendaling tijdens de uitbraak van Covid-19 tegenover de maanden januari en februari? Dan kom je in aanmerking voor deze Covid-19-toeslag.