Veelgestelde vragen

 • Schooltoeslag

  Tot welke leeftijd heb je recht op de Schooltoeslag?

  We maken een onderscheid tussen kleuter-/lager en secundair onderwijs. Voor deze laatste categorie kan er recht op Schooltoeslag zijn tot het jaar waarin de leerling 22 jaar wordt. Voor BuSO en HBO5 Verpleegkunde is er geen leeftijdsbeperking. 

  De Schooltoeslag, Studietoelage en Schooltoelage in het Hoger Onderwijs dien je aan te vragen bij de Vlaamse Overheid

 • Schooltoeslag

  Mijn inkomen is laag, maar toch ontvang ik geen Schooltoeslag. Hoe kan dit?

  Als je een laag inkomen hebt kan het in sommige gevallen gebeuren dat je toch geen recht hebt op de Schooltoeslag.

  1. Je bent zelf niet de inkomstenverstrekker: Het is op basis van het gezinsinkomen van de ouder of de opvoeder bij wie het kind woont, dat het recht op de schooltoelage wordt berekend.

   bijvoorbeeld: Marie ontvangt maandelijks een basisbedrag voor Jan. Jan woont echter bij zijn vader Piet die een nieuwe vriendin Sandra heeft. Het gezinsinkomen van Piet en Sandra wordt bekeken om het recht op de schooltoeslag vast te stellen.
    

  2. Je slaagde niet voor de K.I.-test: Met de ‘kadastraalinkomentest’ (KI-test) wordt er rekening gehouden met de gebouwen en gronden die in het bezit zijn van je gezin. Als het KI te hoog is in vergelijking met je inkomen, kom je niet in aanmerking voor een Schooltoeslag.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Wanneer moet ik de Schooltoeslag aanvragen?

  KidsLife maakt het je gemakkelijk, door de Schooltoeslag automatisch uit te betalen op het einde van het jaar.

  Je kan wel een aanvraag indienen:

  • Als je in Brussel of Wallonië woont en je kind naar een Vlaamse erkende school gaat. Contacteer ons en wij onderzoeken of je recht hebt op de Schooltoeslag.
 • Schooltoeslag

  Wanneer wordt de Schooltoeslag uitbetaald?

  KidsLife ontvangt alle informatie van de Vlaamse Overheid. Op basis van deze informatie betalen wij automatisch de Schooltoeslag of Selectieve Participatietoeslag (SEPAR) uit. Wanneer je deze toeslag ontvangt hangt dus af van verschillende factoren. De betaling van deze Schooltoeslag kan vanaf eind augustus tot december

  De uitbetaling van de Schooltoeslag is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens die wij ontvangen van de Vlaamse Overheid

  Opgelet: In elke situatie moet je geen aanvraag indienen! Ontvang je reeds Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Wij zorgen dat alle gezinnen die recht hebben op de Schooltoeslag, dit automatisch ontvangen. Handig toch?

 • Schooltoeslag

  Is er een Schooltoeslag voor studenten Hoger Onderwijs?

  Vanaf studies aan het Hoger Onderwijs behoort de uitbetaling van de Schooltoeslag niet langer tot het Groeipakket. Je kan wel zelf nog een aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid. De voorwaarden zijn doorgaans dezelfde als voor kinderen tot en met het secundair onderwijs. 
  Bekijk hier alles over de studiebeurs

 • Schooltoeslag

  Ik ontving niet voor al mijn kinderen de Schooltoeslag

  Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Vooraleer wij de Schooltoeslag (de vroegere Studietoelage) kunnen betalen, dienen wij alle gegevens ontvangen te hebben van de overheid. 
  Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

  Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf wanneer ook de gegevens van de andere kinderen binnenzijn, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

 • Schooltoeslag

  Ik krijg voor de eerste keer automatisch mijn Schooltoeslag. Waarom kreeg ik die vroeger nooit?

  Sinds 1 januari 2019 betaalt KidsLife automatisch de Schooltoeslag (de vroegere Studietoelage) uit:

  • voor minderjarige jongeren vanaf het kleuteronderwijs
  • voor meerderjarige jongeren die secundair onderwijs volgen tot en met het jaar waarin ze 22 jaar worden. 
  • voor studenten die een HBO-5 opleiding verpleegkunde of een BuSo-opleiding volgen, zonder leeftijdsbeperking.

  Vroeger moest de studietoelage zelf worden aangevraagd via de Vlaamse Overheid. Het recht op de Schooltoeslag hangt af van  studie- inkomens- en nationaliteitsvoorwaarden. Als je nu voor de eerste keer je studietoelage ontvangt, kan dat komen omdat je voor vorig schooljaar niet aan de voorwaarden voldeed.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Welke datum wordt er genomen voor de bepaling van de gezinsgrootte voor de berekening van de Schooltoeslag?

  Situatie op 31/08/2022 bepaalt de gezinsgrootte.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Wat met Schooltoeslag bij gescheiden ouders?

  De Schooltoeslag (de vroegere studietoelage) wordt uitbetaald aan diegene die de Kinderbijslag of Groeipakket ontvangt, maar wordt berekend op basis van de gezinsinkomsten van de ouder(s) of de werkelijke opvoeder(s) bij wie het kind gedomicilieerd (situatie op 31/08/2022 bepaalt de gezinsgrootte) is. Als het kind gehuwd is, zelfstandig is of alleen woont, wordt de Schooltoeslag berekend op basis van de inkomsten van het kind zelf en zijn of haar eventuele samenwonende partner. 

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Hoe kan ik de Schooltoeslag aanvragen?

  De Schooltoeslag (ook wel gekend als studietoelage of schooltoelage) krijg je automatisch als je daar recht op hebt zolang je in Vlaanderen woont en tot en met secundair onderwijs. 
  Woon je niet in Vlaanderen? Dan kan je de Schooltoeslag aanvragen bij KidsLife
  Gaat jouw zoon of dochter naar het Hoger Onderwijs? Dan moet je een aanvraag indienen bij de dienst Onderwijs. 

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de Schooltoeslag