Wat is de maximumleeftijd van de Kinderbijslag?

Er is maximum recht op Groeipakket en Kinderbijslag  tot en met de maand van de 25ste verjaardag. De laatste storting zal dus plaatsvinden aan het begin van de maand volgend op de 25ste verjaardag. Opgelet, vanaf de leeftijd van 18 jaar moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen om nog recht te kunnen hebben op Kinderbijslag

KidsLife betaalt graag tot het einde van het recht jouw Kinderbijslag! Nog geen klant? 

Ik wil overstappen naar KidsLife

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of Kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Wat als mijn kind in een instelling verblijft?

Indien je kind in een instelling verblijft, dan wordt 2/3de van de kinderbijslag van het kind aan de instelling of aan het Agentschap die verantwoordelijk is voor de plaatsing  betaald. De rest van het bedrag, het 1/3de kan worden betaald aan de begunstigde(n), een specifieke persoon of op een geblokkeerde rekening op naam van het kind. Dit wordt bepaald naargelang de situatie waarin het kind zich bevindt. Op basis van de ontvangen gegevens van de instelling of het agentschap verantwoordelijk voor de plaatsing, zal jouw KidsLife-adviseur het nodige doen in jouw dossier. 
Vragen over de Kinderbijslag bij een verblijf in een instelling? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur

Waarvoor kan ik een attest Groeipakket/Kinderbijslag aanvragen

Woon je in Vlaanderen?

Je kan een betaalbewijs aanmaken voor:

- Reductie op je abonnement voor het openbaar vervoer

- De huurwaarborg of de vermindering van de onroerende voorheffing huurder.

- Binnenkort wordt het ook mogelijk om attesten met bedragen er op aan te maken. Als je nu een dergelijk attest nodig hebt, neem dan contact op met onze KidsLife adviseurs.

Woon je in Brussel of Wallonië?

Je kan een betaalbewijs aanmaken voor:

- Vermindering op je abonnement voor het openbaar vervoer

- De huurwaarborg of de vermindering van de onroerende voorheffing huurder.

- Je advocaat.

- Een aanvraag voor een renovatiepremie.

- Het OCMW.

- Een vordering van onderhoudsgeld.

Heb ik met een laag inkomen automatisch recht op de Covid-19 toeslag in Vlaanderen?

Neen. Had je al een laag inkomen, een werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering voor de uitbraak van de Coronacrisis, dan heb je niet automatisch recht op de Covid-19-toeslag in Vlaanderen. 
Heb je een inkomendaling tijdens de uitbraak van Covid-19 tegenover de maanden januari en februari? Dan kom je in aanmerking voor deze Covid-19-toeslag.

Wanneer krijg je Kinderbijslag of Groeipakket na de geboorte?

Na de geboorte van jouw kindje ontvang je automatisch Kinderbijslag of Groeipakket als je een Kraamgeld of Startbedrag hebt aangevraagd. 
Je moet dus geen enkele aanvraag meer indienen bij de geboorte! De geboorte van jouw kindje registreren bij de gemeente waar je woont is voldoende. 

Wanneer je exact de Kinderbijslag of het Groeipakket ontvangt hangt af van waar je woont. Belangrijk is dat de Kinderbijslag en Groeipakket telkens de maand nadien gestort wordt, net zoals bij je loon of uitkering:

Bijvoorbeeld: de Kinderbijslag of Groeipakket van de maand mei ontvang je rond 8 juni. 

Groeipakket in Vlaanderen

Je ontvangt Groeipakket vanaf de maand van de geboorte. 
Bijvoorbeeld: je kindje is geboren op 2 maart, je ontvangt Groeipakket vanaf de maand maart. De uitbetaling van de maand maart is op 8 april. 

Kinderbijslag in Brussel en Wallonië

Je ontvangt Kinderbijslag de maand volgend op de geboorte:
Bijvoorbeeld: je kindje is geboren op 2 maart, je ontvangt de Kinderbijslag vanaf de maand april. De uitbetaling van de maand april is op 8 mei.

Heb je nog geen Kraamgeld of Startbedrag aangevraagd? 

Doe snel een online aanvraag bij KidsLife!