Wat is het verschil Kinderbijslag Brussel voor en na 2020: nieuwe wetgeving en fotobedrag

De Kinderbijslag in Brussel werd aangepast vanaf 01/01/2020. Kreeg je al Kinderbijslag voor 2020, dan zit je in een overgangsmaatregel. Je blijft in dat geval hetzelfde bedrag ontvangen die je vroeger ook ontving, op voorwaarde dat de nieuwe bedragen lager liggen dan de oude. Je ontvangt dus altijd het hoogste bedrag. Dat voordeliger bedrag noemen wij het ‘fotobedrag’.

Dit fotobedrag blijven wij betalen tot het bedrag volgens de berekeningen in de nieuwe regeling gelijk of voordeliger is.

Wanneer is er een nieuwe evaluatie van dit bedrag?

Het fotobedrag wordt steeds opnieuw gecontroleerd bij wijzigingen in het gezin: 

  • Kind wordt geboren
  • Kind verlaat gezin
  • Kind heeft niet langer recht op Kinderbijslag
  • Kind wordt geschorst (bijvoorbeeld: een student die meer dan 240u per kwartaal werkt)
  • Er is recht op een toeslag

Deze overgangsmaatregelen gelden voor 5 jaar vanaf 1/1/2020.

Wil je graag weten op hoeveel Kinderbijslag jij recht hebt? Bekijk het op My KidsLife, jouw online dossier Kinderbijslag van KidsLife

Verschil fotobedrag en nieuw bedrag Kinderbijslag

Deze maatregelen kunnen soms verwarrend zijn. We proberen dit uit te leggen aan de hand van 2 voorbeelden:

Voorbeeld 1: Een gezin met 4 kinderen ontvangt Kinderbijslag al voor 2020. Dit is de berekening om te kijken welk bedrag voordeliger is.

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020
Kind 1 97,72 Kind 1 142,8
Kind 2 180,81 Kind 2 142,8
Kind 3 269,96 Kind 3 142,8
Kind 4 269,96 Kind 4 142,8
Totaal 818,45 Totaal 572,2

Het bedrag 818,45 (het fotobedrag) is voordeliger dan de andere bedragen.

Op 15/02/2020 wordt er een kindje geboren. We leggen de 'foto' opnieuw naast de nieuwe bedragen door de geboorte

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020

Kind 1

97,72

Kind 1

142,80

Kind 2

180,81

Kind 2

142,80

Kind 3

269,96

Kind 3

142,80

Kind 4

269,96

Kind 4

142,80

 

 

Kind 5

142,80

Totaal

818,45

Totaal

714

Ook hier is het bedrag van 818,45 voordeliger dan de andere bedragen.

De overgangsmaatregel op basis van 4 kinderen blijft voordeliger in vergelijking met het bedrag van de nieuwe Kinderbijslag. Daarom blijft het gezin het 'fotobedrag' ontvangen. Het lijkt wel alsof het 5de kind geen Kinderbijslag ontvangt, maar niets is minder waar. 

 

Voorbeeld 2: Tot de overgang op 1/1/2020 werd gewone Kinderbijslag betaald, aangezien beide ouders werken. Voor de maand december werd 1088,41 euro betaald.

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020

Kind 1

97,72

Kind 1

142,80

Kind 2

180,81

Kind 2

142,80

Kind 3

269,96

Kind 3

142,80

Kind 4

269,96

Kind 4

142,80

Kind 5

269,96

Kind 5

142,80

Totaal

1088,41

Totaal

714,00

1088,41 is het fotobedrag en dus het meest voordeligste.

Dit gezin komt door een laag inkomen in aanmerking voor de Sociale Toeslag. Er blijkt uit onderzoek dat hun inkomsten vanaf 1/1/2020 zich in het plafond 2 bevindt (tussen 31.620 Euro en 45.900 Euro op jaarbasis).

  Berekening regels voor 2020   Berekening regels vanaf 2020

Kind 1

97,72

Kind 1

142,80+73,44

Kind 2

180,81

Kind 2

142,80+73,44

Kind 3

269,96

Kind 3

142,80+73,44

Kind 4

269,96

Kind 4

142,80+73,44

Kind 5

269,96

Kind 5

142,80+73,44

Totaal

1088,41

Totaal

1081,20

Hoewel de inkomsten dalen en het gezin aanspraak maakt op een Sociale Toeslag, blijft de overgangsmaatregel aan de gewone schaal voordeliger in vergelijking met de bedragen van de nieuwe wetgeving. Deze gezinnen krijgen ook geen COVID-premie, maar blijven wel nog altijd het hoogste bedrag ontvangen dat mogelijk is.

Vragen over jouw Kinderbijslag? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Contacteer ons

Bekijk onze veelgestelde vragen

Het Groeipakket (of de Kinderbijslag) wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Grootouders kunnen het Groeipakket of de Kinderbijslag krijgen voor hun kleinkinderen als deze kinderen op hun adres staat ingeschreven. De voorwaarde is dat de ouders zelf niet op dit adres staan ingeschreven.

Tot en met de leeftijd van 18 jaar is er zonder voorwaarden recht op kinderbijslag of Groeipakket. In Wallonië is er in sommige gevallen zelfs een automatisch recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna kan er nog tot de leeftijd van 25 jaar recht zijn onder bepaalde voorwaarden.

Recht op kinderbijslag of Groeipakket na de leeftijd van 18 jaar

Na de leeftijd van 18 jaar hangt het verder recht af van gevolgde studies. Ook als de jongere niet verder studeert, kan er nog recht zijn op Groeipakket of kinderbijslag:

  • In Vlaanderen voor een beperkte periode van 12 maanden als schoolverlater.
  • In Wallonië en Brussel voor een periode van 1 jaar bij inschrijving als werkzoekende bij Actiris (Brussel) of de FOREM (Wallonië)

25 jaar: einde van het recht op Groeipakket of Kinderbijslag

Er is maximum recht op Groeipakket en Kinderbijslag  tot en met de maand van de 25ste verjaardag. De laatste storting zal dus plaatsvinden aan het begin van de maand volgend op de 25ste verjaardag. Ook als de jongere nog verder studeert of als de periode van schoolverlater of werkzoekende nog niet voorbij is, is het recht op Groeipakket of Kinderbijslag onherroepelijk voorbij.

KidsLife betaalt graag tot het einde van het recht jouw Kinderbijslag of Groeipakket! Ontvang je dit nog niet van KidsLife? Vraag de betaling dan nu aan! 

Ik wil overstappen naar KidsLife

 

Verhuizen op zich is al een grote gebeurtenis, daarom maakt KidsLife het je gemakkelijk. Wanneer jij je adres aanpast bij de dienst bevolking van de gemeente, doen wij het nodige.
Verhuis je naar het buitenland? Laat je dit dan even weten?

De begunstigden kern is een term die alleen wordt gebruikt voor gezinnen in Vlaanderen. Het geeft de ontvanger aan van het Groeipakket. Dit zijn in eerste plaats de ouders, die beiden begunstigden worden genoemd. Zij beslissen gezamenlijk en ontvangen in samenspraak het Groeipakket en alle toeslagen. Ontvang je reeds Kinderbijslag voor 2019 en is er ondertussen niets gewijzigd in jouw situatie, dan blijft de situatie zoals voor 01/01/2019 geldig. In veel situaties is het dan maar 1 persoon die het Groeipakket (de nieuwe naam voor de Kinderbijslag) ontvangt, meestal de moeder. 
Voor jouw specifieke situatie kan je jouw online dossier My KidsLife raadplegen of contact opnemen met jouw KidsLife-adviseur